Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Hirdetmények, felhívások

Néhai Hídvégi Mihályné személyi térítési díj ügye

Néhai Hídvégi Mihályné személyi térítési díj ügye

Részletek


Közzététel ellenőrzési program

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény végrehajtásával összefüggő kötelezettségek, és a hivatalt érintő elektronikus formában történő közzétételi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez (14. sz. ellenőrzés)

Részletek


Szociálpolitikai Kerekasztal

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalának elnöke tájékoztatja az érintetteket (a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdésében meghatározott intézmények és szervezetek képviselőit), hogy a kerekasztal 2016. november 22. (kedd) 13.00 órától tartja ülését a Polgármesteri Hivatal (Debrecen, Piac u. 20. ) 63. sz. termében.
Tervezett napirendi pontok:

Részletek


Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Részletek


Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Részletek


Értesítés amerikai szövőlepke hernyói elleni védekezésről

Értesítés amerikai szövőlepke hernyói elleni védekezésről

Részletek


Teva - 2. Hirdetmény

TEVA Gyógyszertár Zrt. által megküldött biztonsági jelentés kiegészítése és az erről szóló 2. hirdetmény

Részletek


Javaslattétel Boncz László-díjra

Debrecen Közgyűlése „Debrecen Város Boncz László-díját” adományoz a város érdekeinek előmozdításában, fejlődésének elősegítésében kimagasló, példamutató tevékenységet kifejtő állampolgárok munkája elismeréseként.

Részletek


Javaslattétel Csokonai-, Hatvani-, Hajós Alfréd-díjra

Debrecen közgyűlése Csokonai-, Hatvani- és Hajós Alfréd-díjat adományoz a város érdekeinek előmozdításában, fejlődésének elősegítésében kimagasló, példamutató tevékenységet kifejtő állampolgárok, közösségek munkájának elismeréseként.

Részletek


Értesítő szúnyoggyérítésről

Magyarország Kormánya elrendelte Magyarország területén történő csípőszúnyog gyérítést, melyhez fedezetet is biztosít. Az Önök részéről agyérítések semmilyen gazdaññsági tranzakciót nem igényelnek.

Részletek


Teva - Hirdetmény

TEVA Gyógyszertár Zrt. által megküldött biztonsági jelentés kiegészítése és az erről szóló hirdetmény

Részletek


Személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentés 2015.

Helyi közforgalmú kötöttpályás közlekedés (villamos, trolibusz) és  közforgalmú közúti (autóbusz) személyszállítási tevékenység 2015. év

Részletek


2016. május 26. - közmeghallgatás

Tájékoztatjuk az érdeklődő állampolgárokat, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. május 26-án (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytanácstermében (Debrecen, Piac u. 20. szám) tartja soron következő rendes ülését, melynek keretében közmeghallgatást tart.

Részletek


Aktuális debreceni útinform

Aktuális útinform-jelentés Debrecenben – 2016. október 27.

Részletek


Szakmai beszámoló véleményezése

Szakmai vélemény Törő Béláné óvodavezető 2011-2016. időszakra vonatkozó vezetői szakmai beszámolójáról

Részletek


2015. Őszi Nagyvásár forgalomkorlátozás

A Debreceni Közterület Felügyelet értesíti a lakosságot, hogy a Debreceni Őszi Nagyvásár miatt

Részletek


2015. őszi nagyvásár

A Debreceni Közterület Felügyelet 2015. október 3-4-én ismét megrendezi az Őszi Nagyvásárt.
Jelentkezési lapok letölthetők: www.kozteruletfelugyelet.hu weboldalról

Részletek


Személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentés 2014.

Helyi közforgalmú kötöttpályás közlekedés (villamos, trolibusz)és közforgalmú közúti (autóbusz) személyszállítási tevékenység 2014. év

Részletek


Forgalomkorlátozás a Tavaszi Nagyvásár miatt

A Debreceni Közterület Felügyelet értesíti a lakosságot, hogy a Debreceni Tavaszi Nagyvásár miatt

Részletek


2015. április 30. - közmeghallgatás

Tájékoztatjuk az érdeklődő állampolgárokat, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytanácstermében (Debrecen, Piac u. 20. szám) tartja soron következő rendes ülését, melynek keretében közmeghallgatást tart.

Részletek


Szakmai beszámoló véleményezése

Puskásné Dienes Andrea - a Százszorszép Óvoda vezetője - szakmai beszámolójának véleményezése.

Részletek


Óvodai beiratkozás 2015

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság döntése alapján a 2015/2016. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja: 2015. április 22-23. Pótbeiratkozás: 2015. május 4.

Részletek


Ebösszeírás

Az állatok vedelméről es kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (tovabbiakban: Avtv.) 42/B. §-aban foglalt kötelezettség alapján Debrecen varos közigazgatási területén ebösszeírásra kerül sor 2015. január 1. és 2015. június 30. között.

Részletek


Javaslattételi felhívás

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hagyományokhoz híven – és 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelete alapján – április 11-e, a város napja alkalmából díszpolgári címet, pro urbe, mecénás és sajtódíjat adományoz. A javaslatok beérkezésének határideje: 2015. február 10.

Részletek


Bursa Hungarica 2015. évi tájékoztató

Tájékoztatás a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2015. évi forduló elbírálásáról.

Részletek


KSH felmérés

A Központi Statisztikai Hivatal 2014. évi  adatgyűjtési program keretében önkéntes adatszolgáltatáson alapuló femérést hajt végre.

Részletek


Reprezentatív szakszervezetek névsora

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzője közzéteszi Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi körében - a Kjt. 6/A. § (2) bekezdés b) pontja szerint – reprezentatív szakszervezetek névsorát.

Részletek


Felhívás javaslattételre

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 53/1999. (XII.20.) Kr. számú rendelete alapján „Debrecen Város Csokonai díját”, „Debrecen Város Hatvani díját”, „Debrecen Város Hajós Alfréd díját” adományozza a város érdekeinek előmozdításában, fejlődésének elősegítésében kimagasló, példamutató tevékenységet kifejtő állampolgárok, közösségek munkája elismeréseként.
Javaslatot 2014. augusztus 30-ig lehet tenni.

Részletek


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KÁNIKULA IDEJÉRE

Általános tudnivalók kánikula idejére.

Részletek


Szúnyogirtás

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy Magyarország Kormánya elrendelte az ország területén történő csípőszúnyog gyérítését. A szúnyoggyérítések koordinálásával a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központját bízta meg, aki a szervezésre és lebonyolításra a SZEMP Air Konzorciumot, rnint kivitelezőt és a Bio-Kalibra Kft, mint szakértőt választották ki.

Részletek


Személyszállítási közszolgáltatási tevékenységéről szóló összevont jelentés 2013

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5.§ (5) bekezdése, és a  vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és a 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete 7. cikk (1) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi összevont jelentést teszi közzé a 2013. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységéről.

Részletek


Javaslattételi felhívás - debreceni értékek

A Debreceni Értéktár Bizottság az alábbi felhívás közzétételével kéri a debreceni polgárokat, civil és társadalmi szervezeteket, hogy lakókörnyezetükben a települési értéktárba felvételre érdemes nemzeti értékeket gyűjtsék össze, és javaslataikat terjesszék a Bizottság elé.

