Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Elismerések október 23. alkalmából

2016. október 21., péntek

Október 23., az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 60., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 27. évfordulója tiszteletére Debrecen önkormányzata ünnepi közgyűlést tartott 2016. október 21-én a Kölcsey Központban. Az ünnepi közgyűlés keretében adta át Papp László polgármester a város idei Csokonai-, Hatvani-, Hajós Alfréd- és – most első ízben – Boncz László-díjait.


                                  (A fotó rákattintással nagyítható)

A hagyományok szerint a város ebből az alkalomból azon polgárait köszönti, akik kimagasló értékeket hoztak létre a tudomány, a művészet, a környezetvédelem és idegenforgalom, az egészségügy, a szociális tevékenység, a sport vagy az építészet, valamint – idén először – a gyermekvédelem, gyermekjólét, családsegítés, idősgondozás és a fogyatékos személyek ellátása, valamint az egészségügyi alap- és szakellátás, az egészségmegőrzés területén.

Papp László polgármester köszöntőjében elmondta: Debrecen város közgyűlése minden évben, az 56-os forradalomhoz kötődő ünnepi események részeként ünnepi ülést tart és díjakat adományoz a  Debrecenhez kötődő, a művészetek, a tudományos élet, a sport és ez évtől kezdődően a szociális területen maradandót alkotó személyek számára.
Nem véletlen, hogy a város napja, április 11. mellett az 56-os forradalomhoz kötődően tartjuk azon közgyűlésünket, amely a város kiemelkedő teljesítményt, életutat nyújtó, bejáró polgárainak elismeréséről szól. Debrecen polgárainak eszmeisége, tenni akarása, a sokunkban meglévő elhatározás, hogy maradandót alkossunk, nem független városunk történelmi tényeken nyugvó eszmeiségétől.  Ebből a közös debreceni identitásból fakad, hogy ha a magyar nemzet szabadságáért kellett küzdeni a város az elsők között emelte a nemzeti színű zászlót a magasba.


1956. október 23-án délelőtt 11 órakor pedig konkrétan elsőként az utcára vonulva itt követelte a debreceni egyetemi ifjúság a város polgáraival és munkásaival együtt egy demokratikusabb Magyarország megteremtését. 20 pontban fogalmazták meg követeléseiket: függetlenséget, a szovjet katonák kivonását és a sztálinista vezetők leváltását követelték. Majd elindultak a belvárosba, és ezrek vonultak ide, a közeli a Perényi utcai pártszékházhoz, demokráciát követelve.
Debrecenben a fiatalok mondták ki először hallhatóan, hogy elég a diktatúrából, elég abból, hogy mások külföldről mondják meg, mi történjen velünk, magyarokkal, egyúttal szolidaritást hirdettek 20 pontjuk keretében lengyel barátainkkal és a határon túl élő magyarokkal.
Szabadságot, függetlenséget és erős szuverenitást akartak. Ha ők nem lettek volna, nem lettek volna olyan  bátrak, nem tudták volna maguk mellé állítani az egész várost, akkor most egészen biztosan nem így állhatnánk itt, nem így ünnepelhetnénk.
A mai Debrecen a nemzetért, a magyar szabadságért és demokráciáért, hazánk fejlődéséért tenni akaró, szilárd polgári alapokon nyugvó város, amely alapok tartóssága jelentős részben az 56-os forradalom eszmeiségéből ered.
Az 56-os eseményekről való megemlékezés mellett másik kedves kötelességem szólni a város kitüntetettjeiről. Ha végigtekintünk a díjazottak életútján, akkor mindegyiküknél visszaköszön az igazi debreceniséget meghatározó attitűd, amelyről az előzőekben beszéltem. A város szeretete, a maradandót alkotás vágya, a város és a magyarság értékeihez való ragaszkodás, az örökös fejlődés iránti elkötelezettség, amely jellemzőkkel ha rendelkezik valaki, nem lehet más sorsa, minthogy a közösség, amelynek tevékeny részese, tisztelettel és elismeréssel adózik neki.
A mi lehetőségünk és egyben közös felelősségünk, hogy kifejezzük megbecsülésünket azok iránt, akik munkásságukkal gyarapítják városunk értékeit, akik szebbé és jobbá teszik a mindennapjainkat.
Szükségünk van egészséges lelkű és valódi példaképekre, akiket lehet és érdemes követni, mert értékteremtő tevékenységükkel és erkölcsi normáikkal taníthatják, összetarthatják a közösséget, a nemzetet, a várost. Debrecen mindig úgy fejlődött, hogy kimagasló egyéniségek, hazafias elkötelezettségű emberek a közösség javára alkottak, munkálkodtak.
A ma elismerő díjban részesülő tudós, művészek, sportolók, az egészségügyben és a szociális területen hosszú éveken, évtizedeken át kitartó munkával közösséget teremtettek és erősítettek meg, szakmailag, erkölcsileg és emberileg is maradandót alkotva. Tisztelettel hajtunk most előttük fejet, és kifejezzük díjazásukkal irántuk való megbecsülésünket.
Köszönjük közösségépítő és lélekerősítő munkájukat, példamutató helytállásukat, amellyel városunkat gazdagították és teszik ezt sok-sok éven keresztül reményeink szerint a jövőben is.

