Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Közbeszerzési szerzõdések


A közbeszerzési szerzõdések megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges, amennyiben ezzel Ön még nem rendelkezik az alábbi linkrõl ingyenesen letöltheti.

Adobe Acrobat Reader letöltés

2015. évi szerzõdések
Kiskörút II. ütem - aláírt szerződésmódosítás „Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)” tárgyú KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 azonosító számú nagyprojekt keretében 2 db közúti fedező jelző telepítéséhez és sínkenő berendezések beszerzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása 2. rész

„Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)” tárgyú KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 azonosító számú nagyprojekt keretében 2 db közúti fedező jelző telepítéséhez és sínkenő berendezések beszerzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása 1. rész

Jerikó utcai háziorvosi rendelők várótermi részén lévő felülvilágító ablakok motoros, távirányítós működésének megvalósítása, továbbá a házi gyermekorvosi rendelői részen található gyermekmosdók felújítása

Vállakozási szerződés - Kazincy pótmunkaDombostanya tanulójárat szerződés Halápi tanulójárat szerződés Szerződés - Egynyári virágok beszerzése Szerződés - Közterületi gallyazások Szerződés - Szabványos játszóterek karbantartása Tervezési szerződés- 2-es villamos fedezőjelzőinek kiviteli terv elkészítése Vállalkozási szerződés 2-es villamos kiegészítő munkák 2.rész Vállalkozási szerződés 2-es villamos kiegészítő munkák 1.rész Tervezési szerződés 2-es villamos D terv Sínkenő berendezések szerződése Személygépjárművek beszerzése szerződés EDC In-house szerződés - módosítás EDC In-house szerződése Poroshát u. építés - szerződés Sándor u. építés - szerződés Vállalkozási szerződés Neoprime Kft - Megbízási szerződés 1. rész Neoprime Kft - Megbízási szerződés 1. rész 2-es villamos-Építés-(ATK)-VSZ 2-sz-módosítás-20131220_KIKSZ ellenjegyzett-1 Módosított szerződés Intermodális Központ Az Önkormányzat tulajdonában lévő csapadékvíz-elvezető nyílt árokszakaszok és a Tócó-élővízfolyás egyes szakaszainak karbantartási szolgáltatási tevékenységeinek ellátása
Földgázkereskedő kiválasztása 2015-2016. gázévre
Jerikó utcai orvosi rendelőben tároló helyiségek átalakítása háziorvosi rendelővé
48-as számű főút melletti kerékpárút építése 1. ütem
Vállalkozási szerződés - Debrecen város bel- és csapadékvíz csatornahálózatán ...
Vállalkozói szerződés - egy nyári és balkonnövény palánták beszerzésére és szétosztására
Szolgáltatási szerződés Főnix csarnok - Gáspár György kert
Gáspár György kert iránytaxi szerződés
Debrecen közvilágításának energiatakarékos átalakítása - vállalkozási szerződés
Városháza kiegészítő munkák - megkötött szerződés
Orientációs és tájékoztató táblák, pihenő- és tároló helyek telepítése (10. projektelem)
Déri Múzeum Halotti Kultusz Terem tartószerkezeti átalakítás
Déri Múzeum műszaki rendszerek átalakítása II. ütem
Jerikó utcai orvosi rendelő felújítása
Szökőkutak üzemeltetése a város közterületein
Városháza kiviteli tervének módosítása
Nyugati kiskörút II. ütem szerződése
Informatikai eszközök beszerzése
Nyomat előállítására alkalmaseszközök, kellékanyagok és tonerek ellőállítása (multifunkcionális eszközök)

Nyomat előállítására alkalmaseszközök, kellékanyagok és tonerek ellőállítása (nyomtatók)
2014. évi szerzõdések

47.sz.főút melletti kerékpárút építése Debrecen és Mikepércs között 
Istápoly utcai vágány építése 
Mobil jégpálya kívitelezési munkálatai 
Ady park rekonstrukciója 
A Parkerdő és a szadadtéri színpad kiegészítő munkálatai
A Csonakázó-tó helyén megvalósítandó Ködszínház -vízi attrakció kiegészítő építészeti és vízgépészeti munkálatai
IKKK tervezési szerződés

AZ INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT LÉTREHOZáSA DEBRECENBEN tárgyú nagyprojekt építési engedélyezési és kiviteli dokumentációjának ellenőrzése


 Új, a villamospályán is közlekedni képes, forgózsámolyos sínvezető berendezéssel rendelkező eszközhordozó tehergépjármű (univerzális kivitelű eszközhordozó tehergépjármú) és az ahhoz kapcsolódó cserefelépítmények és adapterek, valamint jegykiadó automata berendezések beszerzése

Új, a villamospályán is közlekedni képes, forgózsámolyos sínvezető berendezéssel rendelkező eszközhordozó tehergépjármű (univerzális kivitelű eszközhordozó tehergépjármú) és az ahhoz kapcsolódó cserefelépítmények és adapterek, valamint jegykiadó automata berendezések beszerzése 
Debrecen közigazgatási területén útfenntartási munkálatok elvégzése

Régi Városháza akadálymentesítése, felújítása, korszerűsítése

Zöldterületi rekonstrukció (2-es villamos)
IKT eszközök beszerzése a TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0043 projekt keretében
Informatikai rendszer fejlesztése a TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0043 projekt keretében
Képzési feladatok megvalósítása a TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0043 projekt keretében

Szoftverlicencek bővítése,kiegészítése új licencek vásárlása a TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0043 projekt keretében

Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok a TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0043 projekt keretében

Projektvezetési és lebonyolítási tanácsadás a TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0043 projekt keretében

Debrecen, Csapókerti Általános Iskola - Dombostanya között tanulójárat müködtetése
Debrecen, Kassai út (Főnix csarnok) és Gáspár György kert közötti iránytaxi működtetése

Informatikai eszközök beszerzése a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1002

A Nagyerdei Parkerdõ vagyonvédelme
A Nagyerdei Parkerdõ zöldterület fenntartása
A Nagyerdei Parkerdõ zöldterület fenntartása (Agrárius)
Az önkormányzat kezelésében lévõ közúti úthálózaton a jelzõtáblák szerelése és kihelyezése
Pallagi út szerzõdés és módosítások
Útjavítási keretszerzõdés 2015-2017
Debrecen város csapadékvíz-elvezetõ csatornarendszerének gépi mosatása
Közterületi játszóterek építése
Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben
Tanácsadási és rendezvényszervezési feladatok megvalósítása (ÁROP-1.A.5-2013)
Komplex gyógyhelyfejlesztés a debreceni Nagyerdõ parkerdejében
Villamoshálózat kiépítéséhez kapcsolodó utfentartási munkák
Tudományos élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben projekt megvalósításához informatikai eszközök beszerzése

Tudományos élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben projekt megvalósításához új eszközök beszerzése

Tudományos élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben projekt megvalósításához új eszközök beszerzése 2 ütem

Tudományos élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben projekt megvalósításához bútorok beszerzése

Debrecen város egyes csapadékvíz elvezetõ nyílt árkainak és csatornáinak tisztitása
Debrecen város területén szúnyogírtás végzése
Tocó élõvízfolyáson karbantartási munkák elvégzése
Debrecen város bel - és csapadékvíz csatornahálózatán aknafedlap és víznyelõrács pótlása
Debrecen város bel - és csapadékvíz csatornahálózatán hibaelhárítás
Növényvédelmi munkák elvégzése
Egynyári növény vásárlás
Villamos energia adásvételi szerzõdés
Intermodális Közösségi Közlekedési Központ létrehozása Debrecenben
Komplex gyógyhelyfejlesztés a debreceni Nagyerdõ parkerdejében mélygarázs hőelvezetés
2013. évi szerzõdések
Komplex gyógyhelyfejlesztés a debreceni Nagyerdõ területén
Menetrend szerinti répülõgépjáratokhoz kapcsolódó célterületet népszerûsítõ marketing tev.
Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben - megbízási szerzõdés


