Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Dózsa György Általános Iskola

2011. október 29., szombat

Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai program ismertetése:
Az iskola elhelyezkedése kedvező, az Új Élet park és a Vénkert határán található, jól megközelíthető. Évfolyamonként 2 osztály működik, az alsó tagozaton kis-felmenő rendszerben. A tanítás délelőtt történik, a napközi 1-től 6. osztályig vehető igénybe. Az intézmény önmeghatározása szerint olyan iskolába várja a gyermekeket, ahová szívesen járnak, mert megértő, motiváló, családias, szerető légkör veszi őket körül. A nevelő-oktató munka során fontosnak tartják az alapkészségek fejlesztését, szilárd, korszerű tudás biztosítását, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget. Az iskola pedagógiai programjában fontos helyet foglal el a tehetséggondozás és a fejlesztő munka is.

A tanulócsoportok jellemzői a 2012/2013-as tanévben

Az alkalmazott módszer jellemzői:
Az elsős tanulók szótagoló (hangoztató, elemző, összetevő) módszerrel ismerkednek meg az olvasással.

Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma):
Az angol nyelv oktatása 40 éve hagyomány az iskolában. A jelenleg érvényben lévő tanterv szerint 4. osztálytól csoportbontásban biztosítják az angol vagy német nyelv tanulását, amelynek tanítása 5. osztálytól emelt szinten történik. A 6-7. évfolyam végére felkészítik a tanulókat az Origo-Junior nyelvvizsgákra, míg 8. év végére az alapfokú nyelvvizsgára.
5. osztálytól lehetőség van második idegen nyelv választására is.

Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam):
4. évfolyamon kezdődik az angol vagy német nyelv tanulása, ami 5. osztálytól emelt szinten, heti 5 órában történik.
Az informatikát 5. osztálytól heti 2 órában, csoportbontásban tanítják. Az iskola személyi és tárgyi feltételei adottak ahhoz, hogy 8. osztály végére a nemzetközi ECDL-Start vizsgát letegyék a diákok.

Tanórán kívüli lehetőségek:
Ingyenes: szakkörök, tömegsport, énekkar, fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások, 8. évfolyamon felvételi előkészítő foglalkozások, nyelvvizsga-előkészítők, internet-hozzáférés, könyvtár használata.
Tanfolyami jelleggel működik: 5. osztálytól a második idegen nyelv.

Egyéb, az iskolára jellemző specialitás:
Tanórákon és tanórán kívül is több tanteremben és az iskola könyvtárában is biztosított az internet-hozzáférés. Valamennyi tanulónak biztosítják a mindennapi testmozgást.

A nyílt nap időpontja:
2012. január 10. kedd 8:30 és 12:00 óra között. A leendő elsős szülők és gyermekeik előzetes egyeztetés
után bármikor szétnézhetnek iskolánkban és felvilágosítást
kaphatnak az iskola életéről.
 
Részletes információkkal segít:
Bene Gáborné igazgatóhelyettes (tel.:52/532-395), Pénzesné Apáta Anna iskolatitkár (tel.: 52/415-470).

2017. július 23., vasárnap
Lenke


Infobox

Dózsa György Általános Iskola

4027 Debrecen, Dózsa György út 2.

Telefon: (52) 415-470
Igazgató és fax: (52) 446-424
Igazgató-helyettesek: (52) 532-395

E-mail: dozsa@dozsa-debr.sulinet.hu
Honlap: http://dozsa-debr.freeweb.hu  

Igazgató: Pallósné Bodnár Erika
Fogadóóra: előzetes telefonos egyeztetés után bármikor.