Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Néhány fontos tudnivaló a helyi adókról

A debreceni építményadó, a gépjárműadó, az iparűzési adó, a kommunális adó, valamint a luxusadó befizetési határideje szeptember 15-e, illetve – mivel ez a nap szombatra esik – szeptember 17-e.

Debrecenben jelenleg négyfajta helyi adó, valamint három, az önkormányzatot megillető, kötelezően bevezetett adónem – a gépjárműadó, a luxusadó és termőföld bérbeadásból származó jövedelem adója –  terheli a lakosságot és a vállalkozásokat.

A helyi adók közül a vállalkozások által fizetendő a helyi iparűzési adó, valamint a vállalkozók kommunális adója. Ezen adónemekkel kapcsolatos kötelezettségeit a társas vagy egyéni vállalkozó a tevékenység megkezdésétől köteles teljesíteni, elsőként azzal, hogy a tevékenység megindítását követő 15 napon belül a székhely vagy telephely szerint illetékes helyi önkormányzat adóhatóságánál bejelentkezik. Napi iparűzési adóátalányt kell fizetnie a piaci és vásározó kereskedőknek, illetve a városban ideiglenesen építőipari tevékenységet folytató vállalkozóknak is. 

Debrecenben is van idegenforgalmi adó, melynek mértéke vendégéjszakánként 200 forint. Ezt mindazon magánszemélyek fizetik, akik városunkban nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltöltenek. Az adót a szálláshelyet kiadó vendéglátó – panzió, szálloda, fizetővendég-szolgáltató, kollégium - köteles beszedni, s az önkormányzati adóhatósághoz minden hónap után bevallani és befizetni. Nem kell fizetni a 18 évesnél fiatalabb és 70 évesnél idősebb személyeknek, a gyógyintézetben fekvőknek, az itt tanuló diákoknak, vagy az önkormányzat területén székhellyel, telephellyel rendelkező, illetve ideiglenes iparűzési tevékenységet folytató vállalkozónak, alkalmazottjának.

A negyedik, jelenleg Debrecenben kivetett helyi adófajta az építményadó, mely a rendelet szerint jelenleg csak a nem lakás célú építményeket terheli, ideértve a lakóingatlanokhoz kapcsolódó, nem lakás rendeltetésű helyiségeket (garázsokat – a teremgarázst is –, irodákat, üzleteket, műhelyeket, tárolókat). Fontos tudni, hogy az építményadót bevallás alapján állapítja meg az adóhatóság, tehát az adóköteles építmény használatbavételi engedélyének kiadását, vagy tulajdonjogának megszerzését – a szerződés földhivatalhoz való benyújtását – követő év január 15-éig adóbevallást kell benyújtani a tulajdonosnak, illetve a bejegyzett vagyoni értékű jog (haszonélvezet, kezelői jog) jogosultjának. Ennek elmaradása esetén az adóhatóság adóellenőrzéssel állapítja meg a kötelezettséget, melynek következményeként az adón kívül akár 50 százalékos adóbírságot és késedelmi pótlékot is kell fizetni.

A gépjárműadó kivetése 2004 óta a központi járműnyilvántartásból történő rendszeres adatszolgáltatás alapján történik. A gépjármű megszerzését és elidegenítését nem kell bevallani az adóhatóságnak. Fontos azonban tudni, hogy nemcsak a vételt, hanem az eladást is jelezni kell az okmányirodában, mivel a vevő esetleges mulasztása esetén az eladó csak akkor szabadul az adó alól, ha a szerződéskötést követő 15 napon belül ezt a bejelentést megteszi. Egyébként mindaddig tőle követelik az adót, amíg a gépjármű forgalomban van. 

A luxusadó viszonylag kevés ingatlant érint, hiszen azt csak a 100 millió forint számított értéket elérő lakóingatlanokra kell kivetnie az önkormányzatoknak. Debrecenben az önálló családi házak, villák esetében 250 ezer forint a négyzetméterenkénti alapár, így más tényezők figyelembe vétele híján csak a 400 négyzetmétert elérő hasznos alapterületű ház adózna. Azonban különböző korrekciós szorzók (építés ideje, falazat, technológia, komfortfokozat) miatt az ennél kisebb területű ingatlan is adóköteles lehet. Bizonytalanság esetén célszerű tehát inkább beadni a bevallást, mivel adóellenőrzés során itt is jelentős lehet a többletköltség. 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 25 százalékos jövedelemadó terheli a termőföld bérbeadásából származó bevételt. Az adókötelezettséget önadózással a magánszemély, illetve a kifizető köteles teljesíteni.
A fentiekben felsorolt adófajták közül az építményadó, a gépjárműadó, az iparűzési adó, a kommunális adó, valamint a luxusadó befizetési határideje szeptember 15-e, illetve – mivel ez a nap szombatra esik – szeptember 17-e. A luxusadó mértékének számításához segédletet, valamint az összes adófajta bejelentéséhez, bevallásához nyomtatványok a http://ugyintezes.debrecen.hu/ugyintezes/papiralapu/adougyek internetes honlapon is találhatók. Az adózók minden kérdésben segítséget kaphatnak az Új Városháza ügyfélszolgálatán, illetve ügyfélfogadási időben a Kálvin tér 11. alatt.

2017. július 23., vasárnap
Lenke

Webkamera: Kossuth tér