Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK

Áchim András Utcai Óvoda

Az óvoda kertvárosi környezetben helyezkedik el. Szeretetteljes környezetben, saját óvodai programuk szerint az egészséges életmód és életvitel szokásainak kialakítását és elmélyítését valósítják meg.

Részletek

Alsójózsai Kerekerdő Óvoda

Alsójózsán található óvoda nevelőtestülete felvállalta a magyar népszokások megismertetését és a kulturális értékek közvetítését, melyet a nevelés valamennyi tevékenységébe beépítve, a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve valósít meg.

Részletek

Angyalkert Óvoda

Az óvoda programja szerinti nevelés keretét az egészséges életmód, az érzelmi nevelés, a társas kapcsolatok és a népi hagyományok biztosítják.

Részletek

Boldogfalva Óvoda

Esztétikus környezetben, ideális csoportlétszámmal (20-25 fő), nevelési programunkhoz igazított feltételrendszerrel, családias hangulatban neveljük az idejáró gyermekeket. Értékrendünkben első helyen a gyermekek egyéni ütemű fejlesztése áll.

Részletek

Faragó Utcai Óvoda

Az óvoda programja tartalmazza a fogyatékos gyermekek nevelésének elveit, a gyermekek fejlesztésére vonatkozó óvónői feladatokat, tevékenységi formákat.

Részletek

Gönczy Pál Utcai Óvoda

Az óvoda programjának célja, hogy elősegítse a gyerekek harmonikus fejlődését, személyiségük kibontakozását. Az edzett, egészséges felnőtté válás érdekében fontos feladatának tekinti a rendszeres mozgást, s a testedzést.

Részletek

Görgey Utcai Óvoda

Az óvodai nevelés középpontjában a környezeti kultúra kialakítása, a természet szeretete, az egészséges életmódra való nevelés áll.

Részletek

Hajó Utcai Óvoda

Az óvoda programja kiindulópontja az egészség – mint érték – tudatosítása. Ezért tűzték célul az óvodapedagógusok az óvodás gyermekek egészséges életvitele igényének kialakítását, testi és mentális fejlődésük elősegítését.

Részletek

Homokkerti Pitypang Óvoda

A tevékenységközpontú nevelési programot választotta az óvoda nevelőtestülete az óvodai nevelés országos alapprogramjából. A tevékenység és a képességfejlesztés kölcsönhatásában a kooperációs és a kommunikációs képességet emeli ki a program.

Részletek

2017. július 22., szombat
Magdolna


Infobox

Debrecen Megyei Jogú Város Polgarmesteri Hivatal
Intézményfelügyeleti Osztály
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

Telefon: 517-690
Fax: 517-692

Email: intezmenyfelugyeleti@ph.debrecen.hu