Napelemes kiserõmû kiépítése Tóth Árpád Gimnázium
Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata és kidolgozása
Napelemes kiserõmû kiépítése Fazekas Mihály Gimnázium
Napelemes kiserõmû kiépítése Kinizsi Pál Ált. Iskola
Napelemes kiserõmû kiépítése Méliusz Könyvtár
Napelemes kiserõmû kiépítése Bocskai Ált. Iskola
Napelemes kiserõmû kiépítése Debreceni sportuszoda
Debrecen-Nagymacs közösségi ház és sportpálya építése
Ibolya Utcai Általános Iskola napelemes rendszerrel történõ bõvítése
Bocskai István Általános Iskola napelemes rendszerrel történõ bõvítése
Benzúr Gyula utca utépítési endedélyezési tervek elkészítése
2. villamos kivitelezés szerzõdés módosítás
Takarítási szerzõdések
Intermodális Közösségi Közlekedési Központ létrehozása Debrecenben - tárgyú nagyprojekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátása 
Debrecen, Pércsikerti utcák bel és csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos mûszaki ellenõrzési és lebonyolítási feladatok  
Szoboszlói úti Általános Iskola eszközbeszerzése
Szoboszlói úti Általános Iskola eszközbeszerzése 2
Szoboszlói úti Általános Iskola eszközbeszerzése 3
 Közszolgáltatási szerzõdés (szenyviz)
Tudományos élménypark (Awadukt)Tudományos élménypark (Solar)
 Promóciós anyagok készítése
Health4Growth-projekt nemzetközi projekt partneri kommunikációs feladatok ellátása
Étkeztetési feladatok ellátása nevelési-oktatási intézményekben
Pallagi út korszerûsítése I. ütem
Napelemes kiserõmû kiépítése Csapókerti ÁLt. Iskola
Napelemes kiserõmû kiépítése Hétszínvirág Óvoda
Napelemes kiserõmû kiépítése Közép utcai Óvoda
Napelemes kiserõmû kiépítése Kuruc utcai Óvoda
Napelemes kiserõmû kiépítése Lehel utcai Óvoda
Napelemes kiserõmû kiépítése Szászorszép Óvoda
Napelemes kiserõmû kiépítése Táncsics utcai Óvoda
Iránytaxi Gáspár György kertbe
Tanulójárat üzemeltetése (Karácsony György Ált. Iskola)
Tanulójárat üzemeltetése (Csapókerti Ált. Iskola) 

Debrecen, Pércsikerti utcák bel-és csapadékvíz elvezetése I. ütem címû, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0010 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás - vállalkozási szerzõdés
 


Debrecen, Pallagi út korszerûsítése I. ütem, ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0024 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházási tevékenységgel kapcsolatos lebonyolítói, mûszaki ellenõri feladatok ellátása - megbízási szerzõdés
 
Közhasznú zöldterületek fenntartása 2013-2016 szerzõdés módosítás
Bel- és csapadékvíz hálozaton aknafedlap és viznyelõrács pótlás
Bel- és csapadékvíz hálozaton hibaelhárítás
Egynyári növények beszerzése
Növényvédelmi munkák elvégzése
Szúnyogirtási munka végzése - vállalkozási szerzõdés
Csapadékelvezetõ árkok, csatornák tisztántartása, karbantartása
Tócó-elõvízfolyáson karbantartási munkák
Parkfenntartás 2013-2016 AKSD Kft
Gallyazási és fakivágási szerzõdés
Parkfenntartás 2013-2016 AKSD Kft (módosítás)
Debrecen-Nagymacs területén létesülõ közösségi ház külsõ közmû rendszerének kíépítése
Közszolgáltatási szerzõdés (háztartási szilárdhulladék)

