Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Százszorszép Óvoda

2016. június 9., csütörtök

Tevékenységközpontú óvodai nevelési programunk elnevezése: „Százszorszínes pedagógiai program a tevékenységek jegyében”.

Gyermekképünk: Olyan gyermekek nevelése, akik érzelmileg gazdagok, környezettudatosak, környezetükben jól tájékozódnak, nyitottak, érdeklődőek, önmagukat értékelni tudók, másokat elfogadók, befogadók, együttműködők. Mindezt a gyermekek életkorához, egyéni fejlődési üteméhez igazodva, a gyermeki jogokat tiszteletben tartva, esztétikus környezetben, szeretetteljes légkörben törekszünk megvalósítani, a szülőkkel együttműködve. Óvodai életünk keretét a szervezett napirend adja, melyben figyelemmel kísérjük a gyermekek életkori sajátosságait, fejlettségi szintjüket, a szabadban szervezett tevékenységeket. Nevelőmunkák kiemelt feladatai: a környezettudatos magatartás megalapozása a szülőkkel együttműködve, az egészséges életvitel megalapozása, hagyományápolás (ének, zene, népi gyermekjátékok, népszokások) zöld napok, jeles napok ünneplése.

Mellékletek:


Százszorszép Óvoda - Alapító okirat

2017. július 23., vasárnap
Lenke


Infobox

Százszorszép Óvoda 

4031 Debrecen, Széchenyi u. 65.

Email: szazszorszep@ovoda.debrecen.hu

Óvodavezető: Puskásné Dienes Andrea

Óvodavezetői fogadóóra: kedd, 9.00-11.00 óra

Az óvodavezető helyettese: Kovács Mihályné

Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén, 13.00-15.00 óra

Fenntartó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata