Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Pszichiátriai Tanszék

2007. július 31., kedd

A DE OEC Pszichiátriai Tanszékének története és bemutatása

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Pszichiátriai Tanszéke létrehozása óta dinamikus fejlődésen ment keresztül és a harmadik évezred kezdetére a hazai pszichiátria egyik legkiemelkedőbb oktatási és tudományos centrumává vált.
A kontinentális orvoskari tradíciónak megfelelően az elmegyógyászat egyetemi szintű gyakorlása, oktatása és kutatása 1921-től 1951-ig a Tisza István Egyetem Orvosi Karának, majd azt követően 1992-ig a jogelőd Debreceni Orvostudományi Egyetem igazgatásilag egységes Ideg- és Elmeklinikájának szervezeti keretein belül folyt. A XX. század robbanásszerű tudományos fejlődése, újszerű népegészségügyi igényei azonban a korábban sem egységes szakmai közösséget szemléletben, tudásanyagban specializálták és szakmapolitikailag szétválasztották. E specializáció jegyében vált ki az Ideg- és Elmeklinikából 1980-ban az Idegsebészeti Klinika, majd jött létre 1992-ben a Klinika Önálló Pszichiátriai Részlege, majd 1995-ben a Pszichiátriai Tanszék (PT), mely igazgatásilag , gazdálkodásában, a pszichiátria elméletének és gyakorlatának fejlesztésében a DE OEC egyéb klinikáival egyező önállósággal bír.
A Pszichiátriai Tanszék megalakulásakor egy elhanyagolt infrastruktúrával és igen szűk számú, de elhivatott munkatársakkal kezdte meg működését, majd, teljesítményét és szolgáltatásait fejlesztve, rohamos szerkezeti és személyzeti fejlődésnek indult.
A 1992-ben az „önálló pszichiátriai részlegen” dolgozó 3 orvossal szembeállítva jelenleg, a Tanszékvezetőn felül hat szakorvos, 6 klinikai orvosgyakornok, három központi rezidens, két klinikai szakpszichológus, három pszichológus és két, felsőfokú végzettségű adminisztrátor munkatársunk van. Az intézmény a DE OEC gyógyító-megelőző teljesítményéhez alig több, mint 1%-al járul hozzá, de a hatékony gazdálkodás és az alacsony eszközigény miatt a Tanszéknek sikerült eredményesen gazdálkodnia és betegellátási profilját folyamatosan bővítenie.
A Tanszék a jogelődjétől megörökölt, Debrecen lakosságának mintegy 40%-át érintő területi fekvőellátási kötelezettség (kb. 100 000 lakos) mellett 34 aktív és 22 rehabilitációs ágyon, a progresszív betegellátás és a szabad orvosválasztás jegyében fogad pszichiátriai fekvőbetegeket, elsősorban Hajdú-Bihar és a környező megyékből. A felvételre várakozók listája a változatlanul szerény körülmények között dolgozó osztályok gyógyító munkájának társadalmi elismertségét és a fekvőosztályok kapacitásának szűkösségét egyaránt mutatják.
A Tanszék által üzemeltetett nappali szanatórium a fekvő- és az ambuláns ellátás közötti, alternatív ellátási forma, melyben egyszerre 28, szkizofrén vagy alkoholbeteg számára biztosítjuk a DEOEC különböző szervezeti egységeiben, terápiás célú foglalkoztatással és motiválással, a közösséghez tartozás és a hasznos munka gyógyerejét. Ambulanciáinkon évente több, mint tizenkétezer megjelenés történik, ami jelzi a munkánk iránti lakossági igényt, mivel ambulanciáinknak csak ügyeleti időben, ill. az OEC többi fekvőosztályairól van területi ellátási kötelezettsége. Ambuláns szolgáltatásaink fejlesztésével változatlanul nagy késéssel tudjuk csak az azok iránti keresletet kiszolgálni, a várólistán töltött idő az elmúlt évtizedekben a dinamikusan növelt betegforgalom ellenére is hosszabbodott.
Az „Általános” Pszichiátriai és Krízisintervenciós, illetve az Ügyeleti Szakambulanciánkon felül a specializált pszichiátriai szakellátást igénylő betegek ellátását két szakgondozóval (Alkohológia és Depresszió gondozó) és gyarapodó számú szakambulanciákkal próbáljuk szakmailag magasabb szintre emelni, ezek közül jelenleg pszichológiai, pánikbetegség, gerontopszichiátriai, rehabilitációs, alvászavar és EEG és pszichometria specializált szakambulanciáink üzemeltetésére szerződtünk a MEP-ral. Tanszékünk konzultációs pszichiátriai szolgálata ellátja az OEC és a Dr. Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet fekvőbetegellátó osztályait a nap 24 órájában.
A Pszichiátria Tanszék oktatás-szervezetileg az OEC Orvostudományi Karának része, hagyományos és mindmáig legfontosabb oktatási profilja a „Pszichiátria” tantárgy elméleti és gyakorlati oktatása és számonkérése az V. éves és szigorló orvostanhallgatóktól. Az általános orvosképzést magyar és angol nyelven, mindkét programban hasonló tematikával és követelményekkel végezzük. A Pszichiátriai Tanszék a DE BTK Pszichológiai Tanszékével közösen indított klinikai szakpszichológus képesítés megszerzésére irányuló posztgraduális képzést 2001 szeptemberben.
A Tanszék oktatói ezen felül a DEOEC Fogászati Kar, az Eü Főiskolai Kar számos szaka, a debreceni egészségügyi szakközépiskola, a DE BTK pszichológia szaka és a DE OEC Népegészségügyi Iskola kurrikulumai keretében oktatnak rendszeresen, mint meghívott előadók ill. óraadók, ezen felül a háziorvosok és szakorvosok folyamatos továbbképzésében (CME), illetve a tudományos ismeretterjesztés és az egészségnevelés céljából tartott prezentációkon képviselik a Tanszéket. A DE a Tanszék oktatási feladataihoz 6 egyetemi oktatói 2 orvosi és 4 egyéb (nem diplomás) státussal járul hozzá. Tanszékünk tudományos aktivitása azt a honi társintézmények élvonalába helyezi.
Az alap-, klinikai-, epidemiológiai vagy filológiai kutatásainkban a Tanszék minden minősített oktatója kiveszi részét és kutatási területében igyekszik képességeit, kompetenciáját naprakészen igazolni nemzetközi vagy hazai lapokban megjelentetett közleményekkel, könyvfejezetekkel és a tudományos közéletben való aktív részvétellel. Oktatóink egyike MTA doktor, további három fő rendelkezik tudományos fokozattal. Két oktatónkat a DE Doktori Iskolájába akkreditálták, a doktori képzésben kredit-kurzusokkal ill. doktorandusz mentorálásával tevékenyen részt vesznek.
Több nemzetközi pályázat támogatásával folytatunk kollaborációt és forrás-bevonást kutatásainkhoz A szűkös hazai pályázati lehetőségek közül elnyert támogatások visszaigazolják a tanszék tudományos projektjeinek versenyképességét és kutató klinikusaink kreativitását. 2000-ben a Pszichiátriai Tanszék vezetőjét a Hajdú-Bihar megyei kórház 200 ágyas Pszichiátriai Osztálya élére nevezték ki Osztályvezető Főorvosnak. A megyei kórház Pszichiátriai Osztálya is bekapcsolódott a Pszichiátriai Tanszék oktatási feladataiba. a DE Általános Orvostudományi Kara hozzájárult, hogy a Bartók Béla úti Pszichiátriai Osztály a Pszichiátriai Tanszék kihelyezett telepeként vegyen részt az oktatásban.

