Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Csapókerti Közösségi Ház

2007. április 12., csütörtök

A Csapókerti Közösségi Ház 1962 óta áll a debreceni kultúra szolgálatában. A közösségi ház missziója, hogy hozzájáruljon egy egészséges és emberléptékű környezet kialakításához, a társadalmi szolidaritás erősítéséhez a Csapókertben, ahol a szomszédsági kapcsolatok jól működnek és mindenki megtalálja a számára szükséges szociális, kulturális és közösségi szolgáltatásokat, vonzó és érdekes szabadidős programokat. Mindezek érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a ház:
– Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat,
– kulturális, szabadidős programok szervezése,
– pszichológiai tanácsadás és fejlesztés,
– jogi tanácsadás,
– közösségi szolgáltatások,
– civil szervezeteknek nyújtott szolgáltatások,
– érdekvédelem,
– információközvetítés.
A közösségi ház szociokulturális intézményként működik. A mentálhigiénés és szociális feladatok szervesen épülnek az intézmény tevékenységébe. A szolgáltatások igénybevevői sok esetben szociálisan hátrányos helyzetűek (egyedül élő nyugdíjasok, krízishelyzetben lévők, munkanélküliek, szociális gondokkal, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekek, fiatalok.) A segítségnyújtás csoportban és egyéni tanácsadásokon az önsegítés és a szomszédsági háló fejlesztésével és erősítésével, a kulturális fejlesztés, művészeti terápia formáinak, módszereinek és eszközrendszerének alkalmazásával folyik.

Hagyományápolás, népművészet

Csapókerti népi díszítőművészeti hímző szakkör
1976-ban alakult a csoport, amely azóta is folyamatosan működik. Gyűjtik és rendszerezik,
feldolgozzák az egyes tájegységek hímzéseit. Alkalmi bemutatókat rendeznek, helyi, regionális és országos kiállításokon vesznek részt. Két alkalommal Gránátalma-díjban részesültek. Kiváló együttes.
Szeptember – országos szakmai továbbképzés a Vajdaságban – részvétel.
Vezetője: Gönczi Antalné

Csapókerti Röpülj Páva Kör

1968-ban alakult. Ma már idősekből álló csoport, amelynek célja népdalok, népi játékok tanulása, és azok bemutatása programokon, rendezvényeken. Az idei évben is több bemutatóra és versenyre készül a kör. Az elmúlt évben létszámuk gyarapodott, ami örömteli, hogy elsősorban férfiakkal és fiatalabb nőkkel.
Idei tervek:
április – megyei fórum, szakmai tanácskozás,
december – Nyíradony fórum,
– Nyugdíjas Ki mit tud?
Vezetője: dr. Szilágyi Lászlóné

Csapókerti Közművelődési Egyesület

1985 óta működő egyesület, 40 fő körüli tagsággal bír, akik zömében csapókerti lakosok. Havonta rendezett báljaikra nem csak csapókertiek, hanem a város más részeiből is 200 résztvevő érkezik. Az ősszel rendezett szüreti felvonulás és mulatság, illetve a téli–tavaszi ünnepkörhöz kötődő báljaik a közösségi szokások, népi játékok felelevenítésének alkalmai. Nagy sikernek örvendenek a nyári időszakban szervezett kirándulásaik, melyek lehetőséget teremtenek az ország más tájegységei értékeinek megismerésére. 2000-ben vezetőségválasztásra került sor, újjáválasztották a korábbi elnököt, az elnökségbe néhány új tag is bekerült.
Elnöke: Lévai Gábor

Főnix gyermek- és ifjúsági népitánc-együttes

1990-ben alakult. Egyesületként feladatuknak tekintik, hogy megismerjék, őrizzék, ápolják és továbbfejlesszék a népitánc-hagyományokat és népünk kulturális értékeit. Céljául tűzte ki, hogy a népművészet iránt érdeklődő gyerekeket s az őket támogató felnőtteket összefogja. Alkalmanként fellépnek a közösségi ház rendezvényein. 2000-ben ünnepelte 10 éves fennállását látványos műsorral, ill. nyáron az intézménnyel közösen rendezte meg az I. Tűztánc ifjúsági táncfesztivált, melyet intézményünkkel közösen az idén is, immár negyedik alkalommal terveznek megrendezni. Az egyesület létszáma kb. 70 fő, két csoportban dolgoznak.
Vezetője: Törökné Csécs Lenke

Bokréta Foltvarró (patch-work) Kör

1993 óta működő csoport, amely e modern angolszász eredetű népi iparművészeti irányzat megismerését és megismertetését tűzte céljául. A kör már több alkalommal szerepelt munkáival egyéni és csoportos kiállításon hazánkban és Franciaországban. Idén 10 éves a kör.
Tervek:
– májusban: régióvarrás, találkozás erdélyi foltvarrókkal,
– júliusban: országos kiállításon közös és egyéni munkákkal jelen lenni (Szekszárd),
– októberben: 10 éves kiállítás, ünnepség és országos találkozó,
– részvétel a Magyar Foltvarró Céh programjain, kiállításain.
Vezetője: Papp Sándorné