2012. évi szerzõdések
Tudományoos Élménypark kialakítása a debreceni Botanikus kertben (Tiop-1.3.3) vállalkozói szerzõdés
Komplex gyógyhelyfejlesztés a debreceni Nagyerdõ parkerdejében tervezési szerzõdés 
Földgáz vásárlási keretszerzõdés
Tervezési és felhasználási szerzõdés (Debrecen-Mikepércs kérékpárút)
Health4Growth-projekt végrehajtásához szükséges szakmai szakértõi feladatok tamogatása a projekt kereteben megvalósuló hazai, illetve nemzetközi találkozók során
Mûszaki ellenõri feladatok ellátása az ÉAOP-5.1.1/B-09-1f-2011-0003 azonosító számú projekt keretében
Szoboszlai úti Általános Iskola épületének felújítása és projektarányos akadálymentesítése
Fenntartható közlekedésfejlesztési stratégia készítése (HURO/1001/014/1.3.1)
Debrecen város csatornarendszerének gépi mosatása és hozzá kapcsolódó munkák elvégzése
Mûszaki ellenõri tevékenység ellátása (Szoboszlai úti Ált Isk)
Tessedik utcai új óvoda építése
Intermodális személyszállítása központ létrehozása (Trenecom Cowi)
Mobiltelefon szolgáltatás
Jelzõtábla és tartozékaik szállítása
Debrecen, Ibolya utca 17 szám alatti orvosi rendelõ felújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése

Debrecen, Jerikó utca 27 szám alatti orvosi rendelõ felújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése

DMJV ÖNK. fentartásában álló közoktatási intézményekben étkeztetési feladatok ellátása (módosítás)

DMJV ÖNK. fentartásában álló közoktatási intézményekben étkeztetési feladatok ellátása

Szakmai szakértõi feladatok ellátása (Interreg, Egészségipar)
Nyugati kiskörút Hatvan u.-Arany J. u. közötti szakaszának megépítése (1sz. mód.)
CoolTourA elnevezésû project  pr- és tájékoztatási tevékenységének ellátása
CoolTourA elnevezésû project részére reklámanyagok készítése
Debrecen közigazgatási területén útfenntartási munkálatok elvégzése vállalkozói szerzõdés
Zsuzsi Erdei Vasút állomásépület építése
Személyszállítási szerzõdés módosítása
Növényvédelmi munkák elvégzése
Közterületi szökõkutak üzemeltetése, karbantartása
Iránytaxi üzemeltetés (Gáspár Gy. kert)
Közszolgálati szerzõdés (helyi autóbusz közlekedés)
Fizetõ várakozóhelyek üzemeltetése
Tanulójárat üzemeltetése (Dombostanya)
Tanulójárat üzemeltetése (Haláp)
AKSD szolgáltatási szerzõdés
Erzsébet utcai bölcsöde felújítása
Faraktár utcai rendelõ felújítása
Többfunkciós gumiburkolatú sportpálya létesítése (Jégcsarnok)
Az AGÓRA Pólus projekthez készült megvalósíthatósági tanulmány átdolgozása SEE Science nemzetközi projekt partnersége által elfogadott SWOT módszertan szempontrendszere alapján


Belváros közhasználatú zöldfelület fenntartása
Debrecen D-Ny városrész közhasználatú zöldfelület fenntartása
Kertváros közhasználatú zöldfelület fenntartása
Nagyerdõ közhasználatú zöldfelület fenntartása
Széchenyi kert - Hatvan utcai kert közhasználatú zöldfelület fenntartása
Külterjes közhasználatú zöldfelület fenntartása
Újkert-Sestakert zöldfelület fenntartása
Belváros - Wesselényi ltp.közhasználatú zöldfelület fenntartása
Debrecen É-K városrész zöldterület fenntartása
Vezetõ tanácsadói szerzõdés (Interreg Egészségipar)
Margittéri bölcsöde eszközbeszerzése (szállítási szerzõdés, bútorok
Margittéri bölcsöde eszközbeszerzése 2 (szállítási szerzõdés, kültéri eszközök)
Margittéri bölcsöde eszközbeszerzése 3
Menetrend szerinti repülõjárathoz tartozó marketing tevékenység
Tócoskerti kerékpárút bevezetése a belvárosba
 Gázelosztó vezeték kiváltása (Hatvani utca)
Tanulójárat üzemeltetése (Haláp_-Karácsony György Ált. Iskola))
Tanulójárat üzemeltetése (Dombostanya-Csapókerti Ált. Iskola)
Egyetem sugárúton buszsáv kialakítása
Iránytaxi szolgáltatás (Kassai út-Gáspár György kert)

