Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Szervezetfejlesztés a debreceni polgármesteri hivatalban
(2009. agusztus 1. – 2010 november 30.)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 19.350.000 Ft támogatást nyert el 2009-ben az Államreform Operatív Program (ÁROP-1.A.2) keretében a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésére.
 Régi Városháza


Tanácskozik a testület

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008. május 13-án egyfordulós nyílt pályázatot jelentett meg a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztésére az Államreform Operatív Program keretében ÁROP-1.A.2 kódszámon A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése címmel. A pályázat szerint a megyei jogú városok az új szervezési-működési kultúra elterjesztésére, a stratégiai menedzsment és az eredményességi szemlélet érvényesítésére, valamint a felügyelt intézmények költséghatékonyságának megerősítésére kaphatnak 90 százalékos intenzitású vissza nem térítendő támogatást. A kiírt pályázat forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A pályázat közvetlenül kapcsolódott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának korábbi szervezetfejlesztési elképzeléseihez. A város közgyűlés 197/2008. (VI. 26.) Ö.h. számú határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a pályázaton az önkormányzat részt vegyen, s a szükséges saját forrást is biztosította.
A város pályázata sikeres volt, így a pályázati forrás lehetővé tette, hogy a hivatalban már egy évtizede folyó tudatos szervezetfejlesztés tovább folytatódjon, elősegítve az önkormányzat folyamatosan növekvő feladatainak színvonalas ellátását.  
A projekt kiemelt célja az ügyfélszolgálati ügyintézés javítása annak érdekében, hogy minél szélesebb körű tájékoztatást, gyors és színvonalas ügyintézést kapjon az ügyfél; a szervezet belső egységei közötti kommunikáció javítása; a költségvetési gazdálkodás eredményességének, ezen belül is a közbeszerzési eljárás színvonalának javítása; a lakosság naprakész tájékoztatása, a civil és a vállalkozó szférával történő hatékonyabb együttműködés. A hivatal fontos feladata a képviselő testület munkájának projektszemléletű, hatékony segítése is, amely főként városfejlesztési téren – így például az ISPA csatornázási program, a 2-es villamosvonal fejlesztése, vagy az integrált városfejlesztési stratégia esetében – már jelenleg is működik. Ugyanakkor egyre több európai uniós projektben vesz részt a város, amelyek zökkenőmentes, eredményes lebonyolítása szükségessé teszi, hogy ezekre mind szervezetileg, mind szakmailag felkészült legyen a hivatal.

A munkanap fényképezést a Controll Zrt. közreműködésével történt 2009. szeptember 28-ával kezdődően egymást követő 5 munkanapon át 2009. október 2-ig.

Megállapítások és javaslatok

A Controll Holding Tanácsadó Zrt. jelen értékelésében összesítette a munkanap felmérésből és ügyirat statisztika feldolgozásából származó megállapításokat, illetve az alábbi javaslatokat teszi:
-A szervezet a hasznos munkaidő alapját - a vizsgált munkatársak és időszakot alapul véve – a munkatársak teljesen kihasználják (99,5 %), jelentős túlmunka igénybevételére ritkán, jellemzően a Városüzemeltetési Osztályon (+ 8,5 %) kerül sor.
A Hivatal hasznos munkaidő alap felhasználása az országos átlagtól (96,9 %) + 2,6 %ponttal felfelé tér el.
-A szervezet az egyéb elfoglaltságokra felhasználható időalapját - a vizsgált munkatársak és időszakot alapul véve – a munkatársak nem elhanyagolható mértékben (+80,7 %) használják fel. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a többlet felhasználásra elsődlegesen a munkaidő kezdetét megelőző időszakban kerül sor (nem a hasznos munkaidő alap terhére).
A Hivatal egyéb elfoglaltság alap felhasználása az országos átlagtól (162,6 ) +18,1 %ponttal tér el.
-A munkaköri leírásokat célszerű egységes szerkezetbe foglalni a Hivatal minden szervezeti egységénél, illetve az aggályos követelmény megfogalmazásokat törölni vagy átfogalmazni (pl. ISO 9000:2000-re történő hivatkozás, vagy egyéb - nem körülírt - feladatok elvégzésének előírása).
-Javasolt a munkatársak közigazgatásra, a szervezőképességre és kezdeményezőkészség képességeinek fejlesztésére vonatkozó továbbképzést tartani.
A Hivatal munkatársainak képesség átlaga az országos átlagtól (3,09) –0,3 ponttal tér el.

2017. július 29., szombat
Márta, Flóra

         
         A projekt tartalma

         A projekt háttere

         A projekt célja

         A projekt hírei

         A projekt mérföldkövei

        

Kapcsolódó dokumentumok:

>> Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzata 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Minőségirányítási Kézikönyve

   

Infobox

Támogató:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Infivonal: 06-40-638-638
Internet: www.nfu.hu

Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
FPÜ – ÁROP-EKOP Igazgatóság
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. Telefon: 06-1-224-3100, fax: 06-1-224-3105
E-mail: vati@vati.hu
Internet: www.vati.hu
www.eszakalfold.hu
 
Kedvezményezett:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
4024 Debrecen, Piac u. 20.
Telefon: 06-52-511-400
Internet: www.debrecen.hu
 
A projekttel kapcsolatban itt kérhető részletesebb tájékoztatás:
 
Telefon: 06-52-511-449
E-mail: petoj@ph.debrecen.hu
 
A projekt adatai
 
Támogatási program:
Államreform Operatív Program
A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése
 
Azonosító szám:
ÁROP – 1.A.2./B-2008-0016
 
A projekt címe:
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése
 
A projekt kezdete:
2009. augusztus 1.
 
A projekt tervezett befejezése:
2010. november 30.
 
A projekt összköltsége:
21.500.000 Ft
 
A támogatás összege, mértéke:
Az összköltség 90%-a,
19.350.000 Ft