Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Új Főnix Terv

2016. február 17., szerda

Város- és gazdaságfejlesztési program

I.


A 2014-ben kezdődött európai uniós fejlesztési ciklus Debrecen számára az elmúlt 25 év legnagyobb fejlesztési forráskeret-felhasználását és egyben a rendszerváltás utáni időszak legkiemelkedőbb fejlődését teszi lehetővé. Az eddig Integrált Települési Program (ITP) néven nevezett, a jövőben Új Főnix Terv elnevezéssel bíró program – mely magában foglalja a Modern Városok Program debreceni elemeit is – több mint 200 milliárd forintnyi fejlesztés megvalósulását teszi lehetővé Debrecenben az előttünk álló években.

Az Új Főnix Terv erénye, hogy egyaránt koncentrál a kisebb, a város polgárainak hétköznapi életét könnyebbé, komfortosabbá tevő fejlesztésekre és a város nemzetközi regionális szerepét erősítő, kiemelkedő jelentőségű beruházásokra.

Az Új Főnix Terv kiemelkedő jelentőségű eleme a gazdaságfejlesztés, mely új ipari területek bevonásával, közművesítésével, a magas hozzáadott értékű ipar, az innováció támogatásával, s a program részét képező foglalkoztatási paktum segítségével több ezer új munkahely létrejöttét biztosítja Debrecen és a régió számára.
Az Új Főnix Terv prioritásként tekint Debrecen iskolaváros jellegére új bölcsőde és óvoda építésével, a nemzetközi iskola program megvalósításával, a városban működő oktatási, nevelési intézmények energiahatékonyságot szem előtt tartó felújításával. A „Zöld város” programmal a városi intézmények jelentős részének környezettudatos felújításával és a megvalósítani tervezett e-mobilitás programmal jelentős lépést kívánunk tenni Debrecen környezeti értékeinek megóvása érdekében az egészséges, élhető város feltételeinek megteremtéséért.

Az Új Főnix Terv biztosítja Debrecen egységes, valamennyi városrészre kiterjedő dinamikus fejlődését. Külön fejlesztési területként tekint a város lakótelepeire, biztosítva ezáltal a helyenként évtizedes hiányosságok felszámolását, a közösségi terek, utak, parkolók felújítását. Folytatjuk a Nagyerdő-fejlesztési programot és jelentős forrásokat fordítunk a keleti és déli városrész infrastrukturális fejlesztésére.

Az Új Főnix Terv tartalmazza Debrecen történelmének legnagyobb közlekedésfejlesztési programját.

Jelentősen megerősíti városunk regionális közlekedési központ szerepét
• az új Főpályaudvar felépítése,
• a várost átszelő vasútvonal teljes felújítása a dobozi-kerti és apafai megállóhelyekkel,
• a szintbeli vasúti kereszteződések átépítése,
• a déli elkerülő út megépítése a repülőtér és a déli iparterület bekötésével,
• az M35-ös autópálya továbbépítése,
• a Debreceni Nemzetközi Repülőtér fejlesztése,
• a Sámsoni út felújítása,
• 2x2 sávos közúti kapcsolat kiépítése Debrecen és Hajdúsámson között.

II.

A közlekedésfejlesztési program városi úthálózatot érintő, 2016-ban kezdődő fejlesztései:

Idén 8 milliárd forintnyi fejlesztést indítunk el Debrecen városi úthálózatának felújítása, fejlesztése céljával.

Nagyfelületű aszfaltozási munkák során 52 utcát aszfaltozunk le részben vagy teljes hosszban, és 11 utcában kezdünk új útépítést. Erre összesen 2,1 milliárd forintot fordítunk.

A GÖCS-iparterület elérhetőségének javítása érdekében 7 utcát aszfaltozunk le a Júlia-telepen 800 millió forint értékben.
Csökkentjük a Vezér utca terhelését, az agyetemi iparterület új bekötést kap a 33-as főút irányából 400 millió forintos beruházással.

Megkezdjük a Kishegyesi út rekonstrukcióját, a tervezéssel és a kivitelezéssel a tervezett költség 1,5 milliárd forint.

Közlekedési csomópontok bővítésére 700 millió forintot fordítunk.

Kerékpárutak építésére 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre.

A békét biztosítják

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárjának katonái folytatják béketámogató feladatukat Koszovóban. A NATO-parancsnokság alatt működő magyar KFOR (Kosovo Force) kontingens 16. váltásának kibocsátó ünnepségét 2017. január 27-én rendezték a debreceni Kossuth téren.

Részletek

Díjazta legjobbjait a sportiskola

A legjobb egyéni sportolókat, a csapatsportágakban kiemelkedően teljesítő tehetségeket, valamint kiváló edzőiket méltatták a DSC-SI gáláján 2017. január 26-án.

Részletek

2017. januári közgyűlés

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2017. január 26-án tartotta soron következő rendes ülését. Az ülés kezdetén a jelenlévők egy perces csenddel emlékeztek Danku Attilára, a Fidesz-KDNP frakció tagjára – aki január 14-én hunyt el –, valamint a veronai buszbaleset áldozataira.

Részletek

95 esztendős lett

A debreceni Szabó Zsigmondné 2017. január 22-én 95 éves lett. Ebből az alkalomból január 25-én otthonában köszöntötte őt Hernádi Zoltán önkormányzati képviselő, valamint Siposné Hüse Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa.

Részletek

Lakossági tájékoztatás, 2017. január 24.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja Debrecen város lakosságát, hogy a szálló por (PM10) légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke 2017.01.23-án egyik mérőállomáson sem haladta meg a riasztási küszöbértéket (100 μg/m3). Két mérőállomáson meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket (75 μg/m3). Az önkormányzat a szmogriadó riasztási fokozatát megszünteti és a tájékoztatási fokozatát rendeli el.

Részletek

2017. július 22., szombat
Magdolna