Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Erdőspuszta - Bánki füvészkert

2006. november 15., szerda

Az Erdőspuszta flórája és faunája

Az Erdőspusztákon egykor a legnagyobb kiterjedésűek a gyöngyvirágos tölgyesek voltak. Ma már csak kisebb-nagyobb foltokban találhatjuk meg ezeket Pacon, Bánkon, Cserén, Martinkán, Halápon. Kora tavasztól késő estig számos botanikai élménnyel térhet innen haza a kiránduló.

Áprilisban a salátaboglárka sárga virágai a tavasz első hírnökei. Hatalmas tömegben virít április végén a lila vagy fehér virágú odvas és a lilásvörös virágú ujjas keltike. A kónya sárma zöld, fehércsíkos virágai is ebben a hónapban díszítik az erdőt. Kevésbé feltűnő az ernyős sárma, de a foltos kontyvirág az erdő egyik jellegzetessége. Egy-két helyen megtalálhatjuk a ritka pannon csillagvirágot is és a hűvösebb erdőaljakban az erdei szellőrózsát.

Májusban jelenik meg a társulás nevét adó gyöngyvirág, a melegebb helyeken pedig a széles levelű salamonpecsét. Ezt az erdőt kedveli a mindenki által ismert erdei ibolya. A nyári hónapokban a nyirkos, jó nitrogénellátottságú helyeken sok helyen tömegesen virít az enyves zsálya. Míg a szárazabb termőhelyeken az erdei gyöngyköles, a sárga virágú libapimpó virágait figyelhetjük meg. A jó tápanyag-ellátottságú helyeken sokszor tömeges a vérehulló fecskefű sárga virága.

A gyöngyvirágos tölgyesben legtöbb helyen szinte egyeduralkodó a kocsányos tölgy. Mellette azonban április végén fehér virágpompájában fel-feltűnik a vadcseresznye. Jellegzetes még az ezüsthárs, a mezei juhar, a gyertyán, a mezei szil, a vénic szil és inkább a széleken a nyír. A cserjék közül a leggyakoribbak a kökény, a galagonya, a fagyal. Sok helyen található a mogyoró, a bibircses kecskerágó, és a veresgyűrűsom.

A gyöngyvirágos tölgyeseket a szárazabb, melegebb domboldalakon a homokpusztai tölgyesek váltják fel. Ezeknek az erdőknek az emberi civilizációtól kissé távolabb eső vidékein több botanikai ritkaságot tartunk nyilván. Az egyik ilyen itt-ott még fellelhető növény a február végén, március elején virágzó, gyönyörű lila színű egyhajúvirág, vagy ismertebb nevén tavaszi kikerics. Hasonló korai és ritka a fehéres vagy lilás lepellevelű, három ibolyás színű csíkkal ékes tarka sáfrány. Szigorúan védettek.

A pusztai tölgyesek tisztásain kialakult kisebb-nagyobb száraz homoki réteken márciusban rábukkanhatunk a ritka magyar kökörcsin hamvas, sötétlila, bókoló, harang alakú virágaira is, de gyakrabban megtalálhatjuk a leánykökörcsin világosabb lila kelyhecskéit. A kökörcsinek mellett felfedezhetjük a tavaszi hérics messzire virító sárga virágait.
Április végén, május elején virágzik a sötét ibolyaszínű magyar nőszirom. Nyár elején virítanak a homoki habszegfű, a piros gólyaorr és a sárga gyűszűvirág magas szárú példányai. A homoki nőszirom sárga, lilástorkú virágaira itt is rá lehet bukkanni. A nyári hónapok kezdete, május vége, június a nagy ezerjófű virágzásának ideje. A dekoratív, vöröseslila virágú növényt boszorkányfűnek nevezik, könnyen meggyúló illóolajtartalma miatt. Hússzínű virágaival a nyár egyik érdekes nevű faja a közönséges ebnyelvűfű. A nyirkosabb talajokon, főként az egykori erdők helyén nedves kaszálórétek jöttek létre.

Májusban, júniusban a réti kakukkszegfű, négy sallangra szeldelt húspiros virágait itt találhatjuk meg. Júliusban és augusztusban virágzik a fehér szirmú réti legyezőfű. Májustól szeptemberig virágzik a vörös réti here. A nedves kaszálórétek szélein és mélyebb felszínein gyakran összegyűlik a csapadékvíz, s itt alakul ki a nyár végére kiszáradó láprét. Ezeken a helyeken él a fehér zászpa, a mocsári kosbor és a mocsári angyalgyökér. Egyre kisebb területeken találunk magasságos lápréteket, melyeken a zsombékalkotó sásfajok mellett a vidrafű, a vízi csillaghúr és a mohafajok élnek.

A dombok tövén, ahol a talajvíz egész évben pótolja a vizet, mocsári társulások, fűz-és nyírlápok alakulnak ki. Kora tavasszal nagy tömegben sárgállik a mocsári gólyahír. Nyáron a sárga nőszirom virágai a legfeltűnőbbek. A lápi csalán és a békabuzogány rózsaszínű virággömbjei nyáron virítanak. A lecsapolt láprétek, mocsarak helyén a szikesedés is megfigyelhető, melyet a sziki bundavirág pici, vörös virágai, vagy a réti szittyó megjelenése is jelez.

A változatos növényvilág változatos állatvilág kialakulását és életfeltételeit biztosítja. A rendkívül gazdag rovarvilág kutatása rendszeresen folyik. A rövid időre idelátogatók számára azonban a madárvilág gazdagsága a legfeltűnőbb. Különösen a tavak mentén élénk a madárélet: búbosvöcsök, cigányréce, kerceréce, barátréce, tőkésréce, böjtiréce, a szürkegém és a nyári lúd a gyakoriak. A réteken egerészölyv, karvaly, kék vércse kering a levegőben, míg a fűben, a bokrok tövén megbújik a fogoly és a fácán.

A szántók közelében dolmányos varjak, vetési varjak csapatai figyelhetők meg. Itt-ott egy-egy szarka repdes nagy cserregve.
Az erdőkben nagy fakopáncs, hamvas küllő, tarka harkály, szajkó, erdei szalonka, citromsármány él. Az emlősök közül gyakori a vaddisznó, az őz, a nyúl, a róka. A tanyákba be-belopódzik a görény és a nyest.

2017. július 22., szombat
Magdolna