Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Debrecen díszpolgárai

2016. április 12., kedd

A Debrecen Város Díszpolgára cím adományozásával a közgyűlés kifejezésre juttatja nagyrabecsülését azok iránt, akik egész életükben a város és lakossága érdekében munkálkodtak, illetõleg elismeri azok életművét, akik maradandót alkottak, hozzájárulva ezzel a város szellemi és anyagi gyarapodásához, városunk nemzetközi hírnevének erősítéséhez. Itt megtekintheti 1835-ig visszamenőleg, hogy kiknek adományoztak ezidáig Debrecen Város Díszpolgára kitüntető címet. 

1937. február 23. Báró Vay László államtitkár
1936. május 29. vitéz Gömbös Gyula miniszterelnök
1926. június 15. Gróf Bethlen István miniszterelnök
1926. március 18.

Dohnányi Ernő zongoraművész,
a Zeneművészeti Akadémia volt igazgatója
Herczeg Ferenc író
Dr. Hubay Jenő hegedűművész, a Zeneművészeti Akadémia igazgatója
Rákosi Jenő író
Vecsey Ferenc hegedűművész

1923. október 19. Déri Frigyes gyáros, a Déri Múzeum alapítója
1921. május 28. Gróf Apponyi Albert országgyűlési képviselő
1917. február 9. Dr. Némethy Károly államtitkár
1913. július 10. Gróf Tisza István miniszterelnök
1903. május 23. Dr. Thaly Kálmán országgyűlési képviselő, történész
1903. március 21.

Simonffy Imre kir. tanácsos, ny. polgármester

1894. június 7.

Gróf Csáky Albin vallás és közoktatásügyi miniszter
Dr. Szilágyi Dezső igazságügyi miniszter
Dr. Wekerle Sándor miniszterelnök
Hieronymi Károly belügyminiszter
Dr. Szilágyi Dezső igazságügyi miniszter

1893. július 27.

Ciotta János, Fiume polgármestere

1893. április 19.

Jókai Mór író

1865. május 26. Prónay Izidor lovassági ezredes
1864. szeptember 22.

Gróf Pálffy Móric, Magyarország kerületi helytartója
Privitzer István, a kir. udvar másodkancellárja
Szabadszentkirályi Beke Kálmán alkancellár
Hajdú Lajos, Bihar vármegye főispáni helytartója
Abonyi István helytartótanácsos

1861. február 6.

Ábrahám Ádám debreceni nemzetőr őrnagy
Ambrus János 
Bartakovich Béla egri érsek
Deák Ferenc táblabíró, országgyűlési követ 
Gróf Dégenfeld Imre, a Tiszántúli Ref. Egyházkerület főgondnoka
Dobozi István
Farkas Vukotinovich
horvát államférfi
Báró Garliczy Bódog, Bihar vármegye másodalispánja, főrendiházi tag
Gróf Haller Sándor
Jármy Imre

Gróf Kemény Ferenc, Erdély főkancellárja
Báró Kemény Zsigmond író
Kállay Emánuel
Kiss József

Kiss Pál ezredes, a bihari nemzetőrök parancsnoka
Klapka György honvédtábornok, Komárom védője
Kmethy György honvédtábornok
Kossuth Lajos, Pest vármegye követe, kormányzó elnök
Gróf Mikó Imre közlekedési miniszter
Miskolczy Lajos érmelléki ref. egyházmegye gondnoka
Perczel Mór honvédtábornok
Pulszky Ferenc, a magyarországi múzeumok és könyvtárak országos felügyelője
Scitovszky János hercegprímás
Somossy Ignácz, Szabolcs vármegye alispánja
Gróf Teleky László, a Határozati Párt vezetője
Tisza Kálmán politikus
Türr István olasz tábornagy
Uray Bálint, a nagyváradi kerület főispánja
Báró Vay Miklós, a Tiszántúli Ref. Egyházkerület főgondnoka

2017. július 29., szombat
Márta, Flóra