Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

A békét biztosítják

2017. január 27., péntek

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárjának katonái folytatják béketámogató feladatukat Koszovóban. A NATO-parancsnokság alatt működő magyar KFOR (Kosovo Force) kontingens 16. váltásának kibocsátó ünnepségét 2017. január 27-én rendezték a debreceni Kossuth téren.


Az eseményen tartott beszédében Huszár János vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának parancsnoka többek közt elmonta: Koszovó a Magyar Honvédség egyik legfontosabb missziós területe. Olyan hely, ahol a közelmúltban még háború zajlott, s az ott élő emberek nem tudták alakítani a maguk sorsát, elszenvedték a történelmet. A kikényszerített béke még elég törékeny, s továbbra is szükség van arra, hogy a KFOR erői ott szolgálatot teljesítsenek, s garantálják az ott élő népek biztonságát, biztonságos együttélését. A KFOR nemzetközi hadereje mindent megtesz azért, hogy biztonság és rend uralkodjon Koszovóba.A földrajzi közelség, a történelmi, kulturális, gazdasági kapcsolatok és nemzeti érdekeink sokrétű volta miatt elemi érdekünk a nyugat-balkáni térség stabilitásának megteremtésében való közreműködés.
Több mint 350 magyar katona teljesít szolgálatot ebben a térségben. Tevékenségük jelentősége pedig nő, hiszen a kivonuló portugálok helyett a magyarok veszik át a KFOR műveleti tartalék zászlóalj feladatát, ami az egyik legjelentősebb feladat ezen a műveleti területen. A Koszovóba induló zászlóalj alapvetően a Bocskai-lövészdandár állományára épül, de számos más egységből is vannak itt katonák. A vezérőrnagy hangsúlyozta: biztos benne, hogy Budai Attila alezredes parancsnokként hatékonyan együttműködni tudó csapatot kovácsolt össze a felkészítés időszakában, s ez megfelelő garancia arra, hogy a feladatukat a követelmények szintjén végre is hajtsák. Az összhaderőnemi parancsnok elvárja a katonáktól, hogy minden helyzetben tartsák szem előtt azt, hogy Magyarországot, a Magyar Honvédséget képviselik, mert munkájukon keresztül ítélik meg az országunkat. öregbítsék a magyar, a debreceni katonák hírnevét, bizonyítsák felkészültségüket, s álljanak helyt akár nehéz helyzetekben is. Huszár János arra kérte a koszovóba vonuló állomány tagjait, hogy vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, segítsék egymást ugyanúgy, mint a felkészülés időszakában. Ismerjék meg körzetület, alkalmazkodjanak a helyi sajátosságokhoz, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a helyi lakosság magabiztos, segítőkész, pártatlan békefenntartókat lásson a magyar katonákban. Gyűjtsenek tapasztalatokat, melyeket visszatérve akár a napi szolgálatban, akár a társak további felkészítésében felhasználhatnak. S szolgálat közben ne feledjék: épen és egészségesen térjenek majd haza, itthon várják őket családtagjaik, szeretteik! A vezérőrnagy megköszönte a családtagok, szerettek eddigi támogatását, azt, hogy segítették a katonák nyugodt felkészülését. Kérte, hogy ha a külföldön szolgálók közül bárkinek olyan problémája akad itthon, amiben távolléte miatt nem tud segíteni, azt jelezze a honvédségnek, amely segíteni fog. Huszár János külön is megköszönte debrecen polgárainak, hogy befogadják és elfogadják a katonákat.                 