2011. évi szerzõdések
Hunyadi János Ált. Isk. tetõfelújítás
Povolnyi Ferenc Szakképzõ Isk. tetõszigetelés
Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlai úti Óvoda szennyvízcsatorna felújítás
Fogyatékosokat Ellátó Intézmény kazánház biztonsági rendszer felújítás
DMJV Idõsek és Csökkentlátók Otthona elektromos felújítás
Tessedik Óvoda kiviteli tervdok. elkészítése
Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben (mûszaki ellenõr)
Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben (projectmenedzsment)
Fazekas Mihály Gimnázium mûemlék épületének felújítása (1sz. mód)
Az önkormányzat kezelésében lévõ utak hidegaszfaltozása
Kiállítási eszközök beszerzése és panoptikum kiállítás kialakítása
Jelzõtáblák és egyéb forgalomtechnikai eszközök kihelyezése
Lakossági kérésre történõ fakivágás, gallyazás
Balesetveszélyes fák eltávolítása (AKSD)
Balesetveszélyes fák eltávolítása (Led City Kft.)
Kombinált csatornatiszító célgép beszerzése
SEE Science- külsõ projektmenedzsment
Nyugati kiskörút Hatvan u.-Arany J. u. közötti szakaszának megépítése
Debrecen városi villamoshálózat fejlesztéssel kapcsolatos PR tevékenység
Debrecen, Pallagi út korszerûsítésének tervezési munkái
Rajzmásolási szolgáltatás vállalkozási szerzõdés
ÉAOP mûszaki ellenõr - Erzsébet u. bölcsõde megbízási szerzõdés
ÉAOP mûszaki ellenõr - Szoboszlói u. iskola megbízási szerzõdés
ÉAOP mûszaki ellenõr - Tessedik u.óvoda megbízási szerzõdés
Intermodális közlekedési központ megvalósítási tanulmány készítése
Intermodális közlekedési központ megvalósítási tanulmány készítése (határidõ hosszabítás)
Debrecen-Haláp, Fecske utcai játszótér építése
Õz és Vadliba utcák keresztezõdésénél játszótér építése
Bartók Béla utcai játszótér felújítása
Derék-Vincellér utcai tömbbelsõ játszótér felújítása
Kemény Zsigmond utcai játszótér felújítása
Menyhárt József utcai játszótér felújítása
Monti ezredes utcai játszótér felújítása
Szennyviztelepi záportározó univerzális géplánc beszerzése szállítási szerzõdés
Tartalékszívattyúk beszerzése szállítási szerzõdés
Mobil áramfejlesztõ beszerzése szállítási szerzõdés
Helymeghatározó jelkeresõ egység beszerzése szállítási szerzõdés
Villamos szállítási szerzõdés
Aranykapu u. tervezõi szerzõdés
Basahalom u. tervezõi szerzõdés
Berkenye u. útépítés, csapadékviz elvezetés (kivitelezõi szer.)
Cimbalom u. útépítés (kivitelezõi szer.)
Wekerle u. útépítés, viz elvezetés (kivitelezõi szer.)
Bellegõ u. tervezõi szerzõdés
Tücsök u. tervezõi szerzõdés
Citera u. tervezõi szerzõdés
Görgény u. tervezõi szerzõdés
Szélsõ u. tervezõi szerzõdés
Keresszegi u. tervezõi szerzõdés
Nagy Lajos u. tervezõi szerzõdés
Poprád u. tervezõi szerzõdés
Szélsõ u. tervezõi szerzõdés
Vikár B. u. tervezõi szerzõdés
Hóllós u. tervezõi szerzõdés
Kard u. tervezõi szerzõdés
Kürtös-Szesztina u. tervezõi szerzõdés
Kard u. csapadékvíz elv. és csatorna kiváltás
Halápi tanulójárat üzemeltetés
Multifunkcionális eszközök üzemeltetése
Nyomtatók üzemeltetése
Szúnyogirtás
Dombostanya tanulójárat üzemeltetése
Mechanikai földút stabilizáció