Részletek


Javaslattételi felhívás - kiváló pedagógus

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 53/1997. (XII.20.) Kr. sz. rendelete alapján „Debrecen Város Kiváló Pedagógusa” és „Debrecen Város Közoktatásáért” díjat adományoz a kimagasló szakmai, pedagógiai, vezetői, továbbá az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő munkáért.

Részletek


Tájékoztató a névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtásáról

A választáson való részvétel érdekében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok részéről nincs szükség külön kérelem benyújtására, regisztrációra (sem az országgyűlési képviselők, sem az Európai Parlament tagjai választása tekintetében). Választással kapcsolatos kérelem benyújtása abban az esetben indokolt, ha a választópolgár a választással kapcsolatosan az alábbi témakörök egyikében azt szükségesnek tartja.

Részletek


Lakossági tájékoztató rendkívüli téli időjárási helyzetekre

A katasztrófavédelem lakossági tájékoztatója rendkívüli téli időjárási helyzetekre.

Részletek


Veszettség elleni védekezés

A rókák veszetség elleni vakcinázásával kapcsolatos tájékoztató.

Részletek


Közlekedésfejlesztési stratégia készítése

Fenntartható közlekedésfejlesztési stratégia és program készítése Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a HURO/1001/014/1.3.1 regisztrációs számú, CROSSTRANS projekt keretében.

Részletek


Lakossági fórum

Elkészült Debrecen Megyei Jogú Város Stratégiai Zajtérképe és Zajcsökkentési Intézkedési Terve. Ennek kapcsán Önkormányzatunk lakossági fórumot tart, ahol a kedves érdeklődők feltehetik kérdéseiket a kivitelezőknek, illetve az önkormányzat illetékes munkatársainak.

Részletek


Lakossági tájékoztató

Általános tudnivalók kanikula idejére.

Részletek


Felhívás javaslattételre

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 53 /1999. (XII.20.) Kr. számú rendelete alapján „Debrecen Város Csokonai díját”, „Debrecen Város Hatvani díját”, „Debrecen Város Hajós Alfréd díját” adományozza a város érdekeinek előmozdításában, fejlődésének elősegítésében kimagasló, példamutató tevékenységet kifejtő állampolgárok, közösségek munkája elismeréseként.

Részletek


Figyelem repülőgépes szúnyogírtás!

Felhívjuk a lakosság figyelmét , hogy  2013. július 1- 2 - 3-án este 19.00-kor a Hortobágyi Környezetvédelmi Kft. Debrecen város területe fölött repülőgépes szúnyogírtást végez. Közzététel napja: 2013. július 2.

Részletek


Személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló jelentés

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5.§ (5) bekezdése, és a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és a 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete 7. cikk (1) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi összevont jelentést teszi közzé a 2012. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységéről. Közzététel napja: 2013. május 28.

Részletek


Óvodavezető beosztás ellátására benyújtott pályázati anyagok

Óvodavezetői beosztás ellátására benyújtott pályázati anyagát közzététele.

Részletek


Közmeghallgatás

Tájékoztatjuk az érdeklődő állampolgárokat, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytanácstermében (Debrecen, Piac u. 20. szám) tartja soron következő rendes ülését, melynek keretében közmeghallgatást tart.

Részletek


Lakossági tájékoztató

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a polgári védelmi szervezetek állománya a polgári védelmi feladatok ellátására önként jelentkezett személyekkel kiegészítésre kerüljön.

Részletek


Felhvás a szabadtéri tüzek megelőzésére

Fontos és közös érdekünk a szabadtéri tüzek megelőzése! Ennek érdekében nagy figyelmet kell fordítani a szabadtéri területek éghető anyagtól, száraz fűtől mentesen tartására. Mulasztás esetén a jogszabályváltozásból következően súlyos szankciókra lehet számítani.

Részletek


Közmeghallgatás

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) kormányrendelet 21-22. §-ai értelmében a „KRISTÁLY-99” Környezetgazdálkodási, Szolgáltató Kft. (székhelye: 1096 Budapest, Sobieski János u. 27/A.) 4031 Debrecen-Szíkgát 15007 hrsz. alat található telephelyén végzett tevékenységével kapcsoltosan közmeghallgatást tart. Közzététel napja: 2013.március 13.

Részletek


Homokkerti Pitypang Óvoda vezetői pályázat

Homokkerti Pitypang Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására Tasnádi Józsefné pályázó által benyújtott pályázat.

Részletek


Alkotói ösztöndíjasok

A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma alkotói ösztöndíj pályázatot hirdetett a városban élő művészek, művészeti szakemberek és tudományos kutatók, szakírók tevékenységének támogatása, Debrecenhez való kötődésének erősítése, megfelelő lehetőségek biztosítása érdekében.


Részletek


Javaslattételi felhívás

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hagyományokhoz híven – és 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelete alapján – április 11-e, a város napja alkalmából díszpolgári címet, pro urbe, mecénás és sajtódíjat adományoz. A javaslatok beérkezésének határideje: 2015. február 10.

Részletek


Tájékoztatás a Bursa Hungarica 2013. évi forduló elbírálásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 137/2012. (XII. 12.) Eü. Sz. B. határozatával döntött a 2012. november 23-i benyújtási határidőre érkezett 241 db pályázatról.

Részletek


Díj Debrecen kultúrájáért (javaslattételi felhívás)

A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma 2013. január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából Debrecen Kultúrájáért-díjat adományoz. A díjazottakra 2013. január 2. 16.00-ig lehet javaslatot tenni.

Részletek


Választási jegyzőkönyv

2012. október 2-án Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának I. em. 63. sz. helyiségében 9.00 es 12.00 óra között megtartott üzemi megbizott választás jegyzőkönyve.

Részletek


9/2012. (X. 1.) ÜMVB határozat

Tájékoztató az Üzemi Megbízott Választási Bizottság 2012.  október 1-i ülésén elfogadott 9/2012. (X. 1.) ÜMVB határozatról.

Részletek


ÜMVB határozatok

Tájékoztató az Üzemi Megbízott Választási Bizottság 2012. augusztus 27-i ülésén elfogadott határozatokról.

Részletek


Pályázati felhívás bérlakások bérbeadására és elidegenítésére

A DMJV Önkormányzat megbízásából a Cívis Ház Zrt. pályázati felhívást tesz közzé a DMJV Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérbeadására és elidegenítésére. A pályázatra jelentkezés határideje: 2012. augusztus 28-án 12.00 óra.

Részletek


ÜMVB határozatok

Tájékoztató az Üzemi Megbízott Választási Bizottság 2012. július 18-i ülésén elfogadott határozatokról.

Részletek


Építési szabályzat módosítás

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosításával kapcsolatosan a várható környezeti hatás jelentőségére figyelemmel a DMJV Önkormányzat Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága nem tartotta indokoltnak környezeti vizsgálat elvégzését

Részletek


Helyi közforgalmú személyszállítási tevékenység

DMJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya a  helyi közforgalmú kötöttpályás közlekedés (villamos, trolibusz) és közforgalmú közúti (autóbusz) személyszállítási tevékenység tárgyában hirdetményt tesz közzé.