Humán és közhasznú információszolgálat, lakossági szolgáltatások

Politikai folyamatok, információk
Képviselői (országgyűlési, önkormányzati) fogadóórák, fórumok kommunális és helyi ügyekben.
Lakossági tájékoztató
– csapókerti szolgáltatásokról
– városi kulturális rendezvényekről
Szociális információ
Információszolgáltatás (szociális támogatások, társadalombiztosítás, munkaviszony és munkanélküli-ellátások, hatósági eljárások stb.) naponta 9.00–17.00 óra között, kedden 12.00–17.00 óra között.
Mindennapi konkrét ügyintézés segítése (kérelmek, kérvények írása, hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás stb.).
Szívességszolgálat
– ruha és háztartási eszköz adományok közvetítése,
– önkéntes munkafelajánlások közvetítése.

Lakossági szolgáltatások
– Mikulás-szolgálat
– családi események: esküvő, névnap stb.,
– kedvezményes vásár: ruha, cipő, vegyi áru stb.,
– pszichológiai tanácsadás,
– fejlesztőpedagógiai csoportos- és egyéni foglalkozás,
– jogi tanácsadás,
– logopédiai foglalkozások,
– ifjúsági szabadidős klub (FÉK klub),
– szülőklub (kismamaklub, POS szülők klubja),
– fénymásolás.
A lakóközösségi problémák megoldására és konfliktusok kezelésére szervezett utcamegbeszélések, viták.

Arculatkialakítás – PR-munka
A közösségi ház arculatának grafikai megjelenítése az 1996-os évben megvalósult, melynek fontos része volt az intézmény jelképének (logójának) megalkotása. 1997-ben elkészíttettük a tájékoztatót a ház működéséről, melyet az idén frissíteni kívánunk.
1999-ben megjelent időszakos hírlevelünk KÖSZI (Közösségek, Szolgáltatások, Információk)
elnevezéssel, amelyben a programjainkról, valamint az itt működő csoportokról olvashatnak, kiadása azóta is folyamatos, havonta egy alkalommal. Az idén tervezzük a kiadvány hírlevéllé történő fejlesztését.
A nyugati országokban működő közösségi házakhoz hasonlóan szeretnénk kiadni kis
példányszámban (elsősorban a ház baráti körének tagjai és azon intézmények, szervezetek, – melyekkel kapcsolatban vagyunk – számára) egy évkönyvet, melyben előző évi tevékenységünket foglaljuk össze.

Web-oldal
Az Életfa Segítőszolgálat Egyesület szívessége alapján, a korábbi években nyert lehetőségét
kihasználva már sikerült elhelyezni az intézmény és a házban működő néhány egyesület fontosabb információit tartalmazó honlapját. 2001-ben új internetszolgáltatóval már a közösségi ház kötött szerződést. Új honlap tervezése kezdődött, hogy ezzel az eszközzel is minél több információt nyújtsunk az érdeklődőknek.
Felelős: Erdélyi Tamás, Csécs Ákos.

Közösségfejlesztés, közösségi munka
Célja: esélyt adni a közösség döntése alapján megvalósítandó feladatok megoldására, öntevékenységre, önkéntes munkára; a civil autonóm csoportok alakulásának szakmai-anyagi támogatása, működésük infrastrukturális feltételeinek biztosítása.

Szomszédsági önkéntes hálózat kialakítása
Az Életfa Segítő Szolgálat Egyesülettel közösen a Rijnstad (Arnhem – Hollandia) szervezet segítségével, Phare-támogatással 2002-ben megkezdtük egy tízfős szomszédsági önkéntesekből álló hálózat kialakítását. A program célja az intézmény szolgáltatásai egy részének házhoz vitele, a szomszédsági, közösségi kapcsolatok megerősítése.
Felelős: Giczey Péter, Marosszéki Emese.

Csapókerti Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat
A Csapókertben élő 10–18 éves fiatalokkal, a város önkormányzatával együttműködve megkezdtük egy gyermekönkormányzat szervezését, segítjük szerveződésüket és munkájukat. A gyermekönkormányzat célja, a lakóterületen élő gyermekek bevonása a közügyekbe, az őket érintő döntésekbe, a demokratikus technikák elsajátítása. Az önkormányzat megalakulása (képviselő-testület és polgármester választása) 1996. március 15-én megtörtént, és az önkormányzat megkezdte önálló működését. Az eltelt években az aktív fiatalok kiöregedtek a társaságból, ezért 1999-ben megkezdtük a GYÖK újjászervezését, melyet 1999. március 15-én új összetételben és új polgármesterrel az élen, megválasztottak. Az idén ismét előkészítjük a GYÖK alakulását.
Felelős: felkérése folyamatban.


2017. július 29., szombat
Márta, Flóra


Infobox

Csapókerti Közösségi Ház

Süveg u. 3., 
Tel.: 52/411-016