Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Árpád Vezér Általános Iskola

A Böszörményi úton található intézményben a helyi pedagógiai program alapján választott tankönyvcsalád alkalmazásával oktatnak, biztosítják az évfolyamok közötti átjárhatóságot. Kiemelt nevelési területként kezelik az anyanyelvi oktatást, az idegen nyelvi képzést, a művészeti nevelést, a számítástechnikát és a környezetvédelmet.

Részletek

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A Kossuth utcai intézmény két egymással párhuzamos osztállyal működik évfolyamonként. Az ‘A‘ osztályokban emelt szintű ének-zenei képzés folyik, míg a ‘B‘ osztály tanulóiból kerülnek ki leginkább a délutáni „Művészeti Iskola“ diákjai.

Részletek

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A Budai Ézsaiás utcán működő intézményben 9. és 10. évfolyamon tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók előkészítő szakiskolai és készségfejlesztő előkészítő szakiskolai képzése folyik. A szakmai előkészítés szakmai modulokban történik.

Részletek

Benedek Elek Általános Iskola

A Bocskai téren található iskola célja, hogy az eddigi ismeretközlő oktatást az egyénre szabott fejlesztőmunka vegye át. Kiemelten foglalkoznak a test és lélek harmonikus fejlesztésével, az elemi műveltségbeli alapok megteremtésével, illetve az alapműveltség továbbépítésével.

Részletek

Bocskai István Általános Iskola

A Munkácsy Mihály utcai, testnevelés tagozatú iskola nagy hagyományokkal rendelkező intézménye a városnak. A diákolimpián elért eredmények alapján az országos rangsorban is előkelő helyen áll. De nemcsak a sport-, hanem a különböző szaktárgyi versenyeken is gyakran eljutnak tanítványaik az országos döntőkbe.

Részletek

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az iskola jól megközelíthető, szép zöld környezetben helyezkedik el. Az intézmény mögött álló 32 sikeres év bizonyítja, hogy tanulók megalapozott ismereteket szereznek az iskolában. Olyan környezetet teremtenek számukra, ahol jól érzik magukat, s a lehetőségek széles skálája biztosítja számukra az önmegvalósítást.

Részletek

Csapókerti Általános Iskola

Az iskola jól megközelíthető, szép zöld környezetben helyezkedik el. Az intézmény mögött álló sikeres évtizedek bizonyítják, hogy tanulók megalapozott ismereteket szereznek az iskolában. Olyan környezetet teremtenek számukra, ahol jól érzik magukat, s a lehetőségek széles skálája biztosítja számukra az önmegvalósítást.

Részletek

Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája

A város központjában, a Hajó utcán található iskolában az oktatás az első két évfolyamon iskolaotthonos, a harmadik és negyedik évfolyamon tantárgycsoportos rendszerben folyik. Az 5–8. évfolyamokon emelt szintű képzést ad idegen nyelvből, matematikából, számítástechnikából és képzőművészetből.

Részletek

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája

A Kossuth utcán található iskola tanárai hagyományos módszerekkel oktatják mindazokat a szaktudományos, művészeti, kommunikációs és mentális ismereteket, amelyek megszerzése a tanulók személyiségfejlődésének alapját jelenti. Ezzel párhuzamosan a tanulók olyan készségekre, jártasságokra tesznek szert, amelyek segítségével kreatív módon képesek alkalmazni ismereteiket és tapasztalataikat.

Részletek

Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája

A Füvészkert utcai iskolában a református értékrendre épített oktató-nevelő munka folyik. Az alapkészségek, a gondolkodás, a kreativitás tudatos fejlesztése mellett az iskola tanárai figyelembe veszik a gyerekek életkori sajátosságait, egyéni tehetségét is.

Részletek

Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György úti iskolában szabad, demokratikus légkörben, személyre szabott módszerekkel sokoldalú személyiségfejlesztő pedagógiai munka folyik. Az intézmény nevelőinek célja az, hogy a gyermekek mindegyikét képességeihez mérten a lehető legjobban fejlesszék.

Részletek

Epreskerti Általános Iskola

Az intézmény egy modern, felújított kétszintes iskola Epreskert kertség, valamint a repülőtéri lakótelep szomszédságában. Nagy, parkosított udvarral és korszerű sportpályával rendelkezik. A nevelőtestület jól képzett, gyakorlott pedagógusokból áll.

Részletek

Fazekas Mihály Általános Iskola

Iskola a belvárosban található, így minden járművel könnyen megközelíthető. Korszerűen felújított épületük udvarán játszótér és sportpálya is van. A tanítás napi kezdete: 8.00 óra. Az iskola családias légkörére jellemző a gyermekközpontúság, a sokoldalú tehetséggondozás és az egyénre szabott felzárkóztatás.

Részletek

2017. július 29., szombat
Márta, Flóra