Részletek


Közmeghallgatás

Tájékoztatjuk az érdeklődő állampolgárokat, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2012. május 31-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytanácstermében (Debrecen, Piac u. 20. szám) tartja soron következő rendes ülését, melynek keretében közmeghallgatást tart. Közzététel napja: 2012. május 25.

Részletek


Rendezési terv módosítása

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen,  34. sz. vrk., Pallagi út – 22331 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Ady Endre út által határolt tömbre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési eljárása. Közzététel napja: 2012. május 12

Részletek


Rendezési terv módosítása

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen, 39.vrk., 0368 hrsz-ú út - 0379/2 hrsz-ú út - 0367/56 hrsz-ú - 0367/42 hrsz-ú - 0367/43 hrsz-ú - 0367/44 hrsz-ú - 0367/45 hrsz-ú - 0367/46 hrsz-ú - 0367/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek által határol terület településszerkezeti terve, szabályozási terve és helyi építési szabályzata módosításának egyeztetési eljárása kezdődött meg. Közzététel napja: 2012. május 9.

Részletek


Rendezési terv módosítása

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen,  34. vrk., Nagyerdei krt. - Pallagi út által határolt tömbre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési eljárása. Közzététel napja: 2012. május 9.

Részletek


Rendezési terv módosítása

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen, 37.vrk. 17191/15 hrsz-ú út – a területet keletről határoló gyűjtőút – 17211 hrsz-ú Házgyár utca – 17189/62 hrsz-ú út és a 17189/65 hrsz-ú vasútterület valamint a 17189/69 hrsz-út szerint által határolt terület településszerkezeti terv, illetve szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési eljárása kezdődött megKözzététel napja: 2012. április 17.

Részletek


Rendezési terv módosítása

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, 53. számú városrendezési körzet keleti – Vámospércsi út, Kondoros csatorna, Nyírábrányi vasútvonal, Pércsikert utca által határolt – területrészre vonatkozó rendezési terv módosítás egyeztetési eljárása.

Részletek


Javaslattételi felhívás - kiváló pedagógus

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 53/1997. (XII.20.) Kr. sz. rendelete alapján „Debrecen Város Kiváló Pedagógusa” és „Debrecen Város Közoktatásáért” díjat adományoz a kimagasló szakmai, pedagógiai, vezetői, továbbá az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő munkáért.

Részletek


Rendezési terv módosítása

„DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút területrészre vonatkozó rendezési terv módosítás egyeztetési eljárása. Közzététel napja: 2012. március 21.

Részletek


Régészetileg védetté nyilvánítás

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, a 2001.évi LXIV. Örökségvédelmi törvény 12.§. (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, hogy a Debrecen, Csereerdő, Ördögárok 02061/10,02061/11 hrsz-ú ingatlanok területének történeti régészeti szempontból kiemelkedő fontosságú lelőhelyek régészetileg védetté nyilvánítását kezdeményezte a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tudományos Főosztálya. (egyedi lelőhely azonosító: 30424)

Részletek


Rendezési terv módosítása

„„DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy  befejeződött a Debrecen 54. számú városrendezési körzet Vámospércsi út – belt. hat. - Acsádi út - 02213 hrsz-ú út - 02212/83 és 02211/34 hrsz-ú ingatlan - Kondoros csat. – Bárányfelhő utca- 02228 hrsz-ú út által határolt tömbre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési eljárása Közzététel napja: 2012. március 1.

Részletek


Rendezési terv módosítása

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy  befejeződött a Debrecen 39. számú városrendezési körzet Kishegyesi út – 0369/50 hrsz – 0369/1 hrsz – 0374/5 hrsz – 0374/6 hrsz – 0374/9 hrsz – 0374/10 hrsz – 0374/14 hrsz – tervezett 16,00 m-es út 0376/5 hrsz-ú út – 17119/64 hrsz-ú út – Balásházy J. u. – Szent Mihály u. által  határolt tömbre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési eljárása. Közzététel napja: 2012. március 1.

Részletek


Rendezési terv módosítása

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, 51.vrk. Kaskötő utca – Pohl Ferenc utca – 30215/73, 30215/74 hrsz-ú kiszolgáló utcák – 0553/25 hrsz-ú gyalogút által határolt – területrészre vonatkozó rendezési terv módosítás egyeztetési eljárása. Közzététel napja: 2012. február 23.

Részletek


Rendezési terv módosítása

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001.(VI.21.) Kh. határozat, illetve helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása indult el a 34. vrk., Nagyerdei krt.- Pallagi út által határolt területre vonatkozóan. Közzététel napja: 2012. február 14.

Részletek


Egyedi védelem alól történő mentesítés

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy a tulajdonosok kezdeményezték a Debrecen, Pacsirta u. 24. sz. (6702 hrsz) alatti ingatlan helyi egyedi védelem alóli mentesítését. Közzététel napja: 2012. február 10.

Részletek


Rendezési terv módosítás

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen, 54. vrk., Vámospércsi út – Veres P. utca – Körtefa u. - 02243 csatorna – Kondoros -csatorna – Nyírábrányi vasútvonal – Hármashegy u. által határolt területre vonatkozó belterületi határ korrekciójával kapcsolatos településszerkezeti terv, valamint szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési eljárása megkezdődött.

Részletek


Rendezési terv módosítás

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy az alábbi három telektömb esetében: Debrecen 27. sz. vrk. Debrecen, Szoboszlói út – Salétrom utca – Keleti sor, Debrecen 27. sz. vrk. Szoboszlói út – Legányi utca – Déli sor – István út, Debrecen 4.sz. vrk. Széchenyi utca – Külsővásár tér által határolt – területrészre vonatkozóan, a településszerkezeti terv, illetve szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési eljárása kezdődött meg. Közzététel napja: 2011. december 23

Részletek


Rendezési terv módosítás

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút – 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,  17189/62  hrsz-ú útterületek és a 17211 hrsz-ú út – Kishatár utca – Király utca- tervezett 20 méter széles gyűjtőút - és a területet délről határoló kelet – nyugat irányú iparvasút egy szakasza által határolt – területrészre vonatkozóan a településszerkezeti terv, illetve szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési eljárása kezdődött meg. Közzététel napja: 2011. december 23.

Részletek


Tájékoztatás a Bursa Hungarica elbírálásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága tájékoztatást tett közzé, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi forduló elbírálásáról. A közzététel napja: 2011. december 15.

Részletek


Rendezési terv módosítás

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy a  Debrecen, Nyulas északi részének, Böszörményi út – Lóverseny u. – beépítésére nem szánt terület által határolt telektömbön belüli területrészre vonatkozóan a szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési eljárása kezdődött meg. Közzététel napja: 2011. december 09.

Részletek


Rendezési terv módosítás

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen, 28 vrk. Gázvezeték u. – tervezett települési főút (Kanális u. nyomvonala) – tervezett gyűjtőút (Egyletkert u. nyomvonala) által határolt területrészre vonatkozóan a szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési eljárása kezdődött meg. Közzététel napja: 2011. december 09.