A Debrecen Város Csokonai Díja elismerést Debrecen Megyei Jogú Város képviselő testülete a kulturális élet, az irodalom, a művészetek terén kimagasló alkotó tevékenységért; a társadalomtudományok, a közművelődés területén éveken keresztül maradandó értékeket teremtő kiemelkedő munkáért; valamint átfogó életmű elismeréseként adományoz. A közgyűlés ez évben Debrecen Város Csokonai Díja elismerő díjat adományozott Dánielfy Zsolt színművésznek, Komiszár János festőművésznek és dr. Kövér József alkotóművésznek.

Dánielfy Zsolt színművész 1981-ben végzett a Színház-és Filmművészeti Főiskolán Kállai Ferenc és Szirtes Tamás növendékeként. Diplomája átvétele után Debrecenbe szerződött, és megszakítás nélkül immár 36 éve a Csokonai Színház társulatának tagja, vezető színésze, pedig többször hívták más színházakhoz. Otthonosan mozog a színművészet valamennyi területén: drámai színészként, komédiák, operettek és musicalek meghatározó figurájaként egyaránt emlékezetesek alakításai. A debreceni közönség nagy kedvence, aki a város kulturális, művészeti életében is jelentős szerepet játszik. A színjátszás mellett forgatókönyveket, darabokat ír és rendez, az utóbbi években pedig filmrendezőként is megismerhettük. Öt játékfilmje közül a legutóbbi, a Tóth-Máthé Miklós művéből készült Kossuth papja két fesztivál fődíját is elnyerte. Színházi szerepei - a Csendesek a hajnalok Vaszkov törzsőrmestere, a Godspell Jézusa, a Fizikusok Möbiusa, a Lúdas Matyi Döbrögije, a Don Quijote Sancho Panzája, a Légy jó mindhalálig Valkay tanár ura, a Csárdáskirálynő Miska pincére, a Szigorúan ellenőrzött vonatok Tapicska forgalmistája – szinte mind-mind felejthetetlen alakításai közé tartoznak. Pályafutása alatt több mint 150 szerepet játszott, s munkásságát a szakma és a közönség egyaránt elismerte. 2014-ben Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. (A díjat – mivel a művész a Csokonai Színház egyik produkciójával az olaszországi Ravennáben szerepel – felesége vette át.)

Komiszár János Holló László-díjas festőművész Máriapócson született; iskolái, művészi és tanári tevékenysége azonban Debrecenhez kötik. Munkássága sokrétű, hiszen alkotói tevékenysége mellett művészetszervezői és művészetközvetítői feladatokat is ellát. Több debreceni témájú grafikai és akvarell-sorozata készült, amelyek az általa szerkesztett versantológiákat emelik szép társművészeti produkciókká. A képzőművészeti utánpótlás és vizuális-kultúra erősítése érdekében alapította meg a Brassai-iskolagalériát. A diáktárlatok és rajz tantárgyi versenyek lelkes szervezője, alkotótáborok vezetője. Képzőművészeti albumokkal segítette száznál is több alkotó népszerűvé válását, kiállításokat szervezett Holló-díjasoknak is, amelyekhez önálló katalógusokat készített. Számos alkotói ösztöndíjban és elismerő díjban részesült, melyek közül számára talán a legkedvesebb, hogy szülőfaluja díszpolgári címmel tüntette ki. Több állandó kiállítása látható városunkban és más településeken egyaránt. Alkotásaira egyedi képi világ, sajátos grafikai atmoszféra és vonalkultúra jellemző.