Mechanikai földút stabilizáció
Mechanikai földút stabilizáció 
Pósa u.Óvoda utcai kerítés felújítás
Postakert u.bölcsõde udvari hidegtároló felújítása
Szabadság telep Óvoda Haláp padló-mennyezet felújítás
Angyalföld téri Bölcsõde villamoshál. felújítása
Baross G.Szakképzõ Isk.tornatermi vizesblokk felújítása
Bocskai I.Ált.Isk.uszoda fûtési rendszer, öltözõ, nyílászáró
Brassai S.Gimn.elektr.felújítása
Deák F.Kollégium vizesblokk felújítás
Faragó u.Óvoda tetõszigetelés
Fogyatékosokat Ellátó Int.pavilonok tetõszigetelése
Gönczy P.Ált.Isk. elektromos vezeték csere
Gönczy P.Ált.Isk. tetõfelújítás
Hajó u.óvoda tetõszigetelés
József A. Ált.Isk. tetõfedés
Karácsony Gy.u.bölcsõde szülõi WC, átadó, mosdó felújítás
Karácsony Gy.u. Óvoda padlóburkolat javítás
Karácsony S.Ált. Isk. wc-k felújítása
Kemény Zs.u.Óvoda elektromos rendszer felújítás
Kemény Zs.u.Óvoda gyermekmosdó felújítás
Kinizsi P.Ált.Isk.villamoshállózat felújítás
Középisk.Sportkollégium tetõfedés
Lórántffy Zs.Ált.Isk. kémény bontás, gázkazán csere
Mesekert Óvoda, Dombostanya tetõfelújítás
Nagyerdei Óvoda szennyvízelvezetõ csere, vizesblokk felújítás
Péchy M.Szakközépisk. vizesblokk,fûtési rendszer felújítás
Petõfi S.Ált.Isk.tornatermi parketta csere
Pósa u.Óvoda padlóburkolat felújítás
Simonyi u.Óvoda tetõszigetelés
Sinai M.u.Óvoda tetõszigetelés
Százszorszép Óvoda gyermekmosdók felújítása
Terápiás Ház V.áp.oszt. palafedés
Thaly K. u. Óvoda mûkõ lépcsõ, térburkolat felújítás
Tóth Á. Gimn. uszodai fiú öltözõ vizesblokk felújítás
Vegyipari Szakközépisk. kémény bontás,tetõszerkezet helyreállítás
Vörösmarty M.Ált.Isk.terasz,lépcsõk burk. felújítás
Bartók-Babits u.Óvoda Bartók 78.parketta felújítás
Benedek E.Ált.Isk.tetõszigetelés
Fazekas M.Gimn.elektr.hál. felújítás
Görgey u.Bölcsõde fürdõszoba felújítás
Hallássérültek Int.leány kollégium fürdõszoba felújítás
Kazinczy F.Ált.Isk.WC felújítás
Kuruc u.Óvoda tetõszigetelés
Medgyessy F.Gimn.tornaterem tetõszigetelés
Polg.m.Hiv.Balatonföldvári üdülõ tetõszigetelés
Tanulójárat müködtetése (Csapó utcai Ált. Isk - Dombostanya között)
Debrecen-Nagymacs teljes csatornázása
Belterületi utcák csatornázása (5 utca)
Szociális étkezési szerzõdés 2011
Étkezési szerzõdés 2011
Debrecen belterületén csatornaépítési feladatok elvégzése
Debrecen belterületén és Józsa településrészen csatornaépítési feladatok elvégzése
Debrecen Kassi út és Gáspár György kert közötti iránytaxi müködtetése
Debrecen Lencztelep ÉNY-i részén csapadékelvezetõ csatorna építése
Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben tervdokumentáció
Adatfeldolgozás (Tudásexpressz)
Faraktár utcai háziorvosi alapellátás és vedõnõi szolg. fejlesztése
Margit téri bölcsõde bõvítése, felújítása
Margit téri bölcsõde bõvítése, felújítása (épitési szerz)
Inkubatorház kialakítására irányuló tervek
Üzembe helyezett gázmotorok összevont kiserõmûvé történõ átalakítása (LOT5)
Debrecen város és térsége szenyvízelvezetése és tisztítása (LOT3/II 3. sz. mód.)