Részletek


Rendezési terv módosítás

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy  befejeződött a Debrecen 41. számú városrendezési körzet, Budapest – Záhony vasútvonal – 15002 hrsz –ú csatorna – 15003 hrsz-ú csatorna – 14998 hrsz-ú csatorna – 0454/1 hrsz-ú csatorna – 0459/1 hrsz - 0460 hrsz-ú út – 14987 hrsz-ú út által határolt tömbre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési eljárása. Közzététel napja: 2011. december 07.

Részletek


Rendezési terv módosítás

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy leszállításra került Debrecen, 54. vrk., Veres Péter utca – Meggyfás utca – Berzsenyi utca – Vak Bottyán utca - Vay Ádám utca által határolt terület településszerkezeti terv, valamint szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési anyaga. Közzététel napja: 2011. december 2.

Részletek


Díj Debrecen kultúrájáért (javaslattételi felhívás)

A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma 2013. január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából Debrecen Kultúrájáért-díjat adományoz. A díjazottakra 2013. január 2. 16.00-ig lehet javaslatot tenni.

Részletek


Szabályozási terv módosítás

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy a  Debrecen, 29.vrk. Szávay Gyula utca – Szilágyság utca – Gesztenye utca – Hárs utcaáltal határolt területrészre vonatkozóan a településszerkezeti terv, illetve szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési eljárása kezdődött meg. Közzététel napja: 2011. november 17.

Részletek


Szabályozási terv módosítás

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy a  Debrecen, 51.vrk. Szeged utca - Lencz utca - 0550/3 hrsz által határolt területrészre vonatkozóan a településszerkezeti terv, illetve szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési eljárása kezdődött meg. Közzététel napja: 2011. november 16.

Részletek


Szabályozási terv módosítás

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen, 43. vrk., 0578/18 hrsz.-ú út – belterületi határ – Wolaffka u. - Kulacs u. - Vámraktár út által határolt területre vonatkozó belterületi határ korrekciójával kapcsolatos településszerkezeti terv, valamint szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési eljárása kezdődött meg. Közzététel napja: 2011. október 26.

Részletek


Szabályozási terv módosítás

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen, 34. sz. vrk., Pallagi út – 22331 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Ady Endre út által határolt terület településszerkezeti,- valamint szabályozási terve és helyi építési szabályzata módosításának egyeztetési eljárása kezdődött meg. Közzététel napja: 2011. október 18.

Részletek


Szabályozási terv módosítás

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya ezúton teszi közzé a Debrecen 43. számú városrendezési körzet Diószegi út – 70581 hrsz-ú Olajfa út – 11275 hrsz-ú csatorna – keleti külső körút által határolt területének módosított településszerkezeti tervét, módosított helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét. Közzététel napja: 2011. október 18.

Részletek


Szabályozási terv módosítás

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya ezúton teszi közzé a 46. vrk., Kassai út – Budapest - Záhony vasútvonal (5093 hrsz) – Kemény Zsigmond utca által határolt terület módosított településszerkezeti tervét, módosított helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét.  Közzétéve: 2011. október 12.

Részletek


Fakivágás engedélyezési ügy

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a Mészáros Díszfaiskola Kft. Debrecen, Homok u. 6. - (továbbiakban: kérelmező) kérelmére  Debrecen-Józsa, 27091/5. hrsz.-ú helyi jelentőségű természetvédelmi területen történő fakivágás engedélyezési ügye tárgyában hirdetményt tesz közzé. Közzétéve: 2011. október 11.

Részletek


Természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a Mészáros Díszfaiskola Kft.  Debrecen, Homok u. 6. - (továbbiakban: kérelmező) kérelmére a Debrecen belterület 27091/5 hrsz.-ú számú helyi jelentőségű természetvédelmi területen Debrecen-Józsa, Tócó parti zöldfelület rekonstrukció I. ütem megnevezésű, kivitelezés során történő fakivágás és pótlás tárgyában hirdetményt tesz közzé a döntés meghozataláról. Közzétéve: 2011. október 11.

Részletek


Természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a Mészáros Díszfaiskola Kft. . Debrecen, Homok u. 6. - (továbbiakban: kérelmező) kérelmére  a Debrcen belterület 27091/5 hrsz.-ú számú helyi jelentőségű természetvédelmi területen Debrecen-Józsa, Tócó parti zöldfelület rekonstrukció I. ütem megnevezésű, kivitelezés során történő fakivágás és pótlás tárgyában hirdetményt tesz közzé  az eljárás megindításáról. Közzétéve: 2011. október 11.

Részletek


White Angel rendezvénytartási ügye

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a White Center Kft. (székhelye: 4025 Debrecen, Bajcsy-Zs. u. 3-5.) által a 4025 Debrecen, Bajcsy-Zs. u. 3-5. (8528/A/7 hrsz.) szám alatti „White Angel” elnevezésű vendéglátó egység kereskedelmi és zenés, táncos rendezvény ügye tárgyában hirdetményt tesz közzé. Közzétéve: 2011. szeptember 27.

Részletek


Népszámlálási adatfelvétel

DMJV Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy a  2009. évi CXXXIX. törvény alapján Magyarország területén a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével népszámlálást kell tartani. Az adatfelvételre 2011. október 1-je és október 31-e között kerül sor.

Részletek


Szabályozási terv módosítás

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen, 51.vrk. Kaskötő utca – Pohl Ferenc utca – 30215/73, 30215/74 hrsz-ú kiszolgáló utcák – 0553/25 hrsz-ú gyalogút által határolt terület településszerkezeti terv, illetve szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési eljárása kezdődött meg.

Részletek


Home Club rendezvénytartási ügye

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya az A-DEAL KFT. (székhelye: 1051 Budapest, Október 6 u. 3.) által üzemeltetett 4025 Debrecen, Piac u. 11-15. szám (8526/A/5 hrsz.) alatti „HOME CLUB” elnevezésű vendéglátó egységre vonatkozó rendezvénytartási engedély ügy tárgyában hirdetményt tesz közzé a döntés meghozataláról. Közzététel napja: 2011. szeptember 23.

Részletek


A-DEAL KFT. rendezvénytartási ügye

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya az A-DEAL KFT. (székhelye: 1051 Budapest, Október 6 u. 3., Cg.:01-09-711032) által a 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1. szám (22330/4 hrsz) alatti ingatlanon nyílt téren tartani kívánt zenés, táncos esemény rendezvénytartási engedély ügye tárgyában határozatot tesz közzé a döntés meghozataláról. Kifüggesztés napja: 2011. szeptember 13.

Részletek


Rendezvénytartási engedély (Kazánház)

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 26.) által a 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. szám alatti „Kazánházban” tartani kívánt zenés táncos rendezvény vonatkozásában benyújtott rendezvénytartási engedély iránti kérelme ügyben hirdetményt tesz közzé  az eljárás megindításáról, helyszíni szemle kitűzéséről. Kifüggesztés napja: 2011. szeptember 13.

