Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Debrecen egészségügyi ellátórendszere

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §  (1) bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról  szóló 2015. évi CXXIII. törvény  alapján helyben biztosítható közfeladatok körében a helyi önkormányzat feladata  az egészségügyi alapellátásról - a háziorvosi, házi gyermekorvosi, a fogászati alapellátásról, az ezekhez kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői és az iskola-egészségügyi szolgálatról - való gondoskodás.
DMJV Önkormányzata az egészségügyi alapellátást 175 területi ellátási kötelezettséggel -1993. óta vállalkozóként működő háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogszakorvosok által biztosítja, összesen 82 telephelyen.
A  területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosok, házi gyermekorvosok által használt rendelők bérleti díjához és üzemeltetési költségeihez részben hozzájárult az Önkormányzat, majd 2013. január 1-től ingyenes hasznosításba adta az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók számára a rendelőket.

Az alapellátáshoz tartozó ügyeleti ellátás megszervezésével DMJV Önkormányzatának Közgyűlése a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézetet bízta meg. A lakosság ügyeleti ellátását közreműködői szerződés alapján a Főnix-Cívis Kft. végzi. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ  Belgyógyászati Intézet I. sz. Belgyógyászati Klinika épületében a felnőtt korú lakosok, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Intézet épületében a gyermekek vehetik igénybe az ügyeleti ellátást. A fogászati ügyeletet is a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet biztosítja a területi ellátási kötelezettséggel működő fogszakorvosok közreműködésével a Szent Anna u. 11. sz. alatt található rendelőben, pihenőnapokon és munkaszüneti napokon 8.00-14.00 óra között.
A  Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet az egészségügyi alapellátás keretében biztosítja a védőnői szolgálatot (62 védőnő  13 telephelyen), az anyatejgyűjtő állomást, az iskolafogászatot (20 fogorvos, összesen 8 telephelyen) és az iskola-egészségügyi ellátást (13 iskolaorvos, 30 iskolavédőnő, 66 telephelyen), mely ellátások működéséhez az Önkormányzat támogatást nyújt.
A  hajléktalan személyek háziorvosi ellátását továbbra is  a ReFoMix Nonprofit Kft. végzi. A magasabb szintű egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi centrum – melyhez az önkormányzat a Dobozi utca 2/C alatti ingatlant biztosította – napi 24, heti 168 órában folyamatos háziorvosi ellátást nyújt a hajléktalanok számára.

EGÉSZSÉGÜGYI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS, FEKVŐBETEG ELLÁTÁS:
A város lakosainak járóbeteg szakellátását  és a fekvőbeteg ellátását a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, valamint a Debreceni Egyetem egészségügyi szolgáltatója a  Klinikai Központ Klinikái, Intézetei biztosítják.

HÁZIORVOSI RENDELŐK


HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELŐK

FOGORVOSI RENDELŐK

SZAKRENDELÉSEK:
Szakellátást nyújtó intézmények honlapja: Debreceni Egyetem Klinikai Központ (www.dote.hu), Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet (www.kenezykorhaz.hu)

FEKVŐBETEG ELLÁTÁS:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (www.dote.hu), Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet (www.kenezykorhaz.hu)

GYÓGYSZERTÁRAK

2017. július 22., szombat
Magdolna