2010. évi szerzõdések 
Virágpiac kialakítása a Debrecen, Csapó u. 24. sz. alatt (tervezési szerzõdés)
Debrecen, Piac utca 20. sz  alatti Városháza épülete komplex felújítása (terv. szerz.)
4.sz. fõút melletti, Debrecen-Pallagi bekötõút között kerékpárút (tervezési szerzõdés)
Nagysándor József Ált. Iskola telkén kialakitandó sportpálya (tervezési szerzõdés)
Nagysándor József Ált. Iskola epületein belül kialakitandó közösségi ház (terv. szerzs
Debrecen, Furulya utca 2. sz. alatti telken kialakítandó játszótér (tervezési szerzõdés)
Halköz díszburkolattal történõ ellátása (tervezési szerzõdés)
Megbízási szerzõdés független tervellenõri munkára
Tervellenõri szerzõdés 2-es villamos
Arany János- Erzsebet utca tervezési szerzõdés
Másolópapirok vásárlása
Játszótéri szerzõdések
Emlékkert, Romkert és a Veres Torony rekonstrukciója, fejlesztése (vállalkozási szerz.)
Debrecen É-K városrész közhasználatú zöldterület gazdálkodási munkálatai
Helyi útburkolati jelek felújító festése (vállalkozó szerzõdés)
Halköz  téren komplex burkolat kialakítása, parkosítás (vállalkozó szerzõdés)
Gyalogkerékpárút egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése (Szabó Lõrinc)
Fazekas Ált. Isk átalakítása közösségi házzá (vállalkozó szerzõdés)
Megbízási szerzõdés könnyvizsgálói feladatok ellátására
Hajdúsámson szenyvíztisztitó bontása és rekultivációja (LOT 9-1, 9-2)
Hajdúsámson szenyvíztisztitó bontása és rekultivációja mód. (LOT 9-1, 9-2)
Adásvételi meleg-étel utalványokra
Részvényvásárlás (EÜ Holding)
Kassai uti kiegészítõ építési beruházásmegvalósítása ( ISPA LOT2)
Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése (vállalkozói szerzõdés)
Cimbalom utca kivitelezési munkáinak elvégzése (vállalkozói szerzõdés)
Szeges utca kivitelezési munkáinak elvégzése (vállalkozói szerzõdés)
Tokaji utca folytatása II ütem kivitelezési munkáinak elvégzése (vállalkozói szerzõdés)
Pohl Ferenc utca I. ütem kivitelezési munkáinak elvégzése (vállalkozói szerzõdés)
Wekerle utca II. ütem kivitelezési munkáinak elvégzése (vállalkozói szerzõdés)
Borsovai utca III. ütem kivitelezési munkáinak elvégzése (vállalkozói szerzõdés)
Erdei Ferenc utca III. ütem kivitelezési munkáinak elvégzése (vállalkozói szerzõdés)
Földgáz vásárlás (adásvételi szerzõdés)
Légi szunyogírtás (vállalkozói szerzõdés)
Önkormányzati intézmények csapadék és szenyvízszétválasztása
Debrecen város és térsége szenyvízelvezetése és tisztítása (LOT3/II 1. sz. mód.)
Debrecen város és térsége szenyvízelvezetése és tisztítása (LOT3/II 2. sz. mód.)
Agora projektmenedzsment (vállalkozói szerzõdés)
Intermodális személyszállítási központ
Debrecen-Nagymacs játszótér kialakításána (kiviteli terv)
Debrecen-Nagymacs közösségi ház építési engedélyezési tervdok. készítése
Debrecen-Nagymacs közpark kialakitási eng. tervdok. készítése
Kishatár-Toroczkó-Pósa nyomvonalán kerékpárút eng. és kiviteli terv készítése
Csokonai Színház térrendezési munkáinak kiviteli terv készítése
Notebook beszerzés
Gépjármû beszerzés
Nyomtató papír beszerzés
Altalános iskolában tanuló gyerekek Halápról történõ beutaztatásához tanulójárat biztosítása

2009. évi szerzõdések 
Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) mérnöki felügyelete
Csokonai Színház igazgatója részére lakóingatlan beszerzése
Színház technológiai kiviteli terv készítése
Önkormányzati intézmények csapadék és szennyvízcsatorna szétválasztása
Békéscsaba utca kivitelezési munkáinak elvégzése (vállalkozói szerzõdés)
Borsovai utca kivitelezési munkáinak elvégzése (vállalkozói szerzõdés)
Erdei Ferenc utca kivitelezési munkáinak elvégzése (vállalkozói szerzõdés)
Fûrész utca kivitelezési munkáinak elvégzése (vállalkozói szerzõdés)
Kastély utca kivitelezési munkáinak elvégzése (vállalkozói szerzõdés)
Kiss Áron utca kivitelezési munkáinak elvégzése (vállalkozói szerzõdés)
Kond utca kivitelezési munkáinak elvégzése (vállalkozói szerzõdés)
Lomnic utca kivitelezési munkáinak elvégzése (vállalkozói szerzõdés)
Tokaji utca kivitelezési munkáinak elvégzése (vállalkozói szerzõdés)
Vulkán utca kivitelezési munkáinak elvégzése (vállalkozói szerzõdés)
Wekerle utca kivitelezési munkáinak elvégzése (vállalkozói szerzõdés)
Szállítási szerzõdés jelzõtáblák stb. anyagok szállítása
Kultúrális programajánló közszolgálati célú hetilap komplex szerkesztõi, kiadói tev.
A debreceni egyesített rendszerû csatorna szétválasztása (ISPA)
Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola tetõfedésének felújítása
Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola tetõfedésének felújítása mód.
Hitelkeret szerzõdés 3 milliárd ft értékben
Hitelkeret szerzõdés 2,7 milliárd ft értékben
DMJV Idõsek Háza nyilászáró csere
DMJV Fogyatékosokat Ellátó Int. nyilászáró csere
Bekötõvezeték csere és tisztítóidom építés és tervezés (ISPA LOT5)
Szenyvíztisztító telep korszerûsítése és bõvítése (ISPA LOT7)
Debrecen és Gáspár György kert közötti iránytaxi mûködtetése
Debrecen és Gáspár György kert közötti iránytaxi mûködtetése szerzõdés módosítás
Légi szunyogírtás (vállalkozói szerzõdés)
Debrecen 47 db buszmegállójának korszerûsítése, ill. átépítése
Debrecen 47 db buszmegállójának korszerûsítése, ill. átépítése módosítás
Debrecen 47 db buszmegállójának korszerûsítése, ill. átépítése módosítás
DMJV Önkormányzata részére komplex gazdasági-pénzügyi racionalizálásra irányuló szakértõi szolgáltatás és tanácsadás
2015. október 7., szerda
Amália