Dr. Kövér József fogorvos, szobrász, költő. 1984-ben szerzett fogorvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Művészettel egyetemi évei után autodidakta módon kezdett el foglalkozni. A szobrászat mellett fest, érméket is készít, s az elmúlt négy évben két verseskötete és egy regénye is megjelent. Jelentős számú köztéri alkotása található szerte az országban – Nyíracsádon, Nyírlugoson, Putnokon, Tiszadadán, Gödöllőn, Konyáron, Gyomaendrődön, Ajakon, Hegyközkovácsiban – és külföldön – Erdélyben, Lengyelországban, Olaszországban – egyaránt. Debrecenben 18 munkája látható – köztük II. János Pál pápa domborműve, Gulyás György karnagy domborműve, Alexander Fleming, a penicillin felfedezőjének mellszobra, valamint Holló László festőművész mellszobra. Erdélyben a református egyház kérésére készítette el Budai Ézsaiás és Szilágyi Sámuel püspökök portréját. Lengyelországban II. János Pál pápa, Olaszországban Giovanni Tebaldini zeneszerző szobra dicséri keze munkáját. 2014-ben készítette el a Tiszadadán felállított trianoni emlékművet. Művészeti tevékenységére a realizmus, illetve a realizmusból fakadó elvontság, absztrakció jellemző. Alkotói, művészeti tevékenységét városunk Debrecen kultúrájáért díjjal, a szakma Holló László-díjjal ismerte el.

A Debrecen Város Hatvani Díja elismerést a közgyűlés azon személyeknek adományozza, akik a város fejlesztése érdekében a természettudományok, a gazdasági élet, az egészségügy, a szociális tevékenység, az idegenforgalom és a környezetvédelem területén kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki; valamint átfogó életműveket ismer el vele. Ebben az évben a közgyűlés Debrecen Város Hatvani Díja elismerő díjat adományozott prof. dr. Furka István professor emeritusnak.

Prof. Dr. Furka István a hazai és a nemzetközi kísérletes sebészet meghatározó egyénisége. Oktató, kutató, tudomány- és oktatásszervező munkája évtizedek óta széles körben ismert és elismert. Tudományos tisztségei, akadémiai megbízatása révén aktív szerepet vállal nem csak a Debreceni Egyetemen, hanem a regionális és az országos szintű oktatási és tudományos életben egyaránt. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Intézet Sebészeti Műtéttani Tanszékének magyar és angol nyelvű oktatásában igen népszerű előadó, a sebész-rezidensi törzsképzésben mentor, PhD-témavezető. Számos alap- és alkalmazott kutatási eredménye hasznosult a klinikumban. Elhivatott oktatómunkája révén orvosgenerációk – főleg sebészek, urológusok és egyéb orvosi szakmák művelői – számára nyújtott és nyújt ma is magas szintű szakmai elméleti és gyakorlati ismereteket, és személyisége révén meghatározó emberi értékeket. Kiemelt feladatának tekinti a tudományos diákkörökben tevékenykedő hallgatókkal való foglalkozást, az utánpótlás nevelését. Számos jelentős tudományos előadás és közlemény szerzője, társszerzője.

A Debrecen Város Hajós Alfréd Díja elismerés a versenysportban, a szabadidősportban és az utánpótlás-nevelésben sportvezetői, edzői szakterületen magas színvonalú munkát végzőknek; azon sportolóknak, akik kimagasló eredményeket értek el; illetve a testnevelés és diáksport területén éveken keresztül kifejtett kiemelkedő sportszakmai, oktató munkáért, maradandó értékeket teremtő tevékenységért adományozható egyéneknek és közösségeknek egyaránt. Hajós Alfréd elismerő díjban részesült Gondáné Fórián Csilla tollaslabdázó és Kövérné Fejes Anikó testnevelő tanár.
 
Gondáné Fórián Csilla 42-szeres magyar bajnok tollaslabdázó, egykori olimpikon. 18 éves kora óta a felnőtt válogatott tagja, s a mai napig aktívan sportol és versenyzik. Minden idők legsikeresebb magyar tollaslabdázója. Egyéniben háromszor, női párosban tízszer, vegyes párosban tizenegyszer és csapatban - a Debreceni TC-DSC-SI-vel - tizennyolcszor nyert magyar bajnoki címet. Az 1992-es barcelonai olimpián egyéniben és női párosban - Dakó Andreával az oldalán - is részt vett. Kilencszer választották meg Magyarország tollaslabdázójának. Az utóbbi években szenior világ- és Európa-bajnokságokon állhatott dobogóra arany-, ezüst- és bronzérmesként egyéniben és párosban egyaránt. 2013 óta két szenior EB arany- és egy ezüstérmet nyert, illetve három VB ezüstöt és egy bronzot szerzett. 26 éve dolgozik pedagógusként, ebből 16 éve az Epreskerti Általános Iskola nevelője. Jelenleg az 1. a osztályfőnöke. Magyart, matematikát és testnevelést tanít, utóbbit felső tagozaton is. Tanítványait rendszeresen felkészíti különböző versenyekre. Atlétika, tollaslabda, rajz, nyelvtan, matematika, rejtvényfejtés szerepel a palettán, de a szívéhez legközelebb a vers- és mesemondás áll, s ezeken a versenyeken is szép sikereket érnek el az általa felkészített gyerekek.

Kövérné Fejes Anikó testnevelő, szakedző, akinek egész életútját a sport szeretete, művelése és továbbadása határozta meg. 1983 óta aktív szereplője a debreceni sportéletnek, az élsport, az iskolai testnevelés, a szabadidős sport területén egyaránt. A tényleges edzői tevékenység mellett bemutatókat, konferenciákat szervezett, és szaktanácsadóként is dolgozott. 2000-től a Hajdú-Bihar Megyei Testnevelő Tanárok Egyesületének elnöke. A gyorskorcsolya-utánpótlásnevelésben kimagasló eredményeket ért el. Tanítványai az országos gyorskorcsolya diákolimpián, junior és felnőtt versenyeken szereztek bajnoki címet, illetve számos nemzetközi versenyen képviselték városunkat. Versenybíróként részt vett gyorskorcsolya- és atlétikaversenyeken, 2007-től pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kijelölt vizsgaelnöki feladatokat is ellát. 2013-ban a Debrecenben rendezett gyorskorcsolya-világbajnokság szakmai feladatainak végrehajtásában is részt vett. 2015-ben a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség és Debrecen városa által közösen rendezett országos gyorskorcsolya-diákolimpia szakmai vezetője volt. A sport szeretetét, az egészséges életmódot minden nagyobb rendezvényen aktívan képviseli.

Debrecen Város Boncz László Díját a közgyűlés a gyermekvédelem, gyermekjólét, családsegítés, idősgondozás, a fogyatékos személyek ellátása; valamint az egészségügyi alap- és szakellátás, az egészségmegőrzés területén intézményesített vagy intézményi kereteken kívül, a lakosság érdekében kimagasló szakmai tevékenységet végző és kiemelkedő eredményeket elért személyek munkájának elismeréseként adományozza. Az ebben az esztendőben első alkalommal odaítélt díjat Daróczi Mátyásné, Debrecen Megyei Jogú Város (DMJV) Egyesített Bölcsődei Intézménye Görgey Utcai Tagintézményének vezetője és Jenei Györgyné, Debrecen Megyei Jogú Város (DMJV) Városi Szociális Szolgálatának városi vezető gondozója kapta. 

Daróczi Mátyásné Debrecen Megyei Jogú Város (DMJV) Egyesített Bölcsődei Intézménye Görgey Utcai Tagintézményének vezetője. 38 éve szolgálja az értékteremtő bölcsődei ellátás ügyét. Pályáját gondozónőként kezdte, tudását az évek alatt folyamatosan bővítette. Először bölcsődei szakgondozó képesítést, majd szociálpedagógus diplomát, végül szociális szakvizsgát szerzett. Kiváló szakmai felkészültsége, elkötelezettsége, emberi hozzáállása tette alkalmassá arra, hogy 2005-től a tagintézmény vezetői feladataival bízzák meg. Vezetői hitvallása a jó minőségű, azonos elveken alapuló nevelés, gondozás biztosításán nyugszik. Bölcsődevezetőként évek óta segíti a szak- és főiskolai képzésben részt vállaló oktatókat a gyakorlati képzések megszervezésében. A hallgatók számára gyakorló területet biztosítva közreműködik a szakmai vizsgák lebonyolításában. Terepintézményi koordinátorként irányítja a jövő szakembereinek minél szélesebb körű és korszerűbb ismeretszerzését. Vezetőként számos szakmai kihívással kellett megbirkóznia, mint például a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, gondozása, korai fejlesztése. Az általa vezetett tagintézmény népszerűsége töretlen, a gyermekutánpótlás folyamatosan biztosított.

Jenei Györgyné Debrecen Megyei Jogú Város (DMJV) Városi Szociális Szolgálatának városi vezető gondozója. 1985 óta tevékenykedik szociális területen. Ma a debreceni házi segítségnyújtást koordinálja, ő is gondozónőként kezdte. Munkája során a tapasztalt munkatársaktól szerzett tudás mellett elengedhetetlennek tartotta, hogy az újonnan beinduló szakképzésekben elméleti tudással alapozza meg gyakorlati tapasztalatait, ismereteit. Ezért 1998-ban szociális gondozó és ápoló, 2001-ben szociális gondozó és szervező szakképesítést szerzett. 2006-tól vezető gondozói feladatokra kapott megbízást, 2007-től pedig az egész városra kiterjedően irányítja a házi segítségnyújtást. Szakmai tudásának folyamatos bővítésével 32 éve fáradhatatlanul tevékenykedik az idősek ellátásának jobbítása érdekében. Mindig felismerte az új dolgokban rejlő lehetőségeket, az újítások bevezetéséhez kreatívan, támogatóan, mások számára is példát mutatva állt hozzá. Kiemelkedő segítőkészsége, odafigyelése nagy szakmai alázattal párosul. Teljes munkásságával hozzájárult Debrecen Megyei Jogú Város gondoskodó várossá válásához és a városi szociális szolgálat szakmai elismertségéhez. Munkájáért 2014-ben az elsők között kapta meg az intézménynél az év dolgozója elismerést.

Fotók: Miskolczi János

A békét biztosítják

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárjának katonái folytatják béketámogató feladatukat Koszovóban. A NATO-parancsnokság alatt működő magyar KFOR (Kosovo Force) kontingens 16. váltásának kibocsátó ünnepségét 2017. január 27-én rendezték a debreceni Kossuth téren.

Részletek

Díjazta legjobbjait a sportiskola

A legjobb egyéni sportolókat, a csapatsportágakban kiemelkedően teljesítő tehetségeket, valamint kiváló edzőiket méltatták a DSC-SI gáláján 2017. január 26-án.

Részletek

2017. januári közgyűlés

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2017. január 26-án tartotta soron következő rendes ülését. Az ülés kezdetén a jelenlévők egy perces csenddel emlékeztek Danku Attilára, a Fidesz-KDNP frakció tagjára – aki január 14-én hunyt el –, valamint a veronai buszbaleset áldozataira.

Részletek

95 esztendős lett

A debreceni Szabó Zsigmondné 2017. január 22-én 95 éves lett. Ebből az alkalomból január 25-én otthonában köszöntötte őt Hernádi Zoltán önkormányzati képviselő, valamint Siposné Hüse Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa.

Részletek

Lakossági tájékoztatás, 2017. január 24.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja Debrecen város lakosságát, hogy a szálló por (PM10) légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke 2017.01.23-án egyik mérőállomáson sem haladta meg a riasztási küszöbértéket (100 μg/m3). Két mérőállomáson meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket (75 μg/m3). Az önkormányzat a szmogriadó riasztási fokozatát megszünteti és a tájékoztatási fokozatát rendeli el.

Részletek

2017. július 22., szombat
Magdolna