SZAKRENDELÉSEK:

Valamennyi szakrendelésünk előjegyzés alapján történik az ambulancia telefon számán : 06/52/411-717/mellék:55214 illetve az adott szakrendeléseknél megadott telefonszámokon.

Alvászavar:
Rendel: Dr. Kristóf Andrea ;
rendelési idő Kedd 8:00-10:00

Általános pszichiátria és krízis intervenció:
Rendel: Dr. Glaub Theodóra; Dr. Tar Erika;
rendelési idő hétfő-Péntek:8:00-14:00

Gerontopszichiátria:
Rendel: Dr. Égerházi Anikó; rendelési idő hétfő:8:00-11:00
Dr. Balla Petra; rendelési idő csütörtök: 8:00-11:00

Pánikbetegség:
Rendel: Dr. Glaub Theodóra; Dr. Tar Erika;
rendelési idő: kedd, csütörtök.8:00-11:00

Rehabilitáció:
Rendel: Dr. Glaub Teodóra; rendelési idő: csütörtök: 13:00-16:00

EEG és pszichometria: szakorvosi óra:
Rendel: Dr. Glaub Teodóra; Dr. Égerházi Anikó, hétfő-péntek 8:00-10:00
Nem szakorvosi óra: hétfő-péntek 8:00-10:00

Pszichológia és pszichoterápia:
Rendel: Kocsisné Molnár Judit, Bukta Henrietta
rendelési idő: hétfő-péntek 8:00-12:00

Gondozó:
Depresszió és szakambulancia
:
Rendel: Dr. Tar Erika; rendelési idő hétfő-Péntek:8:00-11:00

Alkohológia és szakambulancia:
Rendel: Dr. Glaub Teodóra; rendelési idő hétfő-péntek:12:00-16:00

2017. július 23., vasárnap
Lenke


Infobox

DEOEC Pszichiátriai Tanszék

Cím:Debrecen Nagyerdei krt.98
Ideg és Elme Klinika épületében
Telefon: Porta:06/52/432-284
Prof. Dr. Degrell István: 06/52/431-957
Titkárság:  06/52/411-717/mellék:55573
Ambulancia: :  06/52/411-717/mellék:55214

http://pszichiatria.deoec.hu/info.aspx?sp=1