Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Napraforgó Waldorf Általános Iskola

2011. január 5., szerda

Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai program ismertetése:
A Debrecen-Kismacson lévő iskola szép, füves, gyümölcsfákkal beültetett területen áll, melyhez kis gyakorlókert és sportudvar is tartozik. A gyermekek helyi járatú buszokkal jutnak el az iskolába. A szülők egyben az iskola fenntartói is. Az iskolát 1996-ban a szülők által létrehozott Szabad Pedagógiai Egyesült alapította. 2003 nyarán a fenntartói feladatokat a „Jó Ritmus” Művészeti Nevelésért Alapítvány vette át. A fenntartó civil szervezet feladata biztosítani a működéshez szükséges anyagi és tárgyi feltételeket, ami az állami normatív támogatásból, szülői és egyéb adományokból, pályázati forrásokból áll. Az iskolába kerülő gyermekek szüleivel megállapodást köt a fenntartó alapítvány a pedagógiai és anyagi feltételekről. „A Waldorf-pedagógia emberszemlélete alapján olyan iskolát működtetünk, ahol a gyermekeink keresztény szellemiségben nevelkedve, hagyományos értékeink biztos talaján állva, saját képességeiket kibontakoztatva, modern, használható ismeretekhez jutnak. Ahol 14 éves korukra megtanulnak megismerni, teremteni, dolgozni, az élő-élettelen világgal, önmagukkal békésen együtt élni.” (Részlet az iskola pedagógiai programjából.)

A tanulócsoportok jellemzői a 2011/2012-es tanévben

Az alkalmazott módszer jellemzői:
A Waldorf iskolákban az elmélyülést igénylő, főbb tantárgyakat tömbösítve, 3-4 hetes időszakokban, epochákban tanulják a gyermekek. Ez az úgynevezett „főoktatásra” vonatkozik, mely reggel 8 órától ¾10-ig tartó, két teljes tanórát foglal magába. A főoktatás után szakórák, illetve művészeti órák következnek: első osztálytól két idegen nyelv (angol, német), testnevelés, festés, euritmia, néptánc, zene, biblia, kézimunka, kézművesség. A tanítási órákat átszövik a gyakorlati és művészeti elemek, hiszen a cselekvésben megélt tudás a legmaradandóbb. Az egyre gyarapodó ismeretek és gazdagodó belső erők együttesen alapozzák a gondolkodást. Az iskolában kiemelt művészeti ág a mozgásművészet.

Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma):
Párhuzamosan két nyelv (angol, német) oktatása folyik: 1. évfolyamtól 12. évfolyamig emelkedő óraszámban.

Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam):
Nincs.

Tanórán kívüli lehetőségek:
a.) Ingyenes: sportkör.
b.) Térítéses: zongoraóra.

Egyéb, az iskolára jellemző specialitás:
Az iskola fenntartója: a „Jó Ritmus” Művészeti Nevelésért Alapítvány.

Részletes információkkal segít:
Menyhárt Edit Tamara iskolatitkár (tel.: 52/521-094), Oroszné Szőke Ildikó gazdasági vezető (tel.: 52/415-147).

2017. július 23., vasárnap
Lenke

Infobox

Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

4002 Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 59.
Tel.: 52/415-147, 521-094

Mobil: 70/310-1980, 70/316-1792
E-mail: waldorf@napraforgo.sulinet.hu
Honlap: www.napraforgo.sulinet.hu

Iskolaképviselő: Kissné Kovács Ágnes