Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat

Az intézmény Debrecenben, a Faraktár utca 65. alatti épületegyüttesben (nevelési tanácsadás) és a Jerikó utca 17-21. alatt(logopédia központ), valamint 17 logopédiai körzetközpontban végzi sokoldalú tevékenységét.
Alapfeladatai: a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, valamint a gyógytestnevelés (kizárólag Mikepércs oktatási intézményeiben).


Alapfeladatai a nevelési tanácsadás területén:
• annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló magatartási, tanulási, beilleszkedési nehézséggel küzd, s ennek alapján szakvélemény készítése, valamint a gyermek, a tanuló fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával;
• az óvoda vagy a szülő megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez;
• segítségnyújtás a gyermek óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha gyermek, a tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja;
• pedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés, pszichoterápiás gondozás nyújtása a gyermeknek, a tanulónak a szülő bevonásával;
• a pedagógus nevelő és oktató munkájának pedagógiai és pszichológiai támogatása, segítése;
• a jogszabályban megfogalmazott ellenőrzési feladatok megvalósítása a szakvéleménnyel rendelkező gyerekek esetében.


Alapfeladatai a logopédiai ellátás területén:
• beszédindítás;
• beszédhibák javítása;
• nyelvi-kommunikációs zavarok javítása;
• diszlexia-megelőzés és terápia.


Alapfeladata a gyógytestnevelés területén:
• a gyermek, a tanuló egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja.


Ellátási területe:
Az intézmény szolgáltatásait azok a 3-18 éves korú, illetve nappali rendszerű oktatásban részesülő gyermekek, tanulók vehetik igénybe, akik Debrecen városban vagy Mikepércsen állandó lakhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek, illetve Debrecen vagy Mikepércs nevelési-oktatási intézményeiben tanulnak.


Az intézmény működési rendje:
A vizsgálatot, fejlesztést, terápiát a szülő személyesen vagy telefonon keresztül, az intézmények pedig az erre rendszeresített formanyomtatványon kérhetik. A bejelentkezés előjegyzés alapján történik, s az első vizsgálati alkalom időpontjáról levélben vagy telefonon értesíti a szakszolgálat a szülőt vagy az illetékes intézményt.
A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat tevékenysége az óvodai nevelési évhez és az iskolai tanévhez igazodik.
Nyitva tartás:  hétfőtől péntekig 8.00 és 18.00 óra között.
A nyári szünetben: minden szerdán 8.00 és 12.00 óra között.

2017. július 22., szombat
Magdolna


Infobox

Nevelési Tanácsadó
Debrecen, Faraktár u. 65.
Tel.: 52/416-149; 52/320-287
E-mail: pedagogia@intezmeny.debrecen.hu

Logopédiai Központ
Debrecen, Jerikó u. 17-21. sz.
Tel.: 52/456-303
E-mail: pedagogia@intezmeny.debrecen.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Dömösiné Rápolti Éva