Részletek


White Angel rendezvénytartási engedély ügye

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a White Center Kft. (székhelye: 4025 Debrecen, Bajcsy-Zs. u. 1-5.) által a 4025 Debrecen, Bajcsy-Zs. u. 1-5. (8528/A/7 hrsz.) szám alatti „White Angel” elnevezésű vendéglátó egység rendezvénytartási engedély ügye tárgyában határozatot tesz közzé a döntés meghozataláról. Kifüggesztés napja: 2011. szeptember 7.

Részletek


Lovarda rendezvénytartási engedély ügye

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a  Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 26.) által a 4028 Debrecen, Kassai út 26. szám (10796/7 hrsz.) alatti Lovarda rendezvénytartási engedély ügye tárgyában határozatot tesz közzé a döntés meghozataláról. Kifüggesztés napja: 2011. szeptember 1.

Részletek


Rendezvénytartási engedély (Főnix Kht.)

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a FŐNIX Rendezvényszervező Nonprofit Kft. (székhelye: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.) által a 4028 Debrecen, Kassai út 28. szám (10897/6 hrsz.) alatti Főnix Csarnokra vonatkozó rendezvénytartáshoz szükséges engedélyezés tárgyában határozatot tesz közzé a döntés meghozataláról. Kifüggesztés napja: 2011. augusztus 26.

Részletek


Rendezvénytartási engedély (Club Deep)

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya az Ikon Hungary Kft. (székhelye: 4024 Debrecen, Simonffy u. 4-6. I/105.) által a 4024 Debrecen, Piac u. 28/b. (9016/A/42 hrsz.) szám alatt üzemeltetett „CLUB DEEP” elnevezésű vendéglátó egységre vonatkozó rendezvénytartási engedélyezési ügy vonatkozásábanm határozatot tesz közzé. Közzétéve: 2011. augusztus 19.

Részletek


Kerekestelepi fesztivál engedélyezése

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya PRO-FA ST Kft. (székhelye: 4030 Debrecen, Lahner u. 24/a.) által a 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 22. 12253/1, 12253/3 hrsz. alatti ingatlanokon, szabadtéren 2011. augusztus 18. és 2011. augusztus 20. között a III. Kerekestelepi Fesztivál I. Árpád-Házi Zenei Napok kísérő rendezvényeként tartani kívánt  zenés táncos rendezvényhez szükséges rendezvénytartási engedélyezés tárgyában határozatot tesz közzé a döntés meghozataláról. Kifüggesztés napja: 2011. augusztus 18.

Részletek


Rendezvénytartási engedély (Kerékpáros korzó)

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület (4030. Debrecen, Somlyai u. 10.) szervezésében a debreceni Nagyerdőn (Békás tó mellett) 22324 hrsz.-ú ingatlanon tartandó Kerékpáros Korzó elnevezésű program rendezéséhez szükséges rendezvénytartási engedélyezés tárgyában határozatot tesz közzé. Kifüggesztés napja: 2011. augusztus 18.

Részletek


Debreceni Nagyerdő kiürítésin terve (aug. 20)

ESETI KIÜRÍTÉSI TERV a Debreceni Nagyerdő területén 2011. augusztus 20-án megrendezésre kerülő ünnepségsorozat idejére.

Részletek


Kossuth tér kiürítési terve

DEBRECENI HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG 20/9. számú INTÉZKEDÉSI TERVE a Kossuth tér kiürítésére vonatkozóan, veszélyhelyzet esetére. Közzététel napja 2011. augusztus 15.

Részletek


Reprezentatív szakszervezetek névsora

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.)  hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III.9.) Korm. rendelet 9. § b) pontja alapján Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzője közzéteszi Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat területén reprezentatív szakszervezetek névsorát.

Részletek


Zenés, táncos rendezvény

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a FŐNIX Rendezvényszervező Nonprofit Kft. (székhelye: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.) által a Debrecen, Kossuth téren a 8525 hrsz. alatti ingatlanon, szabadtéren 2011. augusztus 17. és 2011. augusztus 21. között a 42. Debreceni Virágkarnevál kísérő rendezvényeként tartani kívánt zenés, táncos rendezvény tárgyában határozatot tesz. Kifüggesztés napja: 2011. augusztus 16.

Részletek


Tűzijáték természetvédelmi hatósági engedélyezés

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. a Debreceni Kálvin téri Emlékkertben 8325 hrsz.-ú ingatlan területén tartandó  42. Debreceni Virágkarnevál zárórendezvényeként megrendezendő tűzijáték természetvédelmi hatósági engedélyezés tárgyában határozatot tesz közzé . Kifüggesztés napja: 2011. augusztus 16.

Részletek


Közterület Felügyelet hirdetménye

Debreceni Közterület Felügyelet hirdetményt tesz közzé Debrecen,  Derék u. 35. sz. előtt a 16477/11 hrsz-ú  közterületen sátor-, illetve ponyvagarázs tiltott módon történő elhelyezése tárgyában. Közzététel napja: 2011. augusztus 15.

Részletek


Közterület Felügyelet hirdetménye

Debreceni Közterület Felügyelet hirdetményt tesz közzé Debrecen, Derék u. 37. sz. előtt a 16477/11 hrsz-ú közterületen ponyvagarázs vázszerkezetének tiltott módon történő elhelyezése tárgyában. Közzététel napja: 2011. augusztus 15.

Részletek


Közterület Felügyelet hirdetménye

Debreceni Közterület Felügyelet hirdetményt tesz közzé Debrecen,  Derék u. 39. sz. előtt a 16477/11 hrsz-ú közterületen sátor-, illetve ponyvagarázs tiltott módon történő elhelyezése tárgyában. Közzététel napja: 2011. augusztus 15.

Részletek


Rendezvénytartási engedély (Kerékpáros korzó)

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület (4030Debrecen, Somlyai u. 10.) szervezésében a debreceni Nagyerdőn (Békás tó mellett) 22324 hrsz.-ú ingatlanon tartandó Kerékpáros Korzó elnevezésű program rendezéséhez szükséges rendezvénytartási engedélyezés tárgyában határozatot tesz közzé az eljárás meginditásáról. Kifüggesztés napja: 2011. augusztus 15.

Részletek


Rendezvénytartási engedélyezési eljárás

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a FŐNIX Rendezvényszervező Nonprofit Kft. (székhelye: 4026 Debrecen,Hunyadi u. 1-3.) kérelme alapján a 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3. szám (8314/1 hrsz.) ill. 4028 Debrecen, Kassai út 28. szám (10897/6 hrsz.) alatti ingatlanokon tartandó zenés táncos rendezvényhez szükséges rendezvénytartási engedélyezés tárgyában határozatot tesz közzé az eljárás meginditásáról. Kifüggesztés napja: 2011. július 22.

Részletek


Alap pályázatok nyertesei 2011

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata hirdetményt tesz közzé, kulturális, civil, és sport alapok vonatkozásában.

Részletek


Önkormányzati lakások bérbeadása

A Cívis Ház Zrt. Debrecen M.J.V. Önkormányzatának megbízásából pályázat útján való szociális támogatás nélküli bérbeadásra hirdet 88 db üres önkormányzati bérlakást. A pályázat beadási határideje: 2011. augusztus 30. (kedd) 12.00 órától.

