Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

A Józsakert utcán található iskolában a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőik szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk bízott gyermekekből.

Részletek

Nagysándor József Általános Iskola

A Pósa utcán található Nagysándor József Általános Iskola az alapkészségek kialakítása mellett nagy hangsúlyt fektet az önálló életvitel készségeinek megalapozására (önismeret, kooperációs készség, háztartásvezetés, szülői szerepek készségei).

Részletek

Napraforgó Waldorf Általános Iskola

A gyermek egyéni fejlődését követő, tapasztalaton és tevékenységen alapuló oktatási-nevelési programot követnek, amely a művészeti nevelés valamennyi eszközét kiemelten felhasználja. A gyermekek minden évfolyamon tanulnak népi gyermekjátékot, népi táncot, népzenét, népi éneket, formarajzot, akvarellfestést, fafaragást.

Részletek

Petőfi Sándor Általános Iskola

A 60 éves iskola a belvároshoz közel, barátságos kertvárosi környezetben, három telephelyen működik. A 660 tanuló, 26 osztály és 3 felsős napközis csoport így kisebb, családias egységeket alkot. Az intézmény célja, hogy a tanulók az egyénre figyelő fejlesztőmunka révén a továbbhaladáshoz és a sikeres életpályához szükséges alapkészségekkel rendelkezzenek.

Részletek

Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Tagintézménye

A 80 éves iskolát gyermekközpontúság, családiasság jellemzi. A 2011/12-es tanévben 2-8. évfolyamon, egy-egy osztályban folyik oktatás. A kisebb létszámú csoportok egyéni különbségekre odafigyelő fejlesztést tesznek lehetővé.

Részletek

Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

A Svetits alapításától kezdve a Miasszonyunkról elnevezett Szegény Iskolanővérek által vezetett intézmény, ahol a nővérek jól képzett, elkötelezett világi pedagógusokkal dolgoznak együtt. Nevelésük, oktatásuk célja az egész ember testi, lelki és szellemi gazdagítása.

Részletek

Szoboszlói Úti Általános Iskola

Az iskola több mint négy évtizede működő, nyolc évfolyamos képzést nyújtó intézmény. Tanárai a nevelés és az oktatás egységét vallják. A személyiség sokoldalú kibontakoztatása érdekében fontosnak tartják az anyanyelvi, az idegen nyelvi, az informatikai, a társadalom- és természettudományos műveltség, a környezet- és a testkultúra fejlesztését.

Részletek

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2007. augusztus 1-jén alakult közös igazgatású közoktatási intézmény, mely három intézményegységet foglal magába. 44 tanulócsoportban folyik az általános iskolai oktatás, 2 csoportban az óvodai nevelés, 28 csoportban az alapfokú művészetoktatás. Az intézmény pedagógiai hitvallásának alapja a gyermekközpontú szemlélet, a tanulók személyiségfejlődésének segítése, a differenciált képességfejlesztés, a kreativitás, az egyéni hajlamok, képességek sokirányú fejlesztése, a tehetséges gyerekekkel való külön foglalkozás.

Részletek

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az iskola célja, hogy segítse diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes, alkotásra és boldogságra képes emberré váljon.  Fejleszteni kívánják a tanulók önálló problémamegoldó képességét, szeretnék kialakítani a nyelvek iránti fogékonyságot.

Részletek

2017. július 23., vasárnap
Lenke