Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Alföld

Az 58. évfolyamába lépett Alföld, irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat fokozatosan vált országos jelentőségű szellemi műhellyé. Az elmúlt évtizedekben elsősorban a határon túli magyar irodalom, közöttük a nyugati magyar diaszpóra értékeinek rendszeres felmutatásával és elemzésével vállalt úttörő feladatokat. De fokozottan figyelt a fiatalok pályájának kibontakozására is, számos tematikus összeállításban tekintette át az útnak induló nemzedékeket. A biztos egyetemi háttér pedig mindenkor erős tanulmány- és kritika-rovatot biztosított a műhely számára. A mai szerkesztőség – nem szakadva el a nemes tradícióktól – elsősorban az irodalom szakmai kérdései felé tájékozódik, a lap elméleti érdeklődését erősíti. A fiatal író- és irodalmárnemzedék aktív támogatásával az irodalomtörténet aktuális kérdéseit az irodalom szereplehetőségeinek változása mentén igyekszik végiggondolni. Fokozatosan nyitni kíván a társművészetek és a világirodalom korszerű elméletei felé is.
Az Alföld szerkesztősége és a Csokonai Kiadó Alföld könyvek címmel sorozatot indított a laphoz kötődő, a folyóirat korszerű irodalomhoz való elkötelezettségét támogató munkatársainak műveiből. A könyvsorozat szerkesztője Aczél Géza, az egyes kötetek szerkesztői a folyóirat belső munkatársai.

Részletek


Debreceni Szemle

A Debreceni Szemle olyan tudományos folyóirat, amely a humán és a társadalomtudományok, valamint a természettudományok minden ágának legújabb eredményeivel kívánja megismertetni a legszélesebb értelemben vett tudományos értelmiséget és olvasóközönséget. Közölt és közlendő tanulmányainak stílusa, nyelvezete olyan kíván lenni, hogy befogadható legyen az illető tudományterületet nem művelő érdeklődő számára is.
A Debreceni Szemle főszerkesztője ifj. Barta János, szerkesztői: Angi János, Kovách Ádám, Kovács Zoltán, Pallai László. A kuratórium és a szerkesztőbizottság tagjai tudományterületük nemzetközileg is elismert kiválóságai: Berényi Dénes (elnök), Abádi Nagy Zoltán, Bazsa György, Beck Mihály, Bitskey István, Gaál Botond, Gomba Szabolcs, Jávor András, Mazsu János, Orosz István, Sipiczki Mátyás, Sipka Sándor, Szabó József.

Részletek


Mediárium

A Mediárium a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének 2007. telén indult, negyedévente megjelenő folyóirata.
Az intézet a folyóirat megjelenésével a kutatói műhelymunkának egy fajta „tárgyiasított” keretet is kíván adni a kommunikáció- , média- és társadalomtudományok területén elért eredmények közzétételével, vagyis a folyóirat, egyebek mellett publikációs felülete is mindazoknak az eredményeknek, kutatásoknak, tanulmányoknak melyekkel az intézmény keretein belül foglalkoznak.
A folyóirat szándéka szerint nem szorítkozik csupán a kommunikáció és a médiaelmélet területére, hanem az egyes jelenségeket társadalmi összefüggéseikben vizsgálják, amely társadalomtudományi orientációnak a medialitás ad keretet.

A Mediárium szerkesztőbizottsága: ifj. Fekete Károly, Kotics József, lukács Gábor, Maticsák Sándor, Ujvári zoltán

Szerkesztők: Völgyesi Zoltán (főszerkesztő), Vitéz Ferenc (felelős szerkesztő), Arany Lajos (olvasószerkesztő), Baráth Béla Levente, Kmeczkó Szilárd, Nagy Zoltán.

Részletek


2017. július 22., szombat
Magdolna