Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Változások az építményadó körül

2012. január 13., péntek

A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (Htv.) módosítása során az egészségügyi, valamint a nevelési és oktatási intézményeket a jogalkotó kiemelte a tárgyi adómentességi körből, azaz ezen építmények adómentessége 2012. január 1-jétől megszűnt.

Meghatározott adóalanyokat azonban személyi mentesség illet meg 2012-től. A személyi mentesség hatálya alá tartozó ingatlantulajdonosoknak (a Magyar Államnak, a helyi önkormányzatoknak, az országos és helyi kisebbségi önkormányzatoknak, a költségvetési szerveknek, az egyházaknak, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek, az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nek, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetnek) sem bevallási, sem építményadó-fizetési kötelezettsége nincs.

A személyi mentesség hatálya alá nem tartozó ingatlantulajdonosoknak (például: gyógyszertárak, magánorvosi rendelők, magániskolák, magánóvodák, stb.) az építményeik után 2012-től építményadót kell fizetni. Ez évtől a személyi mentes körbe a Magyar Nemzeti Bank sem tartozik bele, így minden építménye után megszűnt az adómentesség.

A feltételes adómentességben részesülőkre vonatkozó szabály értelmében az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár – ha a tárgyévet megelőző naptári évben a vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön fizetési kötelezettsége nem keletkezett – az erről szóló nyilatkozata alapján részesül adómentességben, de csak az után az építménye után, amely az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgál.

A feltételes adómentességben részesíthető ingatlantulajdonosoknak az általános normáknak megfelelően valamennyi ingatlan után adóbevallást kell benyújtaniuk 2012. január 15-ig, melyben az alaptevékenységük kifejtését szolgáló építmények adója után adómentességet számolhatnak el, míg a többi terület után meg kell fizetniük az építményadót. (Például: Egy alapítvány főtevékenysége nyomdaipari termék előállítása. A tulajdonába áll egy nyomdaépület, valamint egy étterem. Az egyesület teljesítette mindkét építményére vonatkozó adóbevallási kötelezettségét, egyben nyilatkozatott tett arról, hogy 2011-ben tevékenységéből származó adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Ez esetben csak az üzlet után kell az építményadót megfizetnie, a nyomdát, mint adómentes ingatlant kell feltüntetni a bevallásban.)

Szintén lényeges tudnivaló, hogy az egyházakról szóló 2011.évi CCVI. törvény 14 magyarországi egyházat ismer el. Így az abban nem szereplő, 2012. január 1-jétől egyesületként működő szervezetekre is a fent ismertetett feltételes adómentességi kitételek vonatkoznak.

A közszolgáltató szervezetek körén is szűkkített a helyi adókról szóló törvény. 2012 első napjától a távfűtési, a melegvíz-, az ivóvíz-, valamint a csatornaszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezeteknek (ideértve a vízközmű-társulatokat is) megszűnt a feltételes adómentessége, amely eddig abban az adóévben illette meg a vállalkozást, amelyet megelőző évben folytatott tevékenysége után nem keletkezett társasági adóban adófizetési kötelezettsége.

Debrecenben az építményadó mértéke 2012-ben az előző évhez képest nem változott. Az adókötelezettségről, vagy az abban beállt változásról 2012. január 15-ig kell adóbevallás tenni. A határidő ez évben a munkaszüneti napok figyelembe vételével január 16-ra esik. Az első félévi adó késedelmipótlék-mentes befizetési határideje 2012. március 16.

A törvénymódosítás miatt a bevallásokat az adóhatóság 2012. január 31-ig mulasztási bírság nélkül fogadja be.

2017. július 23., vasárnap
Lenke