Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Csapókerti Általános Iskola

2011. október 20., csütörtök

Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai program ismertetése
A Csapókerti Általános Iskola kertvárosi környezetben működő 8 évfolyamos képzést ad. Délelőtt folyik az oktatás, délután napközit biztosítanak. Pedagógiai programjuk célja, hogy gyermekközpontú, a tehetséges és hátrányos helyzetű gyermekeket egyaránt szem előtt tartó oktató-nevelő munkát folytassanak. Fontosnak tartják a testi nevelést, a tanulók egészségének megóvását, szűkebb és tágabb környezet védelmét. Kiemelt figyelmet fordítanak az anyanyelvi nevelésre, a matematika, informatika oktatására. Az iskolában több idegen nyelv (angol, német) tanítása folyik.

A tanulócsoportok jellemzői a 2012/2013-as tanévben

Az alkalmazott módszer jellemzői
Az olvasástanítás a hagyományos hangoztató, elemző, összetevő, szótagoló módszer alapján történik. A lassabban haladókat és a nehézségekkel küzdőket fejlesztőpedagógus segíti.

Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma)
Angol és német. Idegen nyelv oktatása kötelezően 4. osztálytól van. Második osztálytól választható formában, csoportbontásban oktatják.
Második idegen nyelv: angol, német, orosz (választható, térítéses formában).

Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam)
Humán orientáció: alsó tagozatban drámajáték; felső tagozatban emelt óraszámban magyar nyelv és irodalom tanítása. Matematika orientáció: alsó és felső tagozatban emelt óraszámú matematika, 2. osztálytól indul az informatika oktatása.

Tanórán kívüli lehetőség
Ingyenes foglalkozások, szakkörök: gyógytestnevelés, tömegsport, középiskolai felvételi előkészítő, felkészítő foglalkozások matematika-versenyekre, játékkészítő, moderntánc, drámajáték, énekkar, szalmafonó, természetjáró, napközis játszóház.
Térítéses foglalkozások: a CSDSE keretein belül Loki-focisuli, kézilabda, második idegen nyelv, néptánc.

Egyéb, az iskolára jellemző specialitás
Az intézményben szakképzett gyógytestnevelő tart foglalkozásokat. Minden alsós és felsős gyermeket fel tudnak venni napközibe, illetve igény esetén menzát biztosítanak. Reggel 7.00 órától délután 16.30 óráig van ügyelet. Főállású szociális munkás és fejlesztőpedagógus segíti az osztályfőnökök munkáját, figyelemmel kísérik a hátrányos helyzetű és fejlesztésre szoruló gyermekeket. Az iskolában moderntánc- és néptánc-csoportok működnek. Az iskola telephelye a Főnix Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek is. A tanulók szervezett keretek között vehetnek részt a néptánc-oktatásban. A tánccsoportok és a drámások részére fellépési lehetőséget biztosítanak. Az intézmény működését két alapítvány is segíti. Számos diákönkormányzati, illetve szabadidős program közül választhatnak a tanulók. A 18.000 kötetes könyvtárban internetezési lehetőség is van, ahol teljes munkaidőben könyvtáros segíti az oktató-nevelő munkát. A multimédiás tanteremben X-CLASS oktatóprogram növeli az oktatás hatékonyságát. Az iskola a program referenciaintézménye. A Csapókerti Közösségi Házzal való szoros kapcsolat eredményeként játszóházba járnak a diákok, s minden olyan rendezvényre, amelyet a közösségi ház szervez, vagy amelynek helyet ad. A diákok látogatói a Vojtina Bábszínház és a Csokonai Színház előadásainak, mozielőadásokon, múzeum-látogatásokon, múzeumpedagógiai foglalkozásokon vesznek részt. Az iskola a Nemzeti Audiovizuális Archívum anyagának ingyenes használatára jogosult. Fontosnak tartják az egészséges életmódra nevelést: az intézmény bázisiskolája a Magyar Vöröskeresztnek. Az iskola csatlakozott a városi tehetséggondozó programhoz, s 2011 óta kiválóan akkreditált tehetségpontként működik.

A nyílt nap időpontja
2011 novemberétől 2012 februárjáig az iskola internetes honlapján (www.csapokerti-debrecen.sulinet.hu) meghirdetett időpontokban tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tekinthetők meg.

Részletes információkkal segít:
Nagy Zsolt igazgató vagy Lupsán Andrásné igazgatóhelyettes, személyesen vagy telefonon: 52/412-571.

2017. július 29., szombat
Márta, Flóra

Infobox

Csapókerti Általános Iskola

4033 Debrecen, Jánosi u. 86.
Telefon: (52) 412-571, 535-240

E-mail: iskola.csapo@freemail.hu
www.csapokerti-debrecen.sulinet.hu

Igazgató: Nagy Zsolt
Telefon: 52/535-240
Fogadóóra:
hétfő, kedd, szerda: 10.00-től 14.00 óráig
csütörtök: 13.00-tól 16.00 óráig