Részletek


Rendezvénytartási engedély (Campus fesztivál)

DMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztálya hirdetményt tesz közzé a „Campus Fesztivál elnevezésű program rendezéséhez" szükséges rendezvénytartási engedély ügyében a döntés meghozataláról. Közzétéve: 2011. július 19.

Részletek


Természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás (Campus fesztivál)

DMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztálya hirdetményt tesz közzé a „Campus Fesztivál elnevezésű program rendezéséhez" szükséges természetvédelmi hatósági engedélyezés ügyében a döntés meghozataláról. Közzétéve: 2011. július 15.

Részletek


Környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása

DMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály „Campus Fesztivál elnevezésű program zajkibocsátási határérték kérelme ügyében" a döntés meghozataláról hirdetményt tesz közzé. Közzétéve: 2011. július 15.

Részletek


Rendezvénytartási engedélyezési eljárás (A-DEAL)

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a A-DEAL Kft.(székhelye: 1051 Budapest, Október 6. u. 3.) kérelme alapján a 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1. szám alatti ingatlanon tartandó zenés táncos rendezvényhez szükséges rendezvénytartási engedélyezés tárgyában határozatot tesz közzé a döntés meghozataláról. Kifüggesztés napja: 2011. július 15.

Részletek


CLUB DEEP rendezvénytartási engedély ügye

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya hirdetményt tesz közzé az Ikon Hungary Kft. (székhelye: 4024 Debrecen, Simonffy u. 4-6. I/105.) által a 4024 Debrecen, Piac u. 28/b. (9016/A/42 hrsz.) szám alatt üzemeltetett „CLUB DEEP” elnevezésű vendéglátó egységre vonatkozó rendezvénytartási engedélyezési  ügy vonatkozásában. Kifüggesztés napja: 2011. július 15.

Részletek


CLUB CHICAGO befogadó képesség módosítás

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya hirdetmény tesz közzé CLUB CHICAGO elnevezésű vendéglátó üzlet befogadó képesség módosításának ügyében. Közzétéve 2011. július 12.

Részletek


Rendezvénytartási engedélyezési eljárás

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya hirdetményt tesz közzé a A-DEAL Kft.(székhelye: 1051 Budapest, Október 6. u. 3.) kérelme alapján a 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1. szám alatti ingatlanon tartandó zenés táncos rendezvényhez  szükséges rendezvénytartási engedélyezési eljárás megindításáról. Kifüggesztés napja: 2011. július 12.

Részletek


White Angel befogadóképességének korlátozása

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya hirdetmény tesz közzé White Angel elnevezésű vendéglátó üzlet befogadóképességének korlátozása ügyében. Közzétéve 2011. július 12.

Részletek


Környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása

DMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály „Campus Fesztivál elnevezésű program zajkibocsátási határérték kérelme ügyében" az eljárás megindításáról hirdetményt tesz közzé. Közzétéve: 2011. július 8.

Részletek


Védett ingatlanok területén történ történő kaszálás engedélyezése

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya hirdetményt tesz közzé a Debrecen külterület  0132/40, 0132/41, 0132/42 és 0135/33 hrsz.-ú számú helyi jelentőségű védett ingatlanok területén történ történő kaszálás engedélyezése kérelme tárgyában hatósági engedélyezési eljárás megindításáról. Kifüggesztés napja: 2011. július 01.

Részletek


Közművelődési megállapodások 2011

DMJV Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztálya hirdetmény tesz közzé közművelődési megállapodás tárgyában. Közzétéve 2011. június 30.

Részletek


Ingatlan terültrész jellegének megváltoztatása

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a Debrecen belterület 22324 hrsz-on nyílvántartott ingatlan területrésze jellegének megváltoztatása tárgyában határozatot tesz közzé a döntés meghozataláról. Kifüggesztés napja: 2011. június 28.

Részletek


Természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás (Campus fesztivál)

DMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály „Campus Fesztivál elnevezésű program rendezéséhez" természetvédelmi hatósági engedélyezés megindítása ügyében hirdetményt tesz közzé.

Részletek


Személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló jelentés

Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelet 7. cikkelyének (1) bekezdésben meghatározott, a Debrecen Megyei Jogú Város felelősségi körébe tartozó személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentés.

Részletek


Kareoke bár befogadóképesség korlátozása (Perényi utca)

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya hirdetmény tesz közzé Kareoke bár elnevezésű vendéglátó üzlet befogadóképességének korlátozása ügyében. Közzétéve 2011. június 14.

Részletek


Debreceni Nyár természetvédelmi hatósági engedélyezése

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a Debreceni Nyár elnevezésű program rendezéséhez szükséges természetvédelmi hatósági engedélyezés tárgyában határozatot tesz közzé a döntés meghozataláról. Kifüggesztés napja: 2011. június 14.

Részletek


Rétes Bál

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a Rétes Bál elnevezésű program rendezéséhez szükséges természetvédelmi hatósági engedélyezés tárgyában határozatot tesz közzé a döntés meghozataláról. Kifüggesztés napja: 2011. június 07.

Részletek


Debreceni Borkarnevál

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a Debreceni Borkarnevál elnevezésű program rendezéséhez szükséges természetvédelmi hatósági engedélyezés tárgyában határozatot tesz közzé a döntés meghozataláról. Kifüggesztés napja: 2011. június 06.

Részletek


Régiós Nagycsaládos Gyermeknap

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya hirdetményt tesz közzé a Régiós Nagycsaládos Gyermeknap elnevezésű program rendezéséhez szükséges természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás megindításáról. Kifüggesztés napja: 2011. június 03.

Részletek


Retro 69 Music Bar vendéglátóhely befogadóképességének korlátozása

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya hirdetmény tesz közzé Retro 69 Music Bar elnevezésű vendéglátó üzlet befogadóképességének korlátozása ügyében. Közzétéve 2011. június 01.

Részletek


Közoktatási megállapodás módosítása

DMJV Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztálya hirdetmény tesz közzé közoktatási megállapodás módosítása tárgyában. Közzétéve 2011. május 30.

Részletek


Pallagi Utánpótlás Nevelő Centrum szabályozási terve

DMJV Polgármesteri Hivatal hirdetményt tesz közzé Pallagi Utánpótlás Nevelő Centrum szabályozási tervéhez kapcsolodó eljárás lefolytatásáról. Közzétéve 2011. május 30.

Részletek


Suttogó söröző befogadóképességének módosítása

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya hirdetmény tesz közzé Suttogó Söröző elnevezésű vendéglátó üzlet befogadó képesség módosításának ügyében. Közzétéve 2011. május 27.

Részletek


Debreceni Nyár természetvédelmi hatósági engedélyezése

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya hirdetményt tesz közzé a Debreceni Nyár elnevezésű program rendezéséhez szükséges természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás megindításáról. Kifüggesztés napja: 2011. május 24.