Papp László
, Debrecen polgármestere beszédében arról szólt, hogy hosszú időre tekint vissza a magyar honvédség áldozatvállalása, ha a béke megőrzésére, fenntartására gondolunk, hiszen honvédeink, már több mint egy évszázaddal ezelőtt is láttak el ilyen feladatot az egymással harcban álló nemzetek vagy nemzetiségek között. Akár azt is mondhatnánk, hogy a modern kori történelem első békefenntartó missziója hozzánk, magyarokhoz kötődik. 1896-ban a török megszállás alatt álló Kréta szigetén összetűzések törtek ki a görög lakosság és a törökök között. Az Osztrák-Magyar Monarchia Canea városába rendelt két hadihajót, melyek legénységének egy részét a krétai konzul arra utasította, hogy kordonnal válasszák el a település török és görög negyedét. Néhány évvel később, 1902-ben etnikai és vallási összetűzések kezdődtek Macedóniában, amelyek átterjedtek Montenegróra és Koszovóra is. 1904-ben hat ország részvételével békefenntartó akció indult, melynek keretében az osztrák-magyar misszió több éven át tartó feladata Koszovó egyik körzetének irányítása volt. Nemzetközi katonai kötelezettségeink teljesítése tehát egyben nem más, mint hűség a magyar honvédség évszázados hagyományaihoz, amely alapján kijelenthetjük, hogy a konfliktusok békés rendezésében vagyunk érdekeltek. A nemzetközi békefenntartó erők immár közel húsz esztendeje, 1999 óta vannak jelen Koszovóban, Dél-Európa békéjének fenntartása érdekében. Ennek a küldetésnek kezdettől fogva kiemelkedően fontos résztvevői a magyar honvédek, köztük is a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárjának katonái. Az elmúlt években Magyarország kétséget kizáróan bizonyította elkötelezettségét Európa biztonságának és a konfliktusok békés rendezésének ügye mellett. Az Európát érintő migrációs hullám megállításában és a konfliktuszónákban vállalt feladataink miatt, az ország déli határán, vagy Koszovóban, Afganisztánban és Irakban, a legveszélyesebb térségekben szolgálatot teljesítő honvédeink a legmagasabb megbecsülést, elismerést és tiszteletet érdemlik, melyet ezúton is szeretnék Debrecen polgárai nevében itt is kifejezésre juttatni minden katonának, legyenek azok debreceniek, hódmezővásárhelyiek, vagy más településről származók. Néhány héttel ezelőtt magam is láttam, az ország déli határánál szolgálatot teljesítőknél járva, hogy milyen embert próbáló szolgálattal biztosítják a dandár katonái az ország, ezáltal mindannyiunk biztonságát. Azok a honfitársaink, akik a XXI. század adta komfort és kényelem lehetőségeit félretéve, sok esetben külföldi szolgálatot vállalva, távol családjuktól, gyermekeiktől, életüket is kockáztatva hoznak áldozatot hazánk és a világ biztonsága érdekében, valóban a legnagyobb megbecsülést érdemlik. Mi debreceniek büszkék vagyunk arra, hogy Hódmezővásárhely mellett városunk ad otthont Kelet-Magyarország legjelentősebb katonai alakulatának, a Bocskai Lövészdandárnak, növelve ezáltal Debrecen és a térség biztonságát is. Kossuth Lajos Debrecent a szabadság őrvárosának nevezte. Ha más értelemben is, mint akkor, de ma is elmondhatjuk, hogy Debrecen napjainkban is – köszönhetően a dandár munkájának – a szabadság őrvárosa. Azért nevezhetjük annak, mert debreceni katonák közel ezer vagy akár többezer kilométerre innen, Koszovóban vagy a világ más pontjain afelett őrködnek, hogy béke legyen a népek békétlensége közepette, és ezáltal szabad élet. A békefenntartás rendkívül fontos humanitárius szolgálat. Segítséget nyújthat ahhoz, hogy a biztonság növelése nyomán a konfliktusövezetekben oldódjanak a feszültségek, s a szembenállás helyét lassacskán az együttműködés vegye át. Nem lehet azonban eltagadni, hogy a békefenntartás gyakorta a béketeremtés szükségével és komoly veszélyével jár. Éppen ezért legyünk hálásak a Bocskai-dandár katonáinak, hogy a nemzetközi békefenntartó küldetésekben való, immár sok évre visszatekintő részvállalásuk révén, s az annak során összegyűlt tapasztalataikat hasznosítva végső soron a mi békés, nyugodt életünk feltételeit is biztosítják – itt, Debrecenben. Őszintén kívánom, hogy a most útra induló katonáink épen és egészségesen térjenek vissza szolgálatukról, érjék el küldetésük célját és szerezzenek dicsőséget helytállásukkal a dandárnak és hazánknak!
A beszédeket követően Horváth Kornél hadnagy, katolikus tábori lelkész megáldotta a katonákat.

Fotók: Miskolczi János

Díjazta legjobbjait a sportiskola

A legjobb egyéni sportolókat, a csapatsportágakban kiemelkedően teljesítő tehetségeket, valamint kiváló edzőiket méltatták a DSC-SI gáláján 2017. január 26-án.

Részletek

2017. januári közgyűlés

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2017. január 26-án tartotta soron következő rendes ülését. Az ülés kezdetén a jelenlévők egy perces csenddel emlékeztek Danku Attilára, a Fidesz-KDNP frakció tagjára – aki január 14-én hunyt el –, valamint a veronai buszbaleset áldozataira.

Részletek

95 esztendős lett

A debreceni Szabó Zsigmondné 2017. január 22-én 95 éves lett. Ebből az alkalomból január 25-én otthonában köszöntötte őt Hernádi Zoltán önkormányzati képviselő, valamint Siposné Hüse Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa.

Részletek

Lakossági tájékoztatás, 2017. január 24.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja Debrecen város lakosságát, hogy a szálló por (PM10) légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke 2017.01.23-án egyik mérőállomáson sem haladta meg a riasztási küszöbértéket (100 μg/m3). Két mérőállomáson meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket (75 μg/m3). Az önkormányzat a szmogriadó riasztási fokozatát megszünteti és a tájékoztatási fokozatát rendeli el.

Részletek

2017. július 29., szombat
Márta, Flóra