Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Százszorszép Óvoda

2013. szeptember 20., péntek

Tevékenységközpontú óvodai nevelési programunk elnevezése: „Százszorszínes pedagógiai program a tevékenységek jegyében”.

Gyermekképünk: Olyan gyermekek nevelése, akik érzelmileg gazdagok, környezettudatosak, környezetükben jól tájékozódnak, nyitottak, érdeklődőek, önmagukat értékelni tudók, másokat elfogadók, befogadók, együttműködők. Mindezt a gyermekek életkorához, egyéni fejlődési üteméhez igazodva, a gyermeki jogokat tiszteletben tartva, esztétikus környezetben, szeretetteljes légkörben törekszünk megvalósítani, a szülőkkel együttműködve. Óvodai életünk keretét a szervezett napirend adja, melyben figyelemmel kísérjük a gyermekek életkori sajátosságait, fejlettségi szintjüket, a szabadban szervezett tevékenységeket. Nevelőmunkák kiemelt feladatai: a környezettudatos magatartás megalapozása a szülőkkel együttműködve, az egészséges életvitel megalapozása, hagyományápolás (ének, zene, népi gyermekjátékok, népszokások) zöld napok, jeles napok ünneplése.

2016. június 1., szerda
Tünde


Infobox

Százszorszép Óvoda 

4031 Debrecen, Széchenyi u. 65.

Email: szazszorszep@ovoda.debrecen.hu

Óvodavezető: Puskásné Dienes Andrea

Óvodavezetői fogadóóra: kedd, 9.00-11.00 óra

Az óvodavezető helyettese: Kovács Mihályné

Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén, 13.00-15.00 óra

Fenntartó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata