Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Oktatási intézmények

Debrecen közoktatási intézményrendszerében mintegy félszáz óvoda, csaknem negyven általános iskola és közel harminc középiskola működik. Jelentősebb részük fenntartója DMJV Önkormányzata, e mellett vannak egyházi fenntartású és alapítványok által működtetett intézmények.  A kisgyermekes szülők 40 debreceni óvoda közül választhatnak. Valamennyi óvoda saját nevelési programmal, egyéni arculattal rendelkezik. Az óvodákban folyó mindennapi tevékenységről nyílt napon tájékozódhatnak az érdeklődő szülők. 
Tovább

Egészségügyi intézmények

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §  (1) bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése alapján helyben biztosítható közfeladatok körében a helyi önkormányzat feladata  az egészségügyi alapellátás körében a háziorvosi, házi gyermekorvosi, a fogászati alapellátásról, az ezekhez kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői és az iskola-egészségügyi szolgálatról való gondoskodás.
DMJV Önkormányzata az egészségügyi alapellátást 175 területi ellátási kötelezettséggel -1993. óta vállalkozóként működő háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogszakorvosok által biztosítja, összesen 82 telephelyen.  Tovább

Kulturális intézmények

Debrecen kulturális arculatát alapvetően meghatározza a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft., amely az ország egyik legnagyobb közművelődési intézményeként rengeteg fesztivált, komoly- és könnyűzenei koncertet, szak- és művészeti kiállítást szervez. Gazdag színházi élet, jelentős folyóiratkultúra, világszínvonalú kórusmozgalom és jól szervezett könyvtári hálózat található a városban. A nem önkormányzati tulajdonú kulturális központok nagy részével az önkormányzat időről időre olyan közművelődési megállapodást köt, amely garantálja a város kulturális életében való szerepvállalásukat. 
Tovább

Gyermekjóléti, szociális intézmények

Debrecenben a gyermekek szakszerű gondozását és nevelését az önkormányzat fenntartásában jelenleg tizenhárom hasonló feladatú bölcsőde látja el. A városban találunk ugyanakkor a fogyatékkal élők, az idősek, a rászoruló gyermekek és családok segítésére, ellátására szakosodott intézményeket. Ezen az oldalon részletesen is megismerkedhet velük. Tovább

Egyházi intézmények

A református és a katolikus egyház egyaránt működtet oktatási és szociális intézményeket a városban. Előbbi a Debreceni Református Kollégium és tagintézményei mellett óvodákat és gimnáziumokat, valamint a tanítóképző főiskolát, utóbbi pedig a szintén óvodát, iskolát és diákotthont fenntartásáról is gondoskodik. 
Tovább

2017. augusztus 24., csütörtök
Bertelan