Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Ady Endre Gimnázium

A Csokonai Színház szomszédságában lévő Ady Endre Gimnázium az élő idegen nyelveket és a művészeti nevelést tekinti kiemelt műveltségi területnek. Hatosztályos, öt évfolyamos angol–magyar két tanítási nyelvű, emelt szintű angol, német, dráma, s ének-zene képzésre felvételizhetnek a diákok.

Részletek

Aranybika Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Az iskola az elméleti ismeretekre építve olyan gyakorlati oktatást nyújt, melynek során a diákok elsajátítják a választott alapszakma legfontosabb ismereteit. 5 év alatt 2 szakmáról szerezhetnek képesítést. Választhatnak a szakács-, cukrász- és a pincérszakmák közül, s középfokú üzletvezetői képesítést is kaphatnak.

Részletek

Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma

Gyönyörű természeti környezetben a mezőgazdaság és a közgazdaság különböző területeihez kapcsolódó szakmát tanulhatnak a Pallagon működő intézmény diákjai. Közgazdasági tagozaton nyelvi előkészítővel induló 5 évfolyamos osztályt, mezőgazdasági tagozaton 4 évfolyamos osztályokat indítunk.

Részletek

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

A műszaki szakterületen képző intézményben szakközépiskolai osztályokban műszaki szakterületen informatika és gépészeti szakmacsoportban, a szakiskolai osztályokban gépészet és közlekedés szakmacsoportban tanulhatnak a diákok.

Részletek

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény

A 8. évfolyam befejezése után jelentkezhetnek a 9-10. évfolyamra az enyhe és középsúlyosan fogyatékos tanulók az előkészítő szakiskolaként működő intézménybe, ahol vesszőfonást, szövést, varrást, agyagművességet, háztartási ismereteket tanulhatnak.

Részletek

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola

A szakközépiskolai osztályokba, műszaki szakterületre, elektrotechnika-elektronika és informatikai szakmacsoportba jelentkezhetnek a tanulók, a szakiskolai osztályokban informatika szakmacsoportba. Az érettségi után fogtechnikus, fényképész, háztartási-elektronikai műszerész,...

Részletek

Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

Az iskola három közgazdasági szakirányú intézményegységből áll. A nappali, a felnőtt tagozat s a Móricz Zsigmond tanintézményben tanított ügyviteli szakmacsoport, valamint szakiskola között választhatnak a diákok. A nappali tagozaton újdonságképpen két tanítási nyelvű osztályt is indított az iskola.

Részletek

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

A gimnáziumi osztályokat indító intézmény iskolarendszerű nappali tagozatos szakmai képzést folytat az érettségire épülő szakmákban. Iskolarendszeren kívüli szakképzéseinek nagy része a munkaügyi központ által támogatott.

Részletek

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

A 4 és 5 évfolyamos osztályokban a művészeti ismereteket oktató humán, általános tantervű, a testnevelést emelt óraszámban tanító, a magyar–olasz két tanítási nyelvű, a matematika–történelem–számítástechnika irányultságú, emelt szintű angol/német osztályokba felvételizhetnek a tanulók.

Részletek

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

Intézményünk a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium több évtizedes, elismert szakmai múlttal, (egykori Péchy Kollégium) folyamatosan megújuló tartalmi tevékenységgel és tárgyi feltételekkel segíti elő a vidéki tanulók középfokú oktatásban való részvételét. Belvárosi helyzete biztosítja a kapcsolatos középiskolák jó megközelítését.

Részletek

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma

A Kossuth Gimnázium kiemelt feladatának tekinti a tehetséges, törekvő diákok felkarolását, képzését. Az iskola várja mindazokat, akiknek fontos a jövőjük, számít, hogy milyen felsőoktatási intézményben tanulhatnak majd tovább, és hogy azt milyen eredménnyel lesznek képesek elvégezni. Az itt tanulók biztos tudást szerezhetnek, és megtanulják az ismereteket önállóan, kreatív módon alkalmazni. A Kossuth Gimnázium (diákok, szülők és tanárok közösségeként) olyan szellemi közeg, ahol érték a tudás, a tehetség és a szorgalom, ahol fontos a műveltség, és amely nyitottságra, a világ iránti érdeklődésre nevel.

Részletek

Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

A Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásában működő középiskola 2002 óta önálló. A felvételihez egyházi ajánlás szükséges, s felvételi vizsga, valamint szóbeli meghallgatás után juthatnak be a tanulók a gimnáziumba. A 6 évfolyamos oktatási rendszerben tanuló diákok koedukált osztályokba járnak.

Részletek

Debrecen Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

Négy évfolyamos, általános képzést nyújtó gimnázium. A jelentkezéshez lelkipásztori ajánlást kérnek. Az iskolában kötelező a hittanoktatáson való részvétel.
A humán orientációjú osztályban emelt óraszámban oktatják a magyart és a történelmet, a reál-biológia emelt szintű osztályban a biológiát.

Részletek

Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola

Az iskola öt évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű, öt évfolyamos nyelvi előszítővel induló és négy évfolyamos általános tantervű, emelt informatika óraszámú gimnáziumi osztályokat indít. Az öt évfolyamos képzésekre felvételi vizsga szükséges.

Részletek

Diószegi Sámuel Közép- és Szakképző Iskola

Az állami finanszírozással működő alapítványi iskola fenntartója a XXI. Század Szakképzéséért Alapítvány. A nappali képzésben részt vevőknek a közoktatási törvényben előírtak szerint a képzés a második szakma megszerzéséig tandíjmentes.

Részletek

EURO Szakiskola és Szakközépiskola

Az 1996-ban létrehozott alapítványi középiskolát az Euro Gazdasági és Informatikai Szakképzési Alapítvány tartja fenn. A 2004–2005-ös tanévben egy 4 évfolyamos szakközépiskolai osztály indult gazdasági-szolgáltatási szakterületen, közgazdasági szakmacsoportban, s egy 5 évfolyamos angol idegen nyelvű osztály szintén gazdasági –szolgáltatási szakterületen. Érettségi után, a 13–14. évfolyamon gazdasági informatikus I. szakmai képesítést szerezhetnek a tanulók. Az iskolában nincs felvétel vizsga. Kollégiumi elhelyezést tudnak biztosítani.

Részletek

2017. július 23., vasárnap
Lenke