Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Árpád Vezér Általános Iskola

2011. november 14., hétfő

Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai program ismertetése:
A helyi pedagógiai program alapján választott tankönyvcsalád alkalmazásával oktatnak és biztosítják az évfolyamok közötti átjárhatóságot.
Kiemelt nevelési területként kezelik az anyanyelvi oktatást, az idegen nyelvi képzést, a művészeti nevelést, a számítástechnika oktatását és a környezetvédelmet. Ennek érdekében a tanórai foglalkozásokat a tanórán kívüli foglalkozások széles skálája egészíti ki (erdei iskola, sí- és idegen nyelvi táborok, tenisz, kosárlabda valamint színház-, mozi-, hangversenylátogatás).
2006 szeptemberétől az Abigél Művészeti Iskolával együttműködve, az igényeknek megfelelően művészeti képzés is folyik az intézményben.
A tanulócsoportok jellemzői a 2012/2013-as tanévben
Az alkalmazott módszer jellemzői:
Az Apáczai és a Mozaik Tankönyvkiadó tankönyvei alapján hangoztató, elemző, összetevő módszerrel tanítják az írást, olvasást.
Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma):
Angol: 1. évfolyamtól.  Német: 1. évfolyamtól. Francia: 5. évfolyamtól. A pedagógiai programnak megfelelően kezdik alsó tagozatban a nyelvoktatást 1. osztály második félévétől, heti 1 órában.
Tanórán kívüli lehetőség:
Ingyenes: tömegsport, sakk, tenisz, énekkar, színjátszás, drámajáték; 18.000 kötetes, internet-használati lehetőséget biztosító könyvtár; középiskolai felvételi előkészítők, kosárlabda, természetjáró szakkör, képzőművészeti szakkör, 5. osztálytól francia nyelv.
Térítéses: tenisz, második idegen nyelv 5. osztálytól (angol, német, orosz), szolfézs, zongora, gitár.
Egyéb, az iskolára jellemző specialitás:
Jelenleg évfolyamonként 3 osztály van (alsó tagozatban 2 iskolaotthonos + 1 napköziotthonos osztály, nagyfelmenő rendszerben működik). Inkluziv iskolaként lehetőséget ad az intézmény a hallássérült gyerekeknek, hogy integrált oktatásban részesüljenek. A munkát szabadidőszervező, fejlesztő pedagógusok és könyvtáros segíti. 
Alapítvány:
Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (TEGYE).
Részletes információkkal segít:
Haranginé Vajday Mária igazgatóhelyettes (telefon: 52/485-748; 52/417-618).

2017. július 29., szombat
Márta, Flóra


Infobox

Árpád Vezér Általános Iskola

4032 Debrecen, Böszörményi út 150.
Telefon: 52/417-618; 52/485-748
Fax: 52/531-032

E-mail: titkarsag@mail.arpadvezer.sulinet.huarpadvezer@iskola.debrecen.hu
Honlap:www.arpadvezer.sulinet.hu

Igazgató neve:  Nagyné Tóth Tünde
Fogadóóra:
kedd: 11.00 – 12.00 óra