Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Oktatási, nevelési intézmények

Debrecen közoktatási intézményrendszerében mintegy félszáz óvoda, csaknem negyven általános iskola és közel harminc középiskola működik.
Valamennyi óvoda saját nevelési programmal, egyéni arculattal rendelkezik. Közülük négy intézmény látja el a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is. Egy óvodában a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek rehabilitációs célú foglalkoztatása történik.
Bőséges az általános iskolák választéka is. Így a szülők beirathatják gyermeküket elsősorban természettudományos műveltséget, informatikai ismereteket nyújtó, alapfokú művészeti ismereteket, a testnevelést, az idegen nyelveket magas óraszámban oktató iskolákba.  A gyermekek sportfoglalkozásokon, képzőművészeti szakkörökben, színjátszó-csoportokban is kiteljesíthetik tehetségüket, képességeiket.
Debrecen város magas színvonalon gondoskodik a sajátos nevelési igényű gyermekekről is. Két gyógypedagógiai módszertani intézményben történik az értelmi és érzékszervi fogyatékos gyermekek fejlesztése.
A középiskolák sorában gyakorló, két tannyelvű, a reál, illetve a humán tantárgyakat nagyobb óraszámban oktató gimnázium is található. Egyházi középiskolák is működnek a városban (a katolikus és a református egyház gimnáziumai). Emellett építészeti, gépészeti, elektronikai, informatikai, zeneművészeti, közgazdasági, vegyipari, egészségügyi, kézművesipari, élelmiszer-és vendéglátóipari ismereteket is szerezhetnek az arra szakosodott középiskolákban tanulók.
 Debrecenben nagy hagyománya van a felsőoktatásnak. A Kossuth Lajos Tudományegyetem 2000-ben egyesült a Debreceni Orvostudományi Egyetemmel, a Debreceni Agrártudományi Egyetemmel, a hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolával, az Ybl Miklós Műszaki Főiskolával és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolával – így jött létre a Debreceni Egyetem.  A debreceni felsőoktatás kiemelkedő intézményei a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) és a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, melyek 2011. szeptember elseje óta integráltan, továbbra is a Református Egyház fenntartásában, Debreceni Református Hittudományi Egyetem neve alatt folytatják tovább hitéleti és nem hitéleti szakos képzéseiket.

2017. július 22., szombat
Magdolna

Infobox

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Főosztály
Intézményfelügyeleti Osztály
4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 

Telefon: 517-690
Fax: 517-692

Email: intezmenyfelugyeleti@ph.debrecen.hu