Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

BURSA HUNGARICA

2016. szeptember 28., szerda

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériummal együttműködve, 2017. évre kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Pályázatot nyújthat be:
akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 190%-át, amely 2016. évben: 54.150 Ft. (Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2016. évben 28. 500 Ft/hó.)

A pályázat benyújtása
A pályázathoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A pályázati kiírás és a kötelező melléklet átvehető a Polgármesteri Hivatalban (Debrecen, Kálvin tér 11. sz.
földszinti ügyfélfogadó) a 3. sz. ügyfélszolgálati ablakánál, az Ifjúsági Házban (Debrecen, Simonffy u. 21. sz.) illetve letölthető innen.

A pályázatot személyesen a Polgármesteri Hivatal 2. sz. ügyfélszolgálati ablaknál elhelyezett gyűjtőládába, vagy postai úton, kizárólag zárt borítékban „Bursa Hungarica pályázat” felirattal ellátva, az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapon a kötelező mellékletekkel együtt, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

Postai úton a következő címre:
DMJV Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Osztály (Debrecen, Kálvin tér 11. 4026)

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ megtalálható a www.emet.gov.hu honlapon, ill. a pályázati kiírással kapcsolatban tájékoztatás kérhető az Intézményfelügyeleti Osztályon az (52) 517-694 telefonszámon, ügyintéző: Burai Enikő, e-mail: buraie@ph.debrecen.hu. A pályázattal kapcsolatban informatikai, technikai segítség kérhető az Ifjúsági Házban Lékó Bettinától, a (30) 450-8509 telefonszámon.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2016. november 8. (kedd)

Postai feladás esetén a pályázat beérkezésének legkésőbbi időpontja:
2016. november 8. kedd

Személyes leadás esetén a pályázat benyújtásának legkésőbbi időpontja, helye:
2016. november 8. kedd, 15. 00 óra az Új Városháza földszintjén a 2. sz. ügyfélszolgálati ablaknál elhelyezett „Bursa Hungarica pályázat” felirattal ellátott gyűjtőláda

A PÁLYÁZAT TÍPUSAI

„A”

A pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek
, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A típusú pályázati kiírás doc pdf
Kötelező melléklet doc pdf
Ajánlott mellékletek doc pdf

(Kérjük, hogy a formai hibák elkerülése érdekében használja az általunk ajánlott 1-5. sz. mellékleteket)

„B”

A pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézménykeretében teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
B típusú pályázati kiírás doc pdf
Kötelező melléklet doc pdf
Ajánlott mellékletek doc pdf

(Kérjük, hogy a formai hibák elkerülése érdekében használja az általunk ajánlott 1-5. sz. mellékleteket)

2017. július 29., szombat
Márta, Flóra