Részletek


Nagyerdő piknik engedélyezési eljárás (határozat)

DMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási OsztályNagyerdő piknik elnevezésű program rendezéséhez szükséges természetvédelmi hatósági engedélyezés tárgyában határozatot tesz közzé a döntés meghozataláról.

Részletek


Megyei közoktatási fejlesztési terv felülvizsgálata

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és  DMJV Önkormányzata felhívást tesz közzé a  megyei közoktatási fejlesztési terv  felülvizsgálatának tárgyában.

Részletek


Nagyerdő piknik engedélyezési eljárás

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya hirdetményt tesz közzé a Nagyerdő piknik elnevezésű program rendezéséhez szükséges természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás megindításáról. Kifüggesztés napja: 2011. május 12.

Részletek


Debreceni Borkarnevál hatósági engedélyezési ügye

DMJV Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztálya hirdetményt tesz közzé az Debreceni Borkarnevál elnevezésű program rendezéséhez szükséges természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás megindításáról. Kifüggesztés napja: 2011. május 6.

Részletek


Kodály Kórus vezetői munkakörének ellátására kiírt pályázat elbírálása

A Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus vezetői munkakörének ellátására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottság ülésének jegyzőkönyve. Közzétéve 2011. április 26

Részletek


Tájékoztató pályázatok elbírálásáról

Tájékoztatás a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázatokat véleményező szakmai bizottság üléséről.

Részletek


Közmeghallgatás

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy 2011. május 02-án, hétfőn a debreceni Hetényi János utca páros oldalának házszám megállapítása ügyében közmeghallgatást tart.

Részletek


Árverezési hirdetmény

DMJV Polgármesteri Hivatal Adóosztálya hirdetményt tesz közzé árverezés tárgyában.  Az árverezés időpontja 2011. május 18.

Részletek


Tájékoztató közmeghallgatásról

Tájékoztatjuk az érdeklődő állampolgárokat, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2011. március 17-én (csütörtök) 11.00 órai kezdettel a Városháza Nagytanácstermében közmeghallgatást tart. Téma: Tájékoztató a Magyar Köztársaság új Alkotmánya megalkotásának előkészítéséről.

Részletek


Javaslattételi felhívás (kiváló pedagógus)

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 27/1999. (X.6.) Kr. sz. rendelete alapján „Debrecen Város Kiváló Pedagógusa” és „Debrecen Város Közoktatásáért” díjat adományoz a kimagasló szakmai, pedagógiai, vezetői; továbbá az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő kimagasló munkáért. Javaslattétel határideje 2011. április 30.

Részletek


Felhívás bírósági ülnökök jelölésére

A Magyar Köztársaság elnöke 2011. március 7. és 2011. április 30. közé eső időtartamra kitűzte a bíróságok ülnökeinek megválasztását.

Részletek


CLUB CHICAGO befogadó képesség módosítás

DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya hirdetmény tesz közzé CLUB CHICAGO elnevezésű vendéglátó üzlet befogadó képesség módosításának ügyében. Közzétéve 2011. február 09.

Részletek


Fizető várakozóhelyek üzemeltetési szerződése

DMJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya  a fizető várakozóhelyek üzemeltetési szerződése tárgyában hirdetményt tesz közzé. A közzététel napja 2011. február 07.

Részletek


Felhívás gallyazás elvégzésére

Az EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. felkéri az ingatlantulajdonosokat, hogy a vezetékes halózat biztonsági övezetében található fák, bokrok eltávolítását, gallyazását végezzék el. Közzétéve 2011. január 27.

Részletek


Környezeti hatásvizsgálati eljárása megindítása (M35)

DMJV Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztálya az Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség felhívására hirdetményt tesz közzé az M35 gyorsforgalmi út Debrecen-Berettyóújfalu közötti szakasz I. ütemének környezeti hatásvizsgálati eljárásának megindításáról. Kifüggesztés napja: 2011. Január 14.

Részletek


Árverési hirdetmény

A Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (4031 Debrecen, Margit tér 19.)  a DMJV Önkormányzata megbízásából nyilvános árverés keretében meghirdeti a DMJV Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 1998 cm3-es, 74 kW teljesítményű TOYOTA HIACE típusú, CWV 090 forgalmi rendszámú gépjárművet. Az árverés időpontja: 2010. december 20.  09.00 óra.

Részletek


Javaslattételi felhívás

Debrecen Megyei Jogú Város  közgyűlése a hagyományokhoz híven – és 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelete alapján – április 11-e, a város napja alkalmából díszpolgári címet, pro urbe, mecénás és sajtódíjat adományoz. A javaslatok beérkezésének határideje: 2011. február 10.

Részletek


Javaslattételi felhívás (Debrecen Kultúrájáért Díj)

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma január 22., a Magyar Kultúra Napja alkalmából „Debrecen Kultúrájáért Díjat” adományoz.  A díjak adományozására Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályán tehető javaslat 2011. január  6-ig.

Részletek


Tájékoztatás Bursa Hungarica elbírálásáról (2011)

Tájékoztatás a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2011. évi forduló elbírálásáról.

Részletek


Hirdetmény Debrecen repülőteret az M35 útba bekötő út vizsgálati eljárásáról

DMJV Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztálya az Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség felhívására hirdetményt tesz közzé a Debrecen repülőteret  az M35 gyorsforgalmi útba bekötő út előzetes vizsgálati eljárásának megindításáról. Kifüggesztés napja: 2010. november 29.

Részletek


Egységes reklámrendszer kialakítása

DMJV Polgármesteri Hivatal Főépítésze a Debrecen, Kálvin téri udvarház területén található hirdető-berendezések ügyében 2010. május 6-án megtartott egyeztető tárgyaláson elhangzottakra hivatkozva tájékoztatja az érintetteket, hogy egységes reklámrendszer kialakítására vonatkozóan hivatalunkhoz a mai napig nem érkezett be tervdokumentáció véleményezésre.

Részletek


Műemléki védetté nyilvánítás

DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Védési Igazgatósága megindította a  Hajdú-Bihar Megye, Debrecen, Haláp tanya 296. szám alatti, 01678/2 helyrajzi számú ingatlan egyedi műemléki védetté nyilvánítási eljárását.

Részletek


Kutya-Gazdi Futóverseny engedélyezési eljárás (döntés)

DMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály „Hat lábon egészségesen” Kutya-Gazdi Futóverseny elnevezésű program rendezéséhez " természetvédelmi hatósági engedélyezése tárgyában hirdetményt tesz közzé a döntés meghozataláról.

Részletek


Kutya-Gazdi Futóverseny engedélyezési eljárás

DMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály „Hat lábon egészségesen” Kutya-Gazdi Futóverseny elnevezésű program rendezéséhez " természetvédelmi hatósági engedélyezése tárgyában hirdetményt tesz közzé az eljárás megindításáról.

Részletek


Közmeghallgatás

A Debreceni Repülőtér zajgátló védőövezetének kijelölésével kapcsolatban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága közmeghallgatást tart 2010. szeptember 30-án 17.00 órai kezdettel DMJV Polgármesteri Hivatal (4024 Debrecen, Piac u. 20. ) I. emelet 63. számú termében.

