Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

A bölcsőde a családban nevelkedő ̶̶ 20 hetes - 3 éves korú  ̶ gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését és gondozását végzi. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, a bölcsődei nevelési év végéig (augusztus 31.) gondozható bölcsődében.

Részletek

DMJV Idősek Háza

Az intézmény székhelyén 275 férőhelyen, telephelyén 32 férőhelyen a szociális igazgatásról  és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 68. §-a alapján  ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona ellátást biztosít, valamint székhelyén 50  férőhelyen, az Szt. 82. § -a alapján átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházát is működtet.

Részletek

DMJV Városi Szociális Szolgálat

A Városi Szociális Szolgálat (VSZSZ) az alapszolgáltatások közül az étkeztetést, valamint a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást,  a szakosított ellátások közül pedig átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeket működtet összesen kilenc gondozási központ segítségével.

Részletek

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja családsegítés szociális alapszolgáltatást, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás általános segítő feladatait Debrecen város meghatározott területein végzi. A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a Debreceni járás területére terjed ki. Az intézmény közös igazgatású, önálló szervezeti egységei: Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat.

Részletek

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye gyermekek átmeneti gondozását végzi Gyermekek Átmeneti Otthonában és Családok Átmeneti Otthonában.

Részletek

Egyéb szolgáltatást nyújtó intézmények

Az önkormányzat öt civil szervezettel (ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft., Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség, Héra Egyesület, Forrás Lelki Segítők Egyesülete, Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület) kötött, határozatlan időre szóló ellátási szerződés keretében látja el - saját intézményein kívül - az alábbi szociális és gyermekjóléti feladatokat.

Részletek

2017. július 22., szombat
Magdolna