Részletek


Árverési hirdetmény

A Könnyűipari Szakközép-és Szakiskola (4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3.) a DMJV Önkormányzata megbízásából nyilvános árverés keretében meghirdeti a DMJV Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező varrógépeket. Az árverés időpontja: 2010. október 18.  09.00 óra.

Részletek


Debreceni Borkarnevál természetvédelmi hatósági engedélyezés

DMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály „„Debreceni Borkarnevál elnevezésű program rendezéséhez" természetvédelmi hatósági engedélyezése tárgyában hirdetményt tesz közzé a döntés meghozataláról.

Részletek


Debreceni Borkarnevál természetvédelmi hatósági engedélyezés megindítása

DMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály „Debreceni Borkarnevál elnevezésű program" természetvédelmi hatósági engedélyezés megindítása tárgyában hirdetményt tesz közzé.

Részletek


Környezetvédelmi zajkibocsájtási határérték megállapítása döntés(Campus fesztivál)

DMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály „Campus Fesztivál elnevezésű program rendezéséhez" zajkibocsátási határérték kérelme ügyében hirdetményt tesz közzé a döntés meghozataláról.

Részletek


Természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás (Campus fesztivál)

DMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály „Campus Fesztivál elnevezésű program" természetvédelmi hatósági engedélyezése tárgyában hirdetményt tesz közzé az döntés meghozataláról.

Részletek


Környezetvédelmi zajkibocsájtási határérték megállapítása (Campus fesztivál)

DMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály „Campus Fesztivál elnevezésű program rendezéséhez" zajkibocsátási határérték kérelme ügyében hirdetményt tesz közzé.

Részletek


Vásárokkal kapcsolatos információk

A Debreceni Közterület Felügyelet felhívását tett közzé vásárok megrendezéséről. A jelentkezési határidők 2010. július 15. és július 31.

Részletek


Közlemény a távhőszolgáltatási díjak módosításáról

A Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság értesíti érintetteket, hogy a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló többször módosított 4/2006. (II. 24.) Ö.r. 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a lakossági távhőszolgáltatás díjtételeit 2010. július 01-től az alábbiak szerint módosítja.

Részletek


Természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás (Campus fesztivál)

DMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály „Campus Fesztivál elnevezésű program rendezéséhez" természetvédelmi hatósági engedélyezés megindítása ügyében hirdetményt tesz közzé.

Részletek


Összevont jelentés személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről

Debrecen Megyei Jogú Város a felelősségi körébe tartozó személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről összevont jelentést tesz közzé.

Részletek


Zárszámadás melléklet 2009

Debrecen Megyei Jogú Város 2009 évi zárszámadásának kiegészítő melléklete.

Részletek


Simonyi Óbester, természetvédelmi hatósági engedély (végzés)

DMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály " „1. Simonyi Óbester Nemzetközi Lovas Fesztivál" elnevezésű rendezvény természetvédelmi hatósági engedélyezése ügyében hirdetményt tesz közzé az döntés meghozataláról.

Részletek


Simonyi Óbester, természetvédelmi hatósági engedélyezés meginditása

DMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály „1. Simonyi Óbester Nemzetközi Lovas Fesztivál elnevezésű program rendezéséhez" természetvédelmi hatósági engedélyezés megindítása ügyében hirdetményt tesz közzé.

Részletek


Lakcímbejelentési kötelezettség elmulasztása

DMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Okmányosztály felhívja azoknak az állampolgároknak a figyelmét, akiknek hiányzik az állandó lakcímük, hogy bejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget.

Részletek


Nagyerdő piknik, természetvédelmi hatósági engedélyezés (döntés)

DMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály "Nagyerdőért Összefogás civil szerveződés (4028 Debrecen, Korház u. 11/3) szervezésében a debreceni Nagyerdőn (Békás tó mellett) 22324 hrsz.-ú ingatlanon tartandó Nagyerdő piknik, jótékonysági gyűjtőakció nyitó eseménye" elnevezésű rendezvény természetvédelmi hatósági engedélyezése ügyében hirdetményt tesz közzé az döntés meghozataláról.

Részletek


Nagyerdő piknik, természetvédelmi hatósági engedélyezés meginditása

DMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály "Nagyerdőért Összefogás civil szerveződés (4028 Debrecen, Korház u. 11/3) szervezésében a debreceni Nagyerdőn (Békás tó mellett) 22324 hrsz.-ú ingatlanon tartandó Nagyerdő piknik, jótékonysági gyűjtőakció nyitó eseménye" elnevezésű rendezvény természetvédelmi hatósági engedélyezése ügyében hirdetményt tesz közzé az eljárás megindításáról.

Részletek


Javaslattételi felhívás

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 27/1999. (X.6.) Kr. sz. rendelete alapján „Debrecen Város Kiváló Pedagógusa” és „Debrecen Város Közoktatásáért” díjat adományoz a kimagasló szakmai, pedagógiai, vezetői; továbbá az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő kimagasló munkáért. Javaslattétel határideje: 2010. április 30.

Részletek


Az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről

A Debreceni Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről.

Részletek


DMJV Polgármesteri Hivatala részére másolópapírok beszerzése

DMJV Polgármesteri Hivatala "Polgármesteri Hivatal részére másolópapírok beszerzése" címmel hirdetményt tesz közze ajánlatok elbírálásáról.

Részletek


Árverési hirdetmény

A Gönczy Pál Általános Iskola kizárólagos tulajdonát képező és feleslegessé vált alábbi gépjárművet és tartozékait árverésre kijelölte. Az árverés helye és ideje: Gönczy Pál Általános Iskola, 4225 Debrecen, Gönczy Pál utca 1-3., 2009. december 29. 09. óra

Részletek


Decemberi árverési hirdetmény

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés útján történő értékesítésre hirdeti meg az alábbi ingatlanokat. Az árverés időpontja: 2009. december 18. (péntek) 9.00 óra.

Részletek


Tájékoztató a Bursa Hurgarica 2010. évi elbírálásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális Bizottsága a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2010 évi elbírálásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatót tette közzé.

Részletek


Árverési hírdetmény

A DMJV Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, a Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium árverésre kijelöli használatában levő és feleslegessé vált, SZIM (magyar) EU-400/1000 tipusú egyetemes csúcseszterga gépet és tartozékait. Az árverés időpontja 2009. december 02. 14 óra.

Részletek


Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata  "Kulturális programajánló közszolgálati célú hetilap komplex szerkesztői, kiadói tevékenységének ellátása című közbeszerzési eljárás" tárgyában az ajánlatok elbírálásáról összegzést tesz közzé.

Részletek


Ajánlattételi felhívás kulturális programajánló közszolgálati célú hetilap tárgyában

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési ajánlati felhívást  tett közzé "Kulturális programajánló közszolgálati célú hetilap komplex szerkesztői, kiadói tevékenységének ellátása"  tárgyában.

Részletek


Tervellenőri feladatok ellátása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tervellenőri feladatok ellátása a "Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja" elnevezésű projekt tárgyában hirdetményt tesz